Head to head (Grupi: Amateur - 58)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 5 6 7 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Anrijs Sulmanis 43 - 10 Alessandro Montrasio S92, G9
Anrijs Sulmanis 40 - 5 Anyo G. S92, G9
Anrijs Sulmanis 37 - 11 Andre Justino S92, G9
Anrijs Sulmanis 33 - 20 Anett Németh S92, G9
Anrijs Sulmanis 31 - 22 Andrzej Markiefka S92, G9
Anrijs Sulmanis 24 - 9 Viktor Várkonyi S92, G4
Anrijs Sulmanis 22 - 19 Georgi Tassev S92, G9
Anrijs Sulmanis 22 - 17 Edgar Krywokulski S92, G9
Anrijs Sulmanis 21 - 28 Craig Jones S92, G9
Anrijs Sulmanis 19 - 33 Earl Hopson S92, G9
Anrijs Sulmanis 15 - 38 Sebastien Gobin S92, G9
Anrijs Sulmanis 14 - 39 Al Page S92, G9
Anrijs Sulmanis 14 - 5 Fabio Favi S92, G9
Anrijs Sulmanis 14 - 5 Gerardo Palleiro S92, G9
Anrijs Sulmanis 14 - 39 Ben Benko S92, G9
Anrijs Sulmanis 14 - 5 Tiger Thompsen S92, G9
Anrijs Sulmanis 13 - 17 Marco Strub S92, G9
Anrijs Sulmanis 13 - 24 Ortega Melillo S92, G9
Anrijs Sulmanis 11 - 8 Dmitry Starostachev S92, G9
Anrijs Sulmanis 10 - 21 Janis Kirsons S91, G11
Anrijs Sulmanis 7 - 0 Piotrek Siekierka S92, G9
Anrijs Sulmanis 6 - 1 Fernando Gonzalez S92, G9
Anrijs Sulmanis 5 - 1 Paulo Cesar Silva S92, G9
Anrijs Sulmanis 5 - 11 Rafael Macharete S92, G9
Anrijs Sulmanis 5 - 23 Nico Fabiano S92, G9
Anrijs Sulmanis 4 - 0 Jurjen Van Milgen S92, G6
Anrijs Sulmanis 4 - 1 Renato Svaiter S92, G5
Anrijs Sulmanis 4 - 3 Timotej Andonovski S92, G9
Anrijs Sulmanis 3 - 3 Daniel Pérez S92, G9
Anrijs Sulmanis 3 - 3 Alan Rivero S92, G9
Anrijs Sulmanis 3 - 16 Florencia Caro S92, G9
Anrijs Sulmanis 2 - 5 Dusan Ajzenbajser S92, G9
Anrijs Sulmanis 2 - 27 Nicola Andriolli S92, G9
Anrijs Sulmanis 2 - 17 Chris Webber S92, G9
Anrijs Sulmanis 2 - 5 Paulo Coelho S92, G9
Piotrek Siekierka 32 - 29 Dusan Ajzenbajser S92, G10
Piotrek Siekierka 12 - 64 Florencia Caro S92, G10
Piotrek Siekierka 12 - 9 Nico Fabiano S92, G9
Piotrek Siekierka 9 - 18 Chris Webber S92, G10
Piotrek Siekierka 6 - 4 Alessandro Montrasio S92, G10
Piotrek Siekierka 6 - 0 Jurjen Van Milgen S92, G8
Piotrek Siekierka 6 - 4 Fabio Favi S92, G10
Piotrek Siekierka 5 - 5 Andre Justino S92, G10
Piotrek Siekierka 5 - 17 Renato Svaiter S92, G5
Piotrek Siekierka 4 - 6 Tiger Thompsen S92, G10
Piotrek Siekierka 4 - 6 Georgi Tassev S92, G10
Piotrek Siekierka 4 - 6 Paulo Coelho S92, G10
Piotrek Siekierka 4 - 5 Paulo Cesar Silva S92, G10
Piotrek Siekierka 3 - 5 Anyo G. S92, G10
Piotrek Siekierka 3 - 7 Fernando Gonzalez S92, G10
Piotrek Siekierka 3 - 7 Gerardo Palleiro S92, G10
Piotrek Siekierka 3 - 7 Timotej Andonovski S92, G10
Piotrek Siekierka 2 - 8 Dmitry Starostachev S92, G10
Piotrek Siekierka 2 - 3 Viktor Várkonyi S92, G10
Piotrek Siekierka 2 - 7 Edgar Krywokulski S92, G9
Piotrek Siekierka 1 - 9 Earl Hopson S92, G10
Piotrek Siekierka 1 - 8 Alan Rivero S92, G10
Piotrek Siekierka 1 - 8 Rafael Macharete S92, G10
Piotrek Siekierka 1 - 9 Andrzej Markiefka S92, G10
Piotrek Siekierka 0 - 10 Al Page S92, G10
Piotrek Siekierka 0 - 10 Ben Benko S92, G10
Piotrek Siekierka 0 - 10 Craig Jones S92, G10
Piotrek Siekierka 0 - 9 Daniel Pérez S92, G10
Piotrek Siekierka 0 - 10 Sebastien Gobin S92, G10
Piotrek Siekierka 0 - 10 Nicola Andriolli S92, G10
Piotrek Siekierka 0 - 10 Anett Németh S92, G10
Piotrek Siekierka 0 - 10 Marco Strub S92, G10
Piotrek Siekierka 0 - 7 Anrijs Sulmanis S92, G9
Piotrek Siekierka 0 - 8 Ortega Melillo S92, G9
Renato Svaiter 17 - 5 Piotrek Siekierka S92, G5
Renato Svaiter 6 - 5 Al Page S92, G5
Renato Svaiter 3 - 0 Jurjen Van Milgen S92, G4
Renato Svaiter 3 - 2 Gerardo Palleiro S92, G5
Renato Svaiter 2 - 3 Timotej Andonovski S92, G5
Renato Svaiter 2 - 3 Tiger Thompsen S92, G5
Renato Svaiter 2 - 2 Anyo G. S92, G5
Renato Svaiter 2 - 3 Dmitry Starostachev S92, G5
Renato Svaiter 2 - 20 Sebastien Gobin S92, G5
Renato Svaiter 2 - 2 Alan Rivero S92, G5
Renato Svaiter 2 - 3 Fernando Gonzalez S92, G5
Renato Svaiter 2 - 2 Paulo Cesar Silva S92, G5
Renato Svaiter 1 - 4 Fabio Favi S92, G5
Renato Svaiter 1 - 4 Edgar Krywokulski S92, G5
Renato Svaiter 1 - 4 Anrijs Sulmanis S92, G5
Renato Svaiter 1 - 4 Andre Justino S92, G5
Renato Svaiter 1 - 1 Viktor Várkonyi S92, G4
Renato Svaiter 1 - 4 Alessandro Montrasio S92, G5
Renato Svaiter 1 - 4 Paulo Coelho S92, G5
Renato Svaiter 1 - 4 Anett Németh S92, G5
Renato Svaiter 0 - 4 Ortega Melillo S92, G5
Renato Svaiter 0 - 5 Ben Benko S92, G5
Renato Svaiter 0 - 5 Earl Hopson S92, G5
Renato Svaiter 0 - 4 Daniel Pérez S92, G5
Renato Svaiter 0 - 5 Craig Jones S92, G5
Renato Svaiter 0 - 5 Florencia Caro S92, G5
Renato Svaiter 0 - 4 Rafael Macharete S92, G4
Renato Svaiter 0 - 5 Nicola Andriolli S92, G5
Renato Svaiter 0 - 5 Andrzej Markiefka S92, G5
Renato Svaiter 0 - 5 Chris Webber S92, G5
Renato Svaiter 0 - 2 Nico Fabiano S92, G5
Renato Svaiter 0 - 5 Georgi Tassev S92, G5
Renato Svaiter 0 - 5 Dusan Ajzenbajser S92, G5
Renato Svaiter 0 - 5 Marco Strub S92, G5
Earl Hopson 140 - 19 Alessandro Montrasio S92, G10
Earl Hopson 93 - 36 Anyo G. S92, G10
Earl Hopson 92 - 35 Andrzej Markiefka S92, G10
Earl Hopson 89 - 71 Al Page S92, G10
Earl Hopson 77 - 81 Ben Benko S92, G10
Earl Hopson 73 - 20 Anett Németh S92, G10
Earl Hopson 55 - 15 Andre Justino S92, G10
Earl Hopson 51 - 16 Viktor Várkonyi S92, G10
Earl Hopson 50 - 45 Nico Fabiano S92, G9
Earl Hopson 44 - 10 Edgar Krywokulski S92, G9
Earl Hopson 41 - 18 Georgi Tassev S92, G10
Earl Hopson 39 - 72 Florencia Caro S92, G10
Earl Hopson 38 - 55 Sebastien Gobin S92, G10
Earl Hopson 36 - 33 Craig Jones S92, G10
Earl Hopson 33 - 19 Anrijs Sulmanis S92, G9
Earl Hopson 27 - 26 Ortega Melillo S92, G9
Earl Hopson 26 - 17 Marco Strub S92, G10
Earl Hopson 24 - 3 Fabio Favi S92, G10
Earl Hopson 24 - 3 Tiger Thompsen S92, G10
Earl Hopson 23 - 2 Gerardo Palleiro S92, G10
Earl Hopson 20 - 24 Janis Kirsons S91, G12
Earl Hopson 17 - 10 Dmitry Starostachev S92, G10
Earl Hopson 9 - 1 Fernando Gonzalez S92, G10
Earl Hopson 9 - 1 Paulo Coelho S92, G10
Earl Hopson 9 - 14 Rafael Macharete S92, G10
Earl Hopson 9 - 1 Piotrek Siekierka S92, G10
Earl Hopson 8 - 2 Dusan Ajzenbajser S92, G10
Earl Hopson 8 - 1 Daniel Pérez S92, G10
Earl Hopson 8 - 1 Paulo Cesar Silva S92, G10
Earl Hopson 7 - 2 Alan Rivero S92, G10
Earl Hopson 7 - 34 Nicola Andriolli S92, G10
Earl Hopson 7 - 20 Chris Webber S92, G10
Earl Hopson 7 - 3 Timotej Andonovski S92, G10
Earl Hopson 6 - 0 Jurjen Van Milgen S92, G8
Earl Hopson 5 - 0 Renato Svaiter S92, G5
Nico Fabiano 86 - 12 Alessandro Montrasio S92, G9
Nico Fabiano 64 - 17 Andrzej Markiefka S92, G9
Nico Fabiano 58 - 31 Anyo G. S92, G9
Nico Fabiano 58 - 40 Al Page S92, G9
Nico Fabiano 45 - 50 Earl Hopson S92, G9
Nico Fabiano 42 - 54 Ben Benko S92, G9
Nico Fabiano 40 - 10 Anett Németh S92, G9
Nico Fabiano 32 - 7 Andre Justino S92, G9
Nico Fabiano 30 - 5 Edgar Krywokulski S92, G9
Nico Fabiano 26 - 24 Sebastien Gobin S92, G9
Nico Fabiano 26 - 40 Florencia Caro S92, G9
Nico Fabiano 25 - 15 Craig Jones S92, G9
Nico Fabiano 24 - 10 Ortega Melillo S92, G9
Nico Fabiano 23 - 7 Viktor Várkonyi S92, G8
Nico Fabiano 23 - 14 Georgi Tassev S92, G9
Nico Fabiano 23 - 5 Anrijs Sulmanis S92, G9
Nico Fabiano 21 - 6 Marco Strub S92, G9
Nico Fabiano 18 - 0 Fabio Favi S92, G9
Nico Fabiano 17 - 1 Tiger Thompsen S92, G9
Nico Fabiano 16 - 11 Janis Kirsons S91, G12
Nico Fabiano 15 - 1 Gerardo Palleiro S92, G9
Nico Fabiano 14 - 4 Dmitry Starostachev S92, G9
Nico Fabiano 10 - 5 Rafael Macharete S92, G9
Nico Fabiano 9 - 9 Chris Webber S92, G9
Nico Fabiano 9 - 12 Piotrek Siekierka S92, G9
Nico Fabiano 8 - 18 Nicola Andriolli S92, G9
Nico Fabiano 5 - 0 Paulo Coelho S92, G9
Nico Fabiano 5 - 0 Daniel Pérez S92, G9
Nico Fabiano 5 - 0 Dusan Ajzenbajser S92, G9
Nico Fabiano 5 - 0 Alan Rivero S92, G9
Nico Fabiano 5 - 0 Fernando Gonzalez S92, G9
Nico Fabiano 4 - 0 Paulo Cesar Silva S92, G9
Nico Fabiano 3 - 0 Jurjen Van Milgen S92, G8
Nico Fabiano 3 - 2 Timotej Andonovski S92, G9
Nico Fabiano 2 - 0 Renato Svaiter S92, G5
Craig Jones 67 - 4 Alessandro Montrasio S92, G10
Craig Jones 49 - 19 Andre Justino S92, G10
Craig Jones 45 - 15 Anyo G. S92, G10
Craig Jones 40 - 31 Andrzej Markiefka S92, G10
Craig Jones 40 - 31 Anett Németh S92, G10
Craig Jones 38 - 22 Georgi Tassev S92, G10
Craig Jones 38 - 17 Edgar Krywokulski S92, G9
Craig Jones 33 - 36 Earl Hopson S92, G10
Craig Jones 30 - 14 Marco Strub S92, G10
Craig Jones 30 - 24 Ortega Melillo S92, G9
Craig Jones 28 - 21 Anrijs Sulmanis S92, G9
Craig Jones 28 - 43 Sebastien Gobin S92, G10
Craig Jones 25 - 17 Viktor Várkonyi S92, G10
Craig Jones 25 - 46 Al Page S92, G10
Craig Jones 21 - 6 Fabio Favi S92, G10
Craig Jones 21 - 6 Tiger Thompsen S92, G10
Craig Jones 20 - 5 Gerardo Palleiro S92, G10
Craig Jones 19 - 52 Ben Benko S92, G10
Craig Jones 19 - 8 Dmitry Starostachev S92, G10
Craig Jones 18 - 27 Janis Kirsons S91, G12
Craig Jones 18 - 24 Nicola Andriolli S92, G10
Craig Jones 16 - 11 Florencia Caro S92, G10
Craig Jones 15 - 25 Nico Fabiano S92, G9
Craig Jones 14 - 9 Rafael Macharete S92, G10
Craig Jones 12 - 15 Chris Webber S92, G10
Craig Jones 10 - 0 Piotrek Siekierka S92, G10
Craig Jones 10 - 0 Dusan Ajzenbajser S92, G10
Faqe « [12 3 ... 5 6 7 »Shpejt shkoni në faqen: