Head to head (Grupi: Amateur - 70)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Craig Templeman 17 - 0 Edgard Rosario S72, G5
Craig Templeman 16 - 5 Rodrigo Miranda S72, G6
Craig Templeman 11 - 12 Luca Rubino S72, G6
Craig Templeman 11 - 29 Cristiano Freitas S72, G6
Craig Templeman 9 - 14 Matthew Knowles S72, G6
Craig Templeman 9 - 14 Konrad Świderski S72, G6
Craig Templeman 9 - 14 Artyom Gubarev S72, G6
Craig Templeman 8 - 15 Fred Williams S72, G6
Craig Templeman 8 - 13 Roni Sillanpää S72, G6
Craig Templeman 8 - 15 Gábor Balogh S72, G6
Craig Templeman 6 - 17 Andreas Fohrmann S72, G6
Craig Templeman 6 - 16 Panos Kalokiris S72, G6
Craig Templeman 6 - 17 Alfréd Geissler S72, G6
Craig Templeman 5 - 18 Julien Prado S72, G6
Craig Templeman 5 - 1 Antonios Manalis S72, G6
Craig Templeman 4 - 19 Pawel Smolen S72, G6
Craig Templeman 4 - 2 Kape Jarvinen S72, G6
Craig Templeman 4 - 19 Bob Jeatt S72, G6
Craig Templeman 4 - 17 Cornel Brotacel S72, G6
Craig Templeman 4 - 2 Artyom Sokolan S72, G6
Craig Templeman 4 - 19 Andy Bell S72, G6
Craig Templeman 3 - 3 Toms Polis S72, G6
Craig Templeman 3 - 3 Cassiano Ricardo S72, G6
Craig Templeman 3 - 0 Morten Hansen S72, G4
Craig Templeman 3 - 20 Kenneth Eker S72, G6
Craig Templeman 3 - 2 Michał Domański S72, G6
Craig Templeman 3 - 3 Marcel De Graaf S72, G6
Craig Templeman 2 - 21 Leandro Colombo S72, G6
Craig Templeman 2 - 20 Diego Sciacca S72, G6
Craig Templeman 2 - 4 Anton Von Gaelitz S72, G6
Craig Templeman 2 - 4 Marek Wasilewski S72, G6
Craig Templeman 2 - 21 Felipe Bet S72, G6
Craig Templeman 2 - 21 Bastien Bellier S72, G6
Craig Templeman 2 - 21 Jean Lanet S72, G6
Craig Templeman 1 - 5 Bill Mcintosh S72, G6
Craig Templeman 1 - 17 Fabio Cirulli S72, G6
Craig Templeman 1 - 4 Eric Borges S72, G6
Roni Sillanpää 28 - 26 Konrad Świderski S72, G6
Roni Sillanpää 26 - 11 Cristiano Freitas S72, G6
Roni Sillanpää 23 - 8 Rodrigo Miranda S72, G6
Roni Sillanpää 21 - 15 Artyom Gubarev S72, G6
Roni Sillanpää 20 - 17 Bob Jeatt S72, G6
Roni Sillanpää 19 - 18 Matthew Knowles S72, G6
Roni Sillanpää 18 - 18 Diego Sciacca S72, G6
Roni Sillanpää 18 - 19 Felipe Bet S72, G6
Roni Sillanpää 15 - 21 Panos Kalokiris S72, G6
Roni Sillanpää 15 - 10 Luca Rubino S72, G6
Roni Sillanpää 15 - 22 Gábor Balogh S72, G6
Roni Sillanpää 13 - 8 Craig Templeman S72, G6
Roni Sillanpää 13 - 4 Kape Jarvinen S72, G6
Roni Sillanpää 12 - 9 Andy Bell S72, G6
Roni Sillanpää 11 - 9 Cornel Brotacel S72, G6
Roni Sillanpää 11 - 26 Andreas Fohrmann S72, G6
Roni Sillanpää 11 - 4 Edgard Rosario S72, G5
Roni Sillanpää 10 - 11 Julien Prado S72, G6
Roni Sillanpää 10 - 27 Jean Lanet S72, G6
Roni Sillanpää 10 - 11 Fred Williams S72, G6
Roni Sillanpää 9 - 28 Pawel Smolen S72, G6
Roni Sillanpää 7 - 30 Alfréd Geissler S72, G6
Roni Sillanpää 6 - 0 Anton Von Gaelitz S72, G6
Roni Sillanpää 6 - 0 Artyom Sokolan S72, G6
Roni Sillanpää 6 - 0 Cassiano Ricardo S72, G6
Roni Sillanpää 6 - 31 Bastien Bellier S72, G6
Roni Sillanpää 6 - 0 Marcel De Graaf S72, G6
Roni Sillanpää 6 - 0 Antonios Manalis S72, G6
Roni Sillanpää 6 - 0 Toms Polis S72, G6
Roni Sillanpää 5 - 32 Leandro Colombo S72, G6
Roni Sillanpää 5 - 0 Michał Domański S72, G6
Roni Sillanpää 4 - 1 Eric Borges S72, G6
Roni Sillanpää 4 - 2 Bill Mcintosh S72, G6
Roni Sillanpää 3 - 3 Marek Wasilewski S72, G6
Roni Sillanpää 3 - 0 Morten Hansen S72, G4
Roni Sillanpää 2 - 30 Fabio Cirulli S72, G6
Roni Sillanpää 2 - 35 Kenneth Eker S72, G6
Cristiano Freitas 29 - 11 Craig Templeman S72, G6
Cristiano Freitas 28 - 20 Rodrigo Miranda S72, G6
Cristiano Freitas 20 - 37 Bob Jeatt S72, G6
Cristiano Freitas 18 - 21 Artyom Gubarev S72, G6
Cristiano Freitas 17 - 0 Edgard Rosario S72, G5
Cristiano Freitas 15 - 23 Panos Kalokiris S72, G6
Cristiano Freitas 12 - 45 Konrad Świderski S72, G6
Cristiano Freitas 12 - 45 Gábor Balogh S72, G6
Cristiano Freitas 11 - 12 Luca Rubino S72, G6
Cristiano Freitas 11 - 26 Roni Sillanpää S72, G6
Cristiano Freitas 11 - 46 Pawel Smolen S72, G6
Cristiano Freitas 11 - 29 Matthew Knowles S72, G6
Cristiano Freitas 10 - 30 Andreas Fohrmann S72, G6
Cristiano Freitas 10 - 47 Alfréd Geissler S72, G6
Cristiano Freitas 10 - 45 Diego Sciacca S72, G6
Cristiano Freitas 8 - 13 Cornel Brotacel S72, G6
Cristiano Freitas 6 - 17 Julien Prado S72, G6
Cristiano Freitas 6 - 17 Fred Williams S72, G6
Cristiano Freitas 5 - 1 Artyom Sokolan S72, G6
Cristiano Freitas 5 - 50 Kenneth Eker S72, G6
Cristiano Freitas 5 - 35 Felipe Bet S72, G6
Cristiano Freitas 5 - 52 Jean Lanet S72, G6
Cristiano Freitas 5 - 18 Andy Bell S72, G6
Cristiano Freitas 5 - 1 Antonios Manalis S72, G6
Cristiano Freitas 5 - 4 Kape Jarvinen S72, G6
Cristiano Freitas 5 - 51 Leandro Colombo S72, G6
Cristiano Freitas 3 - 3 Cassiano Ricardo S72, G6
Cristiano Freitas 3 - 0 Morten Hansen S72, G4
Cristiano Freitas 3 - 54 Bastien Bellier S72, G6
Cristiano Freitas 3 - 2 Michał Domański S72, G6
Cristiano Freitas 2 - 4 Marek Wasilewski S72, G6
Cristiano Freitas 2 - 4 Toms Polis S72, G6
Cristiano Freitas 1 - 4 Eric Borges S72, G6
Cristiano Freitas 1 - 5 Anton Von Gaelitz S72, G6
Cristiano Freitas 0 - 52 Fabio Cirulli S72, G6
Cristiano Freitas 0 - 6 Marcel De Graaf S72, G6
Cristiano Freitas 0 - 6 Bill Mcintosh S72, G6
Marek Wasilewski 17 - 6 Luca Rubino S72, G6
Marek Wasilewski 5 - 1 Rodrigo Miranda S72, G6
Marek Wasilewski 4 - 2 Julien Prado S72, G6
Marek Wasilewski 4 - 2 Gábor Balogh S72, G6
Marek Wasilewski 4 - 1 Michał Domański S72, G6
Marek Wasilewski 4 - 2 Andy Bell S72, G6
Marek Wasilewski 4 - 2 Antonios Manalis S72, G6
Marek Wasilewski 4 - 2 Marcel De Graaf S72, G6
Marek Wasilewski 4 - 2 Toms Polis S72, G6
Marek Wasilewski 4 - 2 Bill Mcintosh S72, G6
Marek Wasilewski 4 - 2 Fred Williams S72, G6
Marek Wasilewski 4 - 2 Kape Jarvinen S72, G6
Marek Wasilewski 4 - 1 Edgard Rosario S72, G5
Marek Wasilewski 4 - 2 Anton Von Gaelitz S72, G6
Marek Wasilewski 4 - 2 Matthew Knowles S72, G6
Marek Wasilewski 4 - 2 Craig Templeman S72, G6
Marek Wasilewski 4 - 2 Bob Jeatt S72, G6
Marek Wasilewski 4 - 2 Cornel Brotacel S72, G6
Marek Wasilewski 4 - 2 Cristiano Freitas S72, G6
Marek Wasilewski 4 - 2 Artyom Sokolan S72, G6
Marek Wasilewski 4 - 2 Cassiano Ricardo S72, G6
Marek Wasilewski 3 - 3 Konrad Świderski S72, G6
Marek Wasilewski 3 - 3 Felipe Bet S72, G6
Marek Wasilewski 3 - 3 Artyom Gubarev S72, G6
Marek Wasilewski 3 - 3 Jean Lanet S72, G6
Marek Wasilewski 3 - 3 Roni Sillanpää S72, G6
Marek Wasilewski 3 - 2 Eric Borges S72, G6
Marek Wasilewski 3 - 0 Morten Hansen S72, G4
Marek Wasilewski 2 - 4 Pawel Smolen S72, G6
Marek Wasilewski 2 - 4 Leandro Colombo S72, G6
Marek Wasilewski 2 - 3 Diego Sciacca S72, G6
Marek Wasilewski 2 - 4 Andreas Fohrmann S72, G6
Marek Wasilewski 2 - 4 Panos Kalokiris S72, G6
Marek Wasilewski 1 - 5 Kenneth Eker S72, G6
Marek Wasilewski 1 - 5 Bastien Bellier S72, G6
Marek Wasilewski 1 - 5 Alfréd Geissler S72, G6
Marek Wasilewski 1 - 5 Fabio Cirulli S72, G6
Andy Bell 19 - 4 Craig Templeman S72, G6
Andy Bell 18 - 3 Rodrigo Miranda S72, G6
Andy Bell 18 - 5 Cristiano Freitas S72, G6
Andy Bell 17 - 0 Edgard Rosario S72, G5
Andy Bell 16 - 7 Konrad Świderski S72, G6
Andy Bell 15 - 8 Fred Williams S72, G6
Andy Bell 14 - 9 Gábor Balogh S72, G6
Andy Bell 14 - 9 Artyom Gubarev S72, G6
Andy Bell 13 - 10 Matthew Knowles S72, G6
Andy Bell 12 - 10 Panos Kalokiris S72, G6
Andy Bell 11 - 12 Bob Jeatt S72, G6
Andy Bell 11 - 12 Luca Rubino S72, G6
Andy Bell 10 - 13 Julien Prado S72, G6
Andy Bell 9 - 12 Roni Sillanpää S72, G6
Andy Bell 9 - 13 Diego Sciacca S72, G6
Andy Bell 9 - 12 Cornel Brotacel S72, G6
Andy Bell 7 - 16 Jean Lanet S72, G6
Andy Bell 7 - 16 Pawel Smolen S72, G6
Andy Bell 7 - 16 Andreas Fohrmann S72, G6
Andy Bell 7 - 16 Alfréd Geissler S72, G6
Andy Bell 6 - 0 Antonios Manalis S72, G6
Andy Bell 6 - 0 Artyom Sokolan S72, G6
Andy Bell 5 - 1 Kape Jarvinen S72, G6
Andy Bell 5 - 18 Felipe Bet S72, G6
Andy Bell 4 - 2 Marcel De Graaf S72, G6
Andy Bell 4 - 2 Anton Von Gaelitz S72, G6
Andy Bell 3 - 2 Michał Domański S72, G6
Andy Bell 3 - 2 Eric Borges S72, G6
Andy Bell 3 - 3 Bill Mcintosh S72, G6
Andy Bell 3 - 3 Toms Polis S72, G6
Andy Bell 3 - 20 Leandro Colombo S72, G6
Andy Bell 3 - 0 Morten Hansen S72, G4
Andy Bell 3 - 3 Cassiano Ricardo S72, G6
Andy Bell 3 - 20 Kenneth Eker S72, G6
Andy Bell 2 - 4 Marek Wasilewski S72, G6
Andy Bell 2 - 21 Bastien Bellier S72, G6
Andy Bell 0 - 18 Fabio Cirulli S72, G6
Cassiano Ricardo 17 - 6 Antonios Manalis S72, G6
Cassiano Ricardo 6 - 0 Artyom Sokolan S72, G6
Cassiano Ricardo 5 - 1 Kape Jarvinen S72, G6
Cassiano Ricardo 4 - 1 Edgard Rosario S72, G5
Cassiano Ricardo 3 - 3 Marcel De Graaf S72, G6
Cassiano Ricardo 3 - 3 Toms Polis S72, G6
Cassiano Ricardo 3 - 3 Fred Williams S72, G6
Cassiano Ricardo 3 - 3 Craig Templeman S72, G6
Cassiano Ricardo 3 - 3 Cristiano Freitas S72, G6
Cassiano Ricardo 3 - 3 Andy Bell S72, G6
Cassiano Ricardo 3 - 3 Rodrigo Miranda S72, G6
Cassiano Ricardo 2 - 4 Marek Wasilewski S72, G6
Cassiano Ricardo 2 - 4 Anton Von Gaelitz S72, G6
Cassiano Ricardo 2 - 1 Morten Hansen S72, G4
Cassiano Ricardo 2 - 4 Konrad Świderski S72, G6
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: