Head to head (Grupi: Amateur - 45)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Paul Martin 24 - 27 Leonel Rey S77, G17
Paul Martin 18 - 15 Stepan Bunda S88, G17
Paul Martin 15 - 2 Ryan Tresidder S88, G17
Paul Martin 14 - 3 Robert Hendricks S88, G17
Paul Martin 14 - 0 Richard Gonçalves S88, G17
Paul Martin 14 - 2 Pavel Král S88, G17
Paul Martin 14 - 3 Renátó Tóth S88, G17
Paul Martin 14 - 3 Calem Carrell S88, G17
Paul Martin 13 - 4 Robert Deeth S88, G17
Paul Martin 12 - 1 Thoma Pali S88, G17
Paul Martin 12 - 0 Miklós Subi S88, G17
Paul Martin 11 - 5 Miguel Ibarra S88, G17
Paul Martin 11 - 3 David Dontsios S88, G17
Paul Martin 10 - 7 Cyril Tracta S88, G17
Paul Martin 10 - 7 Taco Albers S88, G17
Paul Martin 9 - 7 Jose Ferreira S88, G17
Paul Martin 8 - 9 Ivan Ivanov S88, G17
Paul Martin 7 - 10 Thierry Catfamilie S88, G17
Paul Martin 7 - 10 Bruno Ferrari S88, G17
Paul Martin 7 - 9 Konstantinos Ouzounis S88, G16
Paul Martin 6 - 11 Jim Wright S88, G17
Paul Martin 4 - 12 Steven Lowrey S88, G17
Paul Martin 4 - 13 Filipe M M Duarte S88, G17
Paul Martin 2 - 15 Zrinyi Szilárd S68, G17
Petri Mattila 21 - 12 Jim Wright S27, G17
Richard Gonçalves 8 - 5 Pavel Král S88, G17
Richard Gonçalves 5 - 9 Robert Hendricks S88, G17
Richard Gonçalves 5 - 9 Ivan Ivanov S88, G17
Richard Gonçalves 4 - 10 Calem Carrell S88, G17
Richard Gonçalves 3 - 11 Stepan Bunda S88, G17
Richard Gonçalves 3 - 6 Miklós Subi S88, G17
Richard Gonçalves 3 - 11 Jose Ferreira S88, G17
Richard Gonçalves 3 - 10 Miguel Ibarra S88, G17
Richard Gonçalves 3 - 11 Ryan Tresidder S88, G17
Richard Gonçalves 2 - 8 Thoma Pali S88, G17
Richard Gonçalves 2 - 12 Cyril Tracta S88, G17
Richard Gonçalves 2 - 12 Renátó Tóth S88, G17
Richard Gonçalves 2 - 12 Jim Wright S88, G17
Richard Gonçalves 1 - 13 Taco Albers S88, G17
Richard Gonçalves 0 - 11 David Dontsios S88, G17
Richard Gonçalves 0 - 14 Thierry Catfamilie S88, G17
Richard Gonçalves 0 - 14 Steven Lowrey S88, G17
Richard Gonçalves 0 - 14 Paul Martin S88, G17
Richard Gonçalves 0 - 13 Konstantinos Ouzounis S88, G16
Richard Gonçalves 0 - 14 Bruno Ferrari S88, G17
Richard Gonçalves 0 - 14 Filipe M M Duarte S88, G17
Richard Gonçalves 0 - 14 Robert Deeth S88, G17
Jim Wright 39 - 7 Thoma Pali S88, G17
Jim Wright 38 - 13 Robert Deeth S88, G17
Jim Wright 35 - 14 Jose Ferreira S88, G17
Jim Wright 33 - 10 Miguel Ibarra S88, G17
Jim Wright 30 - 20 Pavel Král S88, G17
Jim Wright 29 - 22 Stepan Bunda S88, G17
Jim Wright 29 - 5 Renátó Tóth S88, G17
Jim Wright 28 - 23 Cyril Tracta S88, G17
Jim Wright 27 - 23 Steven Lowrey S88, G17
Jim Wright 27 - 23 Bruno Ferrari S88, G17
Jim Wright 24 - 13 Miklós Subi S88, G17
Jim Wright 23 - 27 Konstantinos Ouzounis S88, G16
Jim Wright 19 - 32 Thierry Catfamilie S88, G17
Jim Wright 15 - 2 Robert Hendricks S88, G17
Jim Wright 15 - 36 Filipe M M Duarte S88, G17
Jim Wright 15 - 2 Ryan Tresidder S88, G17
Jim Wright 14 - 3 Calem Carrell S88, G17
Jim Wright 13 - 4 Taco Albers S88, G17
Jim Wright 12 - 21 Petri Mattila S27, G17
Jim Wright 12 - 2 Richard Gonçalves S88, G17
Jim Wright 12 - 2 David Dontsios S88, G17
Jim Wright 11 - 6 Paul Martin S88, G17
Jim Wright 6 - 11 Ivan Ivanov S88, G17
Stepan Bunda 52 - 30 Jose Ferreira S88, G17
Stepan Bunda 45 - 31 Miguel Ibarra S88, G17
Stepan Bunda 45 - 40 Cyril Tracta S88, G17
Stepan Bunda 44 - 38 Bruno Ferrari S88, G17
Stepan Bunda 42 - 20 Thoma Pali S88, G17
Stepan Bunda 38 - 28 Steven Lowrey S88, G17
Stepan Bunda 38 - 33 Miklós Subi S88, G17
Stepan Bunda 34 - 50 Robert Deeth S88, G17
Stepan Bunda 31 - 19 Pavel Král S88, G17
Stepan Bunda 29 - 55 Konstantinos Ouzounis S88, G16
Stepan Bunda 26 - 42 Filipe M M Duarte S88, G17
Stepan Bunda 23 - 11 Renátó Tóth S88, G17
Stepan Bunda 22 - 29 Jim Wright S88, G17
Stepan Bunda 16 - 35 Thierry Catfamilie S88, G17
Stepan Bunda 15 - 18 Paul Martin S88, G17
Stepan Bunda 11 - 3 Richard Gonçalves S88, G17
Stepan Bunda 11 - 6 Robert Hendricks S88, G17
Stepan Bunda 10 - 7 Calem Carrell S88, G17
Stepan Bunda 10 - 7 Ryan Tresidder S88, G17
Stepan Bunda 8 - 6 David Dontsios S88, G17
Stepan Bunda 7 - 27 Ivan Ivanov S88, G17
Stepan Bunda 5 - 12 Taco Albers S88, G17
David Dontsios 11 - 0 Richard Gonçalves S88, G17
David Dontsios 11 - 3 Robert Hendricks S88, G17
David Dontsios 9 - 5 Pavel Král S88, G17
David Dontsios 7 - 9 Ryan Tresidder S88, G17
David Dontsios 6 - 3 Miklós Subi S88, G17
David Dontsios 6 - 8 Renátó Tóth S88, G17
David Dontsios 6 - 8 Calem Carrell S88, G17
David Dontsios 6 - 8 Miguel Ibarra S88, G17
David Dontsios 6 - 8 Stepan Bunda S88, G17
David Dontsios 6 - 4 Thoma Pali S88, G17
David Dontsios 4 - 10 Robert Deeth S88, G17
David Dontsios 4 - 9 Jose Ferreira S88, G17
David Dontsios 3 - 11 Paul Martin S88, G17
David Dontsios 3 - 11 Taco Albers S88, G17
David Dontsios 3 - 11 Ivan Ivanov S88, G17
David Dontsios 2 - 12 Jim Wright S88, G17
David Dontsios 2 - 12 Thierry Catfamilie S88, G17
David Dontsios 2 - 12 Cyril Tracta S88, G17
David Dontsios 1 - 13 Bruno Ferrari S88, G17
David Dontsios 1 - 13 Filipe M M Duarte S88, G17
David Dontsios 0 - 13 Konstantinos Ouzounis S88, G14
David Dontsios 0 - 13 Steven Lowrey S88, G17
Miklós Subi 71 - 45 Jose Ferreira S88, G17
Miklós Subi 70 - 131 Cyril Tracta S88, G17
Miklós Subi 45 - 39 Bruno Ferrari S88, G17
Miklós Subi 43 - 14 Renátó Tóth S88, G17
Miklós Subi 35 - 50 Konstantinos Ouzounis S88, G16
Miklós Subi 33 - 38 Stepan Bunda S88, G17
Miklós Subi 33 - 28 Miguel Ibarra S88, G17
Miklós Subi 29 - 41 Robert Deeth S88, G17
Miklós Subi 20 - 32 Steven Lowrey S88, G17
Miklós Subi 20 - 16 Pavel Král S88, G17
Miklós Subi 19 - 30 Thoma Pali S88, G17
Miklós Subi 16 - 38 Filipe M M Duarte S88, G17
Miklós Subi 13 - 24 Jim Wright S88, G17
Miklós Subi 12 - 25 Thierry Catfamilie S88, G17
Miklós Subi 12 - 16 Leonel Rey S67, G17
Miklós Subi 6 - 6 Robert Hendricks S88, G17
Miklós Subi 6 - 3 Richard Gonçalves S88, G17
Miklós Subi 4 - 8 Ivan Ivanov S88, G17
Miklós Subi 4 - 8 Calem Carrell S88, G17
Miklós Subi 3 - 6 David Dontsios S88, G17
Miklós Subi 2 - 10 Ryan Tresidder S88, G17
Miklós Subi 1 - 11 Taco Albers S88, G17
Miklós Subi 0 - 12 Paul Martin S88, G17
Thoma Pali 30 - 19 Miklós Subi S88, G17
Thoma Pali 26 - 35 Bruno Ferrari S88, G17
Thoma Pali 24 - 21 Renátó Tóth S88, G17
Thoma Pali 24 - 35 Jose Ferreira S88, G17
Thoma Pali 21 - 41 Robert Deeth S88, G17
Thoma Pali 21 - 31 Miguel Ibarra S88, G17
Thoma Pali 20 - 42 Stepan Bunda S88, G17
Thoma Pali 19 - 41 Steven Lowrey S88, G17
Thoma Pali 19 - 43 Cyril Tracta S88, G17
Thoma Pali 16 - 45 Konstantinos Ouzounis S88, G16
Thoma Pali 15 - 47 Filipe M M Duarte S88, G17
Thoma Pali 15 - 30 Pavel Král S88, G17
Thoma Pali 8 - 38 Thierry Catfamilie S88, G17
Thoma Pali 8 - 5 Robert Hendricks S88, G17
Thoma Pali 8 - 2 Richard Gonçalves S88, G17
Thoma Pali 7 - 39 Jim Wright S88, G17
Thoma Pali 7 - 6 Calem Carrell S88, G17
Thoma Pali 5 - 8 Ryan Tresidder S88, G17
Thoma Pali 4 - 9 Ivan Ivanov S88, G17
Thoma Pali 4 - 6 David Dontsios S88, G17
Thoma Pali 3 - 10 Taco Albers S88, G17
Thoma Pali 2 - 19 Mariusz Malczuk S78, G15
Thoma Pali 1 - 12 Paul Martin S88, G17
Calem Carrell 11 - 6 Robert Hendricks S88, G17
Calem Carrell 10 - 4 Richard Gonçalves S88, G17
Calem Carrell 9 - 8 Robert Deeth S88, G17
Calem Carrell 8 - 4 Miklós Subi S88, G17
Calem Carrell 8 - 8 Pavel Král S88, G17
Calem Carrell 8 - 6 David Dontsios S88, G17
Calem Carrell 8 - 9 Renátó Tóth S88, G17
Calem Carrell 8 - 9 Ryan Tresidder S88, G17
Calem Carrell 7 - 10 Stepan Bunda S88, G17
Calem Carrell 6 - 11 Ivan Ivanov S88, G17
Calem Carrell 6 - 11 Taco Albers S88, G17
Calem Carrell 6 - 7 Thoma Pali S88, G17
Calem Carrell 6 - 10 Jose Ferreira S88, G17
Calem Carrell 6 - 10 Miguel Ibarra S88, G17
Calem Carrell 4 - 13 Cyril Tracta S88, G17
Calem Carrell 4 - 13 Thierry Catfamilie S88, G17
Calem Carrell 3 - 13 Steven Lowrey S88, G17
Calem Carrell 3 - 14 Paul Martin S88, G17
Calem Carrell 3 - 14 Jim Wright S88, G17
Calem Carrell 2 - 15 Bruno Ferrari S88, G17
Calem Carrell 2 - 15 Filipe M M Duarte S88, G17
Calem Carrell 1 - 15 Konstantinos Ouzounis S88, G16
Ivan Ivanov 27 - 7 Stepan Bunda S88, G17
Ivan Ivanov 12 - 5 Robert Hendricks S88, G17
Ivan Ivanov 12 - 5 Taco Albers S88, G17
Ivan Ivanov 12 - 5 Ryan Tresidder S88, G17
Ivan Ivanov 12 - 5 Renátó Tóth S88, G17
Ivan Ivanov 12 - 5 Robert Deeth S88, G17
Ivan Ivanov 11 - 6 Calem Carrell S88, G17
Ivan Ivanov 11 - 5 Pavel Král S88, G17
Ivan Ivanov 11 - 6 Jim Wright S88, G17
Ivan Ivanov 11 - 5 Miguel Ibarra S88, G17
Ivan Ivanov 11 - 6 Bruno Ferrari S88, G17
Ivan Ivanov 11 - 3 David Dontsios S88, G17
Ivan Ivanov 11 - 6 Thierry Catfamilie S88, G17
Ivan Ivanov 9 - 4 Thoma Pali S88, G17
Ivan Ivanov 9 - 5 Richard Gonçalves S88, G17
Ivan Ivanov 9 - 7 Konstantinos Ouzounis S88, G16
Ivan Ivanov 9 - 8 Paul Martin S88, G17
Ivan Ivanov 8 - 9 Cyril Tracta S88, G17
Faqe « [12 3 »Shpejt shkoni në faqen: