Head to head (Grupi: Amateur - 64)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Allan Stockinger 15 - 17 Nelson Simao S69, G16
Allan Stockinger 14 - 2 Celio Ferreira S69, G16
Allan Stockinger 10 - 6 Sofianos Adam S69, G16
Allan Stockinger 10 - 35 Italo Portugal S69, G16
Allan Stockinger 9 - 24 Cristiano Corsi S69, G16
Allan Stockinger 9 - 24 Marcelo Quiroga S69, G16
Allan Stockinger 8 - 25 Patrick Majewski S69, G16
Allan Stockinger 8 - 25 Arpi Telek S69, G16
Allan Stockinger 7 - 9 Jorge Luis Muñoz A. S69, G16
Allan Stockinger 7 - 26 Mark Blackwell S69, G16
Allan Stockinger 6 - 26 Sandile Nosenga S69, G16
Allan Stockinger 6 - 8 Fabio Guidetti S69, G16
Allan Stockinger 6 - 27 Spiros Vassiloglou S69, G16
Allan Stockinger 5 - 11 Deyan Rangelov S69, G16
Allan Stockinger 5 - 11 Andrea Santoro S69, G16
Allan Stockinger 5 - 28 Alejandro Almarza S69, G16
Allan Stockinger 4 - 29 Federico Pereyra S69, G16
Allan Stockinger 4 - 12 Armando Brito S69, G16
Allan Stockinger 4 - 27 Luis De Leon Sanchez S69, G15
Allan Stockinger 3 - 30 Mark Gill S69, G16
Allan Stockinger 3 - 30 Maurizio Della Chiana S69, G16
Allan Stockinger 3 - 30 Alexander Zablotsky S69, G16
Allan Stockinger 3 - 30 Panagiotis Bouriotis S69, G16
Allan Stockinger 3 - 30 Carlos Tello S69, G16
Allan Stockinger 3 - 13 Petteri Kortelainen S69, G16
Allan Stockinger 3 - 30 Damiano Fioretti S69, G16
Allan Stockinger 2 - 31 Cal Rossi S69, G16
Allan Stockinger 2 - 30 Jason Riggs S69, G16
Allan Stockinger 2 - 31 Hazrul Fairi S69, G16
Allan Stockinger 2 - 30 Alex Nico S69, G16
Allan Stockinger 2 - 31 Hugo Pinto S69, G16
Allan Stockinger 2 - 8 Breno Rosario S69, G16
Allan Stockinger 2 - 31 Joe Tillman S69, G16
Allan Stockinger 2 - 10 Tasy Ionescu S69, G16
Allan Stockinger 1 - 30 Richard Marc S69, G16
Allan Stockinger 1 - 15 Pavel Sztefek S69, G16
Allan Stockinger 1 - 32 Giuseppe Lamanna S69, G16
Allan Stockinger 0 - 33 Davide Callegari S69, G16
Alexander Zablotsky 41 - 9 Panagiotis Bouriotis S69, G16
Alexander Zablotsky 39 - 11 Mark Blackwell S69, G16
Alexander Zablotsky 35 - 14 Nelson Simao S69, G16
Alexander Zablotsky 33 - 17 Alejandro Almarza S69, G16
Alexander Zablotsky 33 - 17 Spiros Vassiloglou S69, G16
Alexander Zablotsky 33 - 17 Hugo Pinto S69, G16
Alexander Zablotsky 30 - 3 Allan Stockinger S69, G16
Alexander Zablotsky 29 - 19 Luis De Leon Sanchez S69, G15
Alexander Zablotsky 28 - 5 Cristiano Corsi S69, G16
Alexander Zablotsky 28 - 22 Hazrul Fairi S69, G16
Alexander Zablotsky 27 - 6 Patrick Majewski S69, G16
Alexander Zablotsky 27 - 23 Cal Rossi S69, G16
Alexander Zablotsky 27 - 6 Marcelo Quiroga S69, G16
Alexander Zablotsky 27 - 23 Carlos Tello S69, G16
Alexander Zablotsky 25 - 7 Sandile Nosenga S69, G16
Alexander Zablotsky 24 - 25 Alex Nico S69, G16
Alexander Zablotsky 24 - 22 Italo Portugal S69, G16
Alexander Zablotsky 23 - 27 Maurizio Della Chiana S69, G16
Alexander Zablotsky 21 - 29 Mark Gill S69, G16
Alexander Zablotsky 21 - 12 Arpi Telek S69, G16
Alexander Zablotsky 21 - 29 Davide Callegari S69, G16
Alexander Zablotsky 20 - 29 Jason Riggs S69, G16
Alexander Zablotsky 18 - 15 Joe Tillman S69, G16
Alexander Zablotsky 18 - 32 Giuseppe Lamanna S69, G16
Alexander Zablotsky 17 - 33 Damiano Fioretti S69, G16
Alexander Zablotsky 15 - 32 Richard Marc S69, G16
Alexander Zablotsky 15 - 1 Jorge Luis Muñoz A. S69, G16
Alexander Zablotsky 14 - 19 Federico Pereyra S69, G16
Alexander Zablotsky 14 - 2 Sofianos Adam S69, G16
Alexander Zablotsky 14 - 2 Celio Ferreira S69, G16
Alexander Zablotsky 13 - 3 Deyan Rangelov S69, G16
Alexander Zablotsky 13 - 3 Andrea Santoro S69, G16
Alexander Zablotsky 11 - 5 Petteri Kortelainen S69, G16
Alexander Zablotsky 11 - 5 Armando Brito S69, G16
Alexander Zablotsky 10 - 4 Fabio Guidetti S69, G16
Alexander Zablotsky 9 - 1 Breno Rosario S69, G16
Alexander Zablotsky 7 - 9 Pavel Sztefek S69, G16
Alexander Zablotsky 3 - 9 Tasy Ionescu S69, G16
Richard Marc 48 - 13 Nelson Simao S69, G16
Richard Marc 40 - 7 Panagiotis Bouriotis S69, G16
Richard Marc 40 - 7 Mark Blackwell S69, G16
Richard Marc 38 - 9 Alejandro Almarza S69, G16
Richard Marc 34 - 13 Hugo Pinto S69, G16
Richard Marc 33 - 14 Spiros Vassiloglou S69, G16
Richard Marc 32 - 15 Hazrul Fairi S69, G16
Richard Marc 32 - 15 Alexander Zablotsky S69, G16
Richard Marc 32 - 15 Cal Rossi S69, G16
Richard Marc 30 - 1 Allan Stockinger S69, G16
Richard Marc 30 - 1 Patrick Majewski S69, G16
Richard Marc 29 - 2 Cristiano Corsi S69, G16
Richard Marc 29 - 2 Marcelo Quiroga S69, G16
Richard Marc 29 - 18 Carlos Tello S69, G16
Richard Marc 29 - 15 Italo Portugal S69, G16
Richard Marc 29 - 16 Luis De Leon Sanchez S69, G15
Richard Marc 29 - 18 Maurizio Della Chiana S69, G16
Richard Marc 28 - 19 Davide Callegari S69, G16
Richard Marc 27 - 19 Jason Riggs S69, G16
Richard Marc 27 - 19 Alex Nico S69, G16
Richard Marc 26 - 4 Sandile Nosenga S69, G16
Richard Marc 26 - 5 Arpi Telek S69, G16
Richard Marc 25 - 6 Joe Tillman S69, G16
Richard Marc 25 - 22 Mark Gill S69, G16
Richard Marc 24 - 23 Giuseppe Lamanna S69, G16
Richard Marc 21 - 10 Federico Pereyra S69, G16
Richard Marc 19 - 28 Damiano Fioretti S69, G16
Richard Marc 17 - 10 Tasy Ionescu S69, G16
Richard Marc 16 - 0 Jorge Luis Muñoz A. S69, G16
Richard Marc 16 - 0 Sofianos Adam S69, G16
Richard Marc 16 - 0 Andrea Santoro S69, G16
Richard Marc 16 - 0 Celio Ferreira S69, G16
Richard Marc 15 - 1 Deyan Rangelov S69, G16
Richard Marc 15 - 1 Armando Brito S69, G16
Richard Marc 14 - 2 Petteri Kortelainen S69, G16
Richard Marc 14 - 0 Fabio Guidetti S69, G16
Richard Marc 14 - 2 Pavel Sztefek S69, G16
Richard Marc 10 - 0 Breno Rosario S69, G16
Hazrul Fairi 92 - 58 Spiros Vassiloglou S69, G16
Hazrul Fairi 40 - 10 Panagiotis Bouriotis S69, G16
Hazrul Fairi 39 - 11 Mark Blackwell S69, G16
Hazrul Fairi 34 - 15 Nelson Simao S69, G16
Hazrul Fairi 34 - 16 Hugo Pinto S69, G16
Hazrul Fairi 31 - 2 Allan Stockinger S69, G16
Hazrul Fairi 31 - 17 Luis De Leon Sanchez S69, G15
Hazrul Fairi 30 - 20 Alejandro Almarza S69, G16
Hazrul Fairi 29 - 17 Italo Portugal S69, G16
Hazrul Fairi 28 - 5 Patrick Majewski S69, G16
Hazrul Fairi 27 - 6 Cristiano Corsi S69, G16
Hazrul Fairi 25 - 7 Sandile Nosenga S69, G16
Hazrul Fairi 25 - 8 Marcelo Quiroga S69, G16
Hazrul Fairi 22 - 27 Alex Nico S69, G16
Hazrul Fairi 22 - 28 Carlos Tello S69, G16
Hazrul Fairi 22 - 28 Alexander Zablotsky S69, G16
Hazrul Fairi 21 - 12 Arpi Telek S69, G16
Hazrul Fairi 21 - 29 Cal Rossi S69, G16
Hazrul Fairi 20 - 30 Giuseppe Lamanna S69, G16
Hazrul Fairi 20 - 30 Maurizio Della Chiana S69, G16
Hazrul Fairi 20 - 29 Jason Riggs S69, G16
Hazrul Fairi 19 - 31 Mark Gill S69, G16
Hazrul Fairi 19 - 31 Davide Callegari S69, G16
Hazrul Fairi 17 - 33 Damiano Fioretti S69, G16
Hazrul Fairi 17 - 16 Federico Pereyra S69, G16
Hazrul Fairi 16 - 0 Sofianos Adam S69, G16
Hazrul Fairi 16 - 0 Celio Ferreira S69, G16
Hazrul Fairi 15 - 1 Jorge Luis Muñoz A. S69, G16
Hazrul Fairi 15 - 32 Richard Marc S69, G16
Hazrul Fairi 15 - 1 Petteri Kortelainen S69, G16
Hazrul Fairi 14 - 2 Deyan Rangelov S69, G16
Hazrul Fairi 14 - 2 Armando Brito S69, G16
Hazrul Fairi 14 - 2 Andrea Santoro S69, G16
Hazrul Fairi 14 - 19 Joe Tillman S69, G16
Hazrul Fairi 10 - 4 Fabio Guidetti S69, G16
Hazrul Fairi 9 - 1 Breno Rosario S69, G16
Hazrul Fairi 8 - 8 Pavel Sztefek S69, G16
Hazrul Fairi 3 - 9 Tasy Ionescu S69, G16
Pavel Sztefek 24 - 9 Hugo Pinto S69, G16
Pavel Sztefek 19 - 14 Maurizio Della Chiana S69, G16
Pavel Sztefek 16 - 0 Sofianos Adam S69, G16
Pavel Sztefek 16 - 0 Celio Ferreira S69, G16
Pavel Sztefek 15 - 1 Andrea Santoro S69, G16
Pavel Sztefek 15 - 1 Patrick Majewski S69, G16
Pavel Sztefek 15 - 1 Deyan Rangelov S69, G16
Pavel Sztefek 15 - 1 Armando Brito S69, G16
Pavel Sztefek 15 - 1 Allan Stockinger S69, G16
Pavel Sztefek 15 - 1 Jorge Luis Muñoz A. S69, G16
Pavel Sztefek 14 - 2 Petteri Kortelainen S69, G16
Pavel Sztefek 14 - 2 Spiros Vassiloglou S69, G16
Pavel Sztefek 14 - 2 Mark Blackwell S69, G16
Pavel Sztefek 14 - 2 Panagiotis Bouriotis S69, G16
Pavel Sztefek 13 - 1 Luis De Leon Sanchez S69, G15
Pavel Sztefek 13 - 3 Cristiano Corsi S69, G16
Pavel Sztefek 12 - 3 Alex Nico S69, G16
Pavel Sztefek 12 - 4 Carlos Tello S69, G16
Pavel Sztefek 11 - 3 Fabio Guidetti S69, G16
Pavel Sztefek 11 - 4 Sandile Nosenga S69, G16
Pavel Sztefek 11 - 5 Arpi Telek S69, G16
Pavel Sztefek 11 - 5 Marcelo Quiroga S69, G16
Pavel Sztefek 11 - 5 Davide Callegari S69, G16
Pavel Sztefek 9 - 1 Breno Rosario S69, G16
Pavel Sztefek 9 - 7 Alexander Zablotsky S69, G16
Pavel Sztefek 8 - 8 Alejandro Almarza S69, G16
Pavel Sztefek 8 - 8 Giuseppe Lamanna S69, G16
Pavel Sztefek 8 - 8 Hazrul Fairi S69, G16
Pavel Sztefek 7 - 8 Italo Portugal S69, G16
Pavel Sztefek 5 - 11 Federico Pereyra S69, G16
Pavel Sztefek 4 - 12 Joe Tillman S69, G16
Pavel Sztefek 3 - 9 Tasy Ionescu S69, G16
Pavel Sztefek 3 - 13 Nelson Simao S69, G16
Pavel Sztefek 3 - 13 Jason Riggs S69, G16
Pavel Sztefek 2 - 14 Damiano Fioretti S69, G16
Pavel Sztefek 2 - 14 Richard Marc S69, G16
Pavel Sztefek 1 - 15 Cal Rossi S69, G16
Pavel Sztefek 0 - 16 Mark Gill S69, G16
Hugo Pinto 46 - 37 Nelson Simao S69, G16
Hugo Pinto 37 - 13 Panagiotis Bouriotis S69, G16
Hugo Pinto 33 - 17 Alejandro Almarza S69, G16
Hugo Pinto 33 - 17 Mark Blackwell S69, G16
Hugo Pinto 31 - 2 Allan Stockinger S69, G16
Hugo Pinto 31 - 2 Patrick Majewski S69, G16
Hugo Pinto 29 - 4 Cristiano Corsi S69, G16
Hugo Pinto 28 - 22 Spiros Vassiloglou S69, G16
Hugo Pinto 24 - 24 Luis De Leon Sanchez S69, G15
Hugo Pinto 21 - 12 Marcelo Quiroga S69, G16
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: