Qualify 1 & 2 Standings (Group: Rookie - 208)

Select another group:

Qualify 1
Pos Tyres Manager name Country Lap Time Gap
Pole Pipirelli  Laszlo Helei   1:15.162s  + 0.000s
2 Pipirelli  Tiago Silva   1:17.740s  + 2.578s
3 Pipirelli  Sérgio Miguel Planinscheck   1:18.134s  + 2.972s
Not qualified yet
- Pipirelli  Julien Iacone      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Jaroslav Mikus      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Topi Tuunainen      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Andrea Erasmus      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Péter Agót      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Jiří Pešek      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Alberto Rocha Rivera      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Giuseppe Marchesini      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Zalán Ambrus      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Augustinas Ivanauskas      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  James May      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Tony Hildén      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Joja Korabac      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Lewis Tugby      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Sunny Gangwar      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Richard Gonçalves      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Alexandre Deret      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Dariusz Stanek      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Zoltán Szalai      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Jose Junior      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Martin Kaláb      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Peter Pepelnak      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Zbyszek Zając      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Fabian Stark      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Kaarel Tamme      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Ranjeet Kumar      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Gesi Kotarja      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Győri Attila      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Makis Efthimiou      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Kacper Goreczny      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Dan Mak      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Apostolis Apostolisk      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Yousif Ismail Talib      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Oleksy Kityushko      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Paulo Reis      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Rogerio Martin      -:--.---s + -.---s
Qualify 2
Pos Tyres Manager name Country Lap Time Gap
Pole Pipirelli  Laszlo Helei       1:18.832s  + 0.000s
2 Pipirelli  Tiago Silva       1:19.929s  + 1.097s
3 Pipirelli  Sérgio Miguel Planinscheck       1:23.586s  + 4.754s
Not qualified yet
- Pipirelli  Julien Iacone      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Jaroslav Mikus      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Topi Tuunainen      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Andrea Erasmus      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Péter Agót      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Jiří Pešek      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Alberto Rocha Rivera      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Giuseppe Marchesini      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Zalán Ambrus      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Augustinas Ivanauskas      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  James May      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Tony Hildén      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Joja Korabac      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Lewis Tugby      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Sunny Gangwar      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Richard Gonçalves      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Alexandre Deret      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Dariusz Stanek      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Zoltán Szalai      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Jose Junior      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Martin Kaláb      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Peter Pepelnak      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Zbyszek Zając      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Fabian Stark      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Kaarel Tamme      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Ranjeet Kumar      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Gesi Kotarja      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Győri Attila      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Makis Efthimiou      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Kacper Goreczny      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Dan Mak      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Apostolis Apostolisk      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Yousif Ismail Talib      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Oleksy Kityushko      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Paulo Reis      -:--.---s + -.---s
- Pipirelli  Rogerio Martin      -:--.---s + -.---s