Numb'rs 'n lies

GPRO legends numb'rs
Captains o' Legend
Best'st Elite victor challenge
Captains wit' most Elite chalices
Captains wit' most races 'n: All SquadronsElite only
Captains wit' most victors 'n: All SquadronsElite only
Captains wit' most afores 'n: All SquadronsElite only
Captains wit' most scores 'n: All SquadronsElite only
Captains wit' most fast'st loops 'n: All SquadronsElite only
Captains wit' most plinths 'n: All SquadronsElite only
Captains wit' high'st a'erage scores/race 'n: All SquadronsElite only

Best managers (by most qualifying records)
Best managers (by most track records)
Armada numb'rs
Game activity statistics
Jabb'r numb'rs
Home Port numb'rs
Oth'r numb'rs
Crew numb'rs
GPRO dues pay'rs numb'rs

Best'st Captains (by best'st ship le'els)

Select class:

 
# Captains' name Squadron Ship le'el
1.  Leandro Sereno Elite
2.  João Monteiro Elite
3.  Vsevolod Demydov Elite
4.  Rimantas Sagatas Elite
5.  Frederico Neves Elite
6.  Toygun Senler Elite
7.  Christos Bobolis Elite
8.  Nikolay Borzenkov Elite
9.  Szymon Trzebuniak Master - 4
10.  Victor Chernyshev Elite
11.  Michail Ivanov Elite
12.  Aleksej Sutkin Master - 4
13.  Evaldas Ruseckas Elite
14.  David Rolleston Elite
15.  Max Watson Elite
16.  Ayman Daher Elite
17.  Alexey Manukalov Elite
18.  Zdenek Hladik Master - 2
19.  Roman Turkin Elite
20.  Ulf Gunnarsson Amateur - 87
21.  Mario Põldma Pro - 7
22.  Maja Soren Master - 1
23.  Karl-heinz Fiebig Amateur - 74
24.  Florencia Caro Elite
25.  Hyun Mottint Amateur - 13
26.  Alexander Lazarenko Elite
27.  Igor Grygoruk Master - 2
28.  Kuba Szajbel Master - 2
29.  Tomas Červinskis Master - 4
30.  Fabio Dec Amateur - 116
31.  Michal Szopinski Master - 1
32.  Tomek Kiełpiński Elite
33.  Mihail Golovanov Master - 1
34.  Damian Zglinicki Master - 1
35.  Sergey Sergeev Master - 2
36.  Martynas Atkočius Elite
37.  Roland Postle Elite
38.  Gonçalo Vieira Master - 5
39.  Vladimir Islentiev Elite
40.  Maximiliano Cordoba Amateur - 85
41.  Bastian Tubagus Renaldy Master - 5
42.  Balázs Horváth Amateur - 12
43.  Alexander Hrizantov Master - 1
44.  Serguei Baranovski Master - 4
45.  Nafornita Adrian Master - 5
46.  Stas Prost Elite
47.  Alexey Domarev Master - 1
48.  Mindaugas Sarocka Master - 2
49.  Joseph Jones Amateur - 66
50.  Nikolay Ivanov Elite
51.  Alexey Kharchenko Master - 5
52.  Sergey Osmolovskiy Master - 1
53.  Dmitri Nadkho Master - 2
54.  Radek Sus Elite
55.  Michael Novikov Master - 3
56.  Guilherme Di Franco Master - 5
57.  Roman Lizogub Master - 5
58.  Carlo Anassese Amateur - 108
59.  Sam Brierley Elite
60.  Alex Tkachenko Elite
61.  Damian Stankiewicz Master - 1
62.  Sergei Mitrahovich Master - 2
63.  Theo Panag Master - 1
64.  Hauke Johannsen Master - 4
65.  Lukáš Cimra Amateur - 92
66.  Christian Manfredi Amateur - 93
67.  Matt Kasar Master - 1
68.  Szczepan Rejman Pro - 1
69.  Marco Picone Amateur - 98
70.  Maksymilian Mikuszewski Master - 1
71.  Collin Clément Master - 2
72.  Stanislav Frolov Master - 5
73.  Grigor Nikolov Amateur - 2
74.  Andrey Mochalov Master - 4
75.  Filip Jovanov Pro - 6
76.  Paulo Sousa Amateur - 52
77.  Cristian Forero Amateur - 118
78.  Apostolis Goutzos Elite
79.  Jimmy De Roy Master - 3
80.  Lazar Maximovic Amateur - 33
81.  Guy Smets Elite
82.  Kirill Sikachyov Master - 2
83.  Shoaib Mohamed Master - 4
84.  Justin Duck Amateur - 120
85.  Jani Syrjäläinen Pro - 7
86.  Mikko Suhonen Elite
87.  Sam Le Meur Master - 3
88.  Alexei Malkin Master - 4
89.  Bevan Laracy Pro - 17
90.  Vangelis Kyriakakis Amateur - 40
91.  Marco D'ambrosio Amateur - 105
92.  Ilya Vilkov Master - 1
93.  Lazaros Spiliopoulos Master - 2
94.  Nick Tsagarakis Master - 4
95.  Knut Ivar Hjellestad Amateur - 89
96.  Szabolcs Fosztó Master - 1
97.  Cliff Rajgopaul Master - 2
98.  Massimiliano Bartoli Amateur - 1
99.  Modestas Zacharka Master - 1
100.  Pavlin Tzvetanov Master - 2