Head to head (Grupi: Amateur - 25)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 5 6 7 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Gonzalo Reta 62 - 52 Tomek Niziol S87, G13
Gonzalo Reta 52 - 26 Hector Medellin S87, G13
Gonzalo Reta 46 - 18 Carlo Anassese S87, G13
Gonzalo Reta 34 - 29 Huub Ravesloot S87, G13
Gonzalo Reta 32 - 30 László Kerezsi S87, G13
Gonzalo Reta 32 - 14 Karol Nawrot S87, G13
Gonzalo Reta 31 - 15 Tamás Matúz S87, G13
Gonzalo Reta 31 - 33 Matthew Wheeler S87, G13
Gonzalo Reta 29 - 18 Ross Tindiglia S87, G13
Gonzalo Reta 26 - 36 Jon Andon Odriozola Fernandez S87, G13
Gonzalo Reta 24 - 40 Adrian Paradowski S87, G13
Gonzalo Reta 23 - 41 Gustavo Daniel Ruffa S87, G13
Gonzalo Reta 22 - 42 Gonzalo Garbin S87, G13
Gonzalo Reta 22 - 5 Ícaro Santos S87, G13
Gonzalo Reta 22 - 8 Leo Leal S87, G13
Gonzalo Reta 21 - 26 Tomasz Mazepa S87, G13
Gonzalo Reta 21 - 9 Tim Prince S87, G13
Gonzalo Reta 20 - 10 Roy Douglass S87, G13
Gonzalo Reta 20 - 40 Vitalis Eziner S87, G13
Gonzalo Reta 18 - 12 Emre Arpa S87, G13
Gonzalo Reta 16 - 14 Giuseppe Greco S87, G13
Gonzalo Reta 15 - 15 Julien Prado S87, G13
Gonzalo Reta 13 - 0 Wesley Dias S87, G13
Gonzalo Reta 13 - 0 Yann Breton S87, G13
Gonzalo Reta 13 - 0 Cris Cudos S87, G13
Gonzalo Reta 12 - 1 Justin Townsend S87, G13
Gonzalo Reta 12 - 18 Massimo Baroni S87, G13
Gonzalo Reta 12 - 1 Sanjay Murgod S87, G13
Gonzalo Reta 12 - 1 Pedro Junior S87, G13
Gonzalo Reta 11 - 18 Clebio Araujo S87, G2
Gonzalo Reta 11 - 1 Johan Swanepoel S87, G13
Gonzalo Reta 11 - 0 Bart Clijmans S87, G13
Gonzalo Reta 9 - 0 Luke Mason S87, G10
Gonzalo Reta 8 - 22 Lukáš Rychlík S87, G13
Gonzalo Reta 5 - 0 James Giddy S87, G5
James Giddy 4 - 1 Pedro Junior S87, G5
James Giddy 4 - 1 Wesley Dias S87, G5
James Giddy 4 - 1 Cris Cudos S87, G5
James Giddy 4 - 1 Tomek Niziol S87, G5
James Giddy 3 - 2 Yann Breton S87, G5
James Giddy 3 - 2 Justin Townsend S87, G5
James Giddy 3 - 1 Bart Clijmans S87, G5
James Giddy 1 - 4 László Kerezsi S87, G5
James Giddy 1 - 4 Leo Leal S87, G5
James Giddy 1 - 4 Sanjay Murgod S87, G5
James Giddy 1 - 4 Emre Arpa S87, G5
James Giddy 1 - 3 Johan Swanepoel S87, G5
James Giddy 0 - 5 Jon Andon Odriozola Fernandez S87, G5
James Giddy 0 - 5 Tim Prince S87, G5
James Giddy 0 - 5 Giuseppe Greco S87, G5
James Giddy 0 - 5 Roy Douglass S87, G5
James Giddy 0 - 5 Julien Prado S87, G5
James Giddy 0 - 5 Tamás Matúz S87, G5
James Giddy 0 - 5 Ross Tindiglia S87, G5
James Giddy 0 - 5 Hector Medellin S87, G5
James Giddy 0 - 5 Gonzalo Garbin S87, G5
James Giddy 0 - 5 Ícaro Santos S87, G5
James Giddy 0 - 5 Matthew Wheeler S87, G5
James Giddy 0 - 4 Huub Ravesloot S87, G5
James Giddy 0 - 4 Karol Nawrot S87, G5
James Giddy 0 - 1 Clebio Araujo S87, G2
James Giddy 0 - 5 Carlo Anassese S87, G5
James Giddy 0 - 5 Gustavo Daniel Ruffa S87, G5
James Giddy 0 - 5 Lukáš Rychlík S87, G5
James Giddy 0 - 5 Massimo Baroni S87, G5
James Giddy 0 - 5 Tomasz Mazepa S87, G5
James Giddy 0 - 5 Vitalis Eziner S87, G5
James Giddy 0 - 5 Adrian Paradowski S87, G5
James Giddy 0 - 5 Gonzalo Reta S87, G5
Sanjay Murgod 9 - 4 Cris Cudos S87, G13
Sanjay Murgod 9 - 4 Pedro Junior S87, G13
Sanjay Murgod 9 - 4 Wesley Dias S87, G13
Sanjay Murgod 9 - 4 Yann Breton S87, G13
Sanjay Murgod 7 - 4 Ícaro Santos S87, G13
Sanjay Murgod 7 - 4 Bart Clijmans S87, G13
Sanjay Murgod 6 - 7 Justin Townsend S87, G13
Sanjay Murgod 6 - 20 Emre Arpa S87, G13
Sanjay Murgod 6 - 7 Carlo Anassese S87, G13
Sanjay Murgod 6 - 6 Tomek Niziol S87, G13
Sanjay Murgod 4 - 8 Johan Swanepoel S87, G13
Sanjay Murgod 4 - 1 James Giddy S87, G5
Sanjay Murgod 3 - 10 Leo Leal S87, G13
Sanjay Murgod 3 - 10 Tamás Matúz S87, G13
Sanjay Murgod 2 - 11 Gonzalo Garbin S87, G13
Sanjay Murgod 2 - 11 László Kerezsi S87, G13
Sanjay Murgod 1 - 12 Hector Medellin S87, G13
Sanjay Murgod 1 - 12 Ross Tindiglia S87, G13
Sanjay Murgod 1 - 12 Gonzalo Reta S87, G13
Sanjay Murgod 1 - 1 Luke Mason S87, G10
Sanjay Murgod 1 - 11 Karol Nawrot S87, G13
Sanjay Murgod 1 - 11 Huub Ravesloot S87, G13
Sanjay Murgod 1 - 12 Tomasz Mazepa S87, G13
Sanjay Murgod 1 - 12 Tim Prince S87, G13
Sanjay Murgod 0 - 13 Matthew Wheeler S87, G13
Sanjay Murgod 0 - 1 Clebio Araujo S87, G2
Sanjay Murgod 0 - 13 Gustavo Daniel Ruffa S87, G13
Sanjay Murgod 0 - 13 Lukáš Rychlík S87, G13
Sanjay Murgod 0 - 13 Massimo Baroni S87, G13
Sanjay Murgod 0 - 13 Adrian Paradowski S87, G13
Sanjay Murgod 0 - 13 Vitalis Eziner S87, G13
Sanjay Murgod 0 - 13 Jon Andon Odriozola Fernandez S87, G13
Sanjay Murgod 0 - 13 Giuseppe Greco S87, G13
Sanjay Murgod 0 - 13 Roy Douglass S87, G13
Sanjay Murgod 0 - 13 Julien Prado S87, G13
Luke Mason 2 - 0 Carlo Anassese S87, G10
Luke Mason 2 - 0 Cris Cudos S87, G10
Luke Mason 2 - 0 Wesley Dias S87, G10
Luke Mason 1 - 1 László Kerezsi S87, G10
Luke Mason 1 - 1 Bart Clijmans S87, G10
Luke Mason 1 - 1 Gonzalo Garbin S87, G10
Luke Mason 1 - 1 Sanjay Murgod S87, G10
Luke Mason 1 - 1 Huub Ravesloot S87, G10
Luke Mason 1 - 1 Tamás Matúz S87, G10
Luke Mason 1 - 1 Yann Breton S87, G10
Luke Mason 1 - 0 Ícaro Santos S87, G7
Luke Mason 1 - 1 Karol Nawrot S87, G10
Luke Mason 1 - 1 Tim Prince S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Julien Prado S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Lukáš Rychlík S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Johan Swanepoel S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Ross Tindiglia S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Adrian Paradowski S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Matthew Wheeler S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Jon Andon Odriozola Fernandez S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Justin Townsend S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Roy Douglass S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Emre Arpa S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Tomek Niziol S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Hector Medellin S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Massimo Baroni S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Tomasz Mazepa S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Leo Leal S87, G10
Luke Mason 0 - 9 Gonzalo Reta S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Vitalis Eziner S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Pedro Junior S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Giuseppe Greco S87, G10
Luke Mason 0 - 2 Gustavo Daniel Ruffa S87, G10
Tim Prince 26 - 21 Giuseppe Greco S87, G13
Tim Prince 22 - 8 Roy Douglass S87, G13
Tim Prince 22 - 5 Ícaro Santos S87, G13
Tim Prince 21 - 9 Leo Leal S87, G13
Tim Prince 21 - 9 Carlo Anassese S87, G13
Tim Prince 14 - 16 Matthew Wheeler S87, G13
Tim Prince 14 - 32 Huub Ravesloot S87, G13
Tim Prince 13 - 16 Tamás Matúz S87, G13
Tim Prince 13 - 16 Hector Medellin S87, G13
Tim Prince 13 - 0 Cris Cudos S87, G13
Tim Prince 13 - 17 Emre Arpa S87, G13
Tim Prince 12 - 1 Wesley Dias S87, G13
Tim Prince 12 - 17 László Kerezsi S87, G13
Tim Prince 12 - 1 Yann Breton S87, G13
Tim Prince 12 - 1 Sanjay Murgod S87, G13
Tim Prince 12 - 1 Pedro Junior S87, G13
Tim Prince 11 - 2 Justin Townsend S87, G13
Tim Prince 11 - 1 Tomek Niziol S87, G13
Tim Prince 11 - 0 Bart Clijmans S87, G13
Tim Prince 10 - 19 Karol Nawrot S87, G13
Tim Prince 9 - 21 Julien Prado S87, G13
Tim Prince 9 - 21 Gonzalo Reta S87, G13
Tim Prince 8 - 4 Johan Swanepoel S87, G13
Tim Prince 7 - 23 Ross Tindiglia S87, G13
Tim Prince 7 - 23 Gonzalo Garbin S87, G13
Tim Prince 7 - 23 Tomasz Mazepa S87, G13
Tim Prince 6 - 24 Lukáš Rychlík S87, G13
Tim Prince 6 - 24 Adrian Paradowski S87, G13
Tim Prince 6 - 24 Jon Andon Odriozola Fernandez S87, G13
Tim Prince 5 - 8 Clebio Araujo S87, G2
Tim Prince 5 - 25 Gustavo Daniel Ruffa S87, G13
Tim Prince 5 - 25 Massimo Baroni S87, G13
Tim Prince 5 - 0 James Giddy S87, G5
Tim Prince 4 - 26 Vitalis Eziner S87, G13
Tim Prince 1 - 1 Luke Mason S87, G10
Emre Arpa 22 - 6 Pedro Junior S87, G13
Emre Arpa 21 - 9 Leo Leal S87, G13
Emre Arpa 21 - 9 Carlo Anassese S87, G13
Emre Arpa 20 - 7 Ícaro Santos S87, G13
Emre Arpa 20 - 6 Sanjay Murgod S87, G13
Emre Arpa 19 - 11 Roy Douglass S87, G13
Emre Arpa 17 - 13 Tim Prince S87, G13
Emre Arpa 15 - 15 Matthew Wheeler S87, G13
Emre Arpa 15 - 14 Huub Ravesloot S87, G13
Emre Arpa 15 - 15 Jon Andon Odriozola Fernandez S87, G13
Emre Arpa 14 - 15 Tamás Matúz S87, G13
Emre Arpa 14 - 15 László Kerezsi S87, G13
Emre Arpa 14 - 15 Hector Medellin S87, G13
Emre Arpa 13 - 17 Gonzalo Garbin S87, G13
Emre Arpa 13 - 16 Karol Nawrot S87, G13
Emre Arpa 13 - 17 Julien Prado S87, G13
Emre Arpa 13 - 17 Ross Tindiglia S87, G13
Emre Arpa 12 - 18 Gonzalo Reta S87, G13
Emre Arpa 12 - 1 Cris Cudos S87, G13
Emre Arpa 12 - 1 Wesley Dias S87, G13
Emre Arpa 11 - 19 Adrian Paradowski S87, G13
Emre Arpa 11 - 2 Yann Breton S87, G13
Emre Arpa 10 - 1 Bart Clijmans S87, G13
Emre Arpa 9 - 4 Justin Townsend S87, G13
Emre Arpa 9 - 3 Tomek Niziol S87, G13
Emre Arpa 9 - 21 Lukáš Rychlík S87, G13
Emre Arpa 9 - 21 Tomasz Mazepa S87, G13
Emre Arpa 9 - 21 Giuseppe Greco S87, G13
Faqe « [12 3 ... 5 6 7 »Shpejt shkoni në faqen: