Renditja për kupë (Grupi: Rookie - 140)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

Q Raund 1 Raund 2 Cerek-Finalja Gjysme Finalja Finalja Fitues
1. Kylian Gendreaud 3 Kylian Gendreaud 3 Kylian Gendreaud 3 Kylian Gendreaud 1                                        
20. Novopassit Ekselent 0
21. Ernesto Pedroncini 0 Lamtumire 0
0. Lamtumire 0
22. Nicholas Skelton 0 Lamtumire 0 Martin Jiřík 0
0. Lamtumire 0
11. Adriano Santana 0 Martin Jiřík 2
8. Martin Jiřík 3
5. Jean Aguiar 3 Jean Aguiar 0 Lamtumire 0 Iván Ghio 0
25. Jeremy Cygogne 0
17. Abhijeet Saha 0 Lamtumire 0
16. Ivelin Dobrev 0
19. Filippo Cattaneo 0 Lamtumire 0 Iván Ghio 3
0. Lamtumire 0
9. Dario Vogel 1 Iván Ghio 3
4. Iván Ghio 2
3. Lorenzo Juan Perasso 3 Lorenzo Juan Perasso 3 Lorenzo Juan Perasso 2 Lorenzo Juan Perasso 1                     
10. Rade Tesevic 0
14. Luca Draghi 1 Luca Draghi 0
23. John Doe 0
13. John Price 2 John Price 2 John Price 1
12. Colton Jepsen 0
0. Lamtumire 0 Dino Lokk 1
6. Dino Lokk 3
7. Eduardo Azevedo 3 Eduardo Azevedo 3 Eduardo Azevedo 1 Vitto Dima 0
24. Christophe Hillairaud 0
0. Lamtumire 0 Lamtumire 0
18. Pop Ghanistan 0
15. George Williams 0 Lamtumire 0 Vitto Dima 2
0. Lamtumire 0
0. Lamtumire 0 Vitto Dima 3
2. Vitto Dima 3