Head to head (Grupi: Amateur - 73)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 5 6 7 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Theodosis Vogiatzis 15 - 14 Daniel Santos S85, G13
Theodosis Vogiatzis 12 - 1 Luciano Calello S85, G13
Theodosis Vogiatzis 11 - 2 Alfonso Ridolfo S85, G13
Theodosis Vogiatzis 11 - 2 Vovchik Sisoev S85, G13
Theodosis Vogiatzis 11 - 2 Michael Canyon Drebert S85, G13
Theodosis Vogiatzis 10 - 1 Silvio Bernardini S85, G13
Theodosis Vogiatzis 9 - 4 Ivan Zidic S85, G13
Theodosis Vogiatzis 9 - 4 Marc Connolly S85, G13
Theodosis Vogiatzis 9 - 3 Miguel Neto S85, G13
Theodosis Vogiatzis 7 - 6 Nabil Azar S85, G13
Theodosis Vogiatzis 7 - 6 Rogério De Amorim S85, G13
Theodosis Vogiatzis 7 - 6 Ugo Venturi S85, G13
Theodosis Vogiatzis 6 - 5 Rocco Bria S85, G13
Theodosis Vogiatzis 6 - 7 Nishant Sinha S85, G13
Theodosis Vogiatzis 6 - 3 Rafał Kłak S85, G11
Theodosis Vogiatzis 6 - 7 Vander Cardoso S85, G13
Theodosis Vogiatzis 5 - 8 Diego Carreño S85, G13
Theodosis Vogiatzis 4 - 9 Juliette Dominé S85, G13
Theodosis Vogiatzis 4 - 9 Alexander Rowlands S85, G13
Theodosis Vogiatzis 4 - 9 Massimiliano Fregni S85, G13
Theodosis Vogiatzis 3 - 10 Aziz Can Yücel S85, G13
Theodosis Vogiatzis 3 - 10 Diego Walter Dionisi S85, G13
Theodosis Vogiatzis 3 - 10 David Jackson S85, G13
Theodosis Vogiatzis 3 - 10 Guido Simonetta S85, G13
Theodosis Vogiatzis 3 - 10 John Hinchliffe S85, G13
Theodosis Vogiatzis 2 - 11 Alvin Toledo S85, G13
Theodosis Vogiatzis 2 - 8 Madars Podziguns S85, G10
Theodosis Vogiatzis 1 - 12 Paulius Paulenas S85, G13
Theodosis Vogiatzis 1 - 12 Andy Hards S85, G13
Theodosis Vogiatzis 1 - 11 Alejandro Villarreal S85, G13
Theodosis Vogiatzis 0 - 13 Tomás Coelho S85, G13
Theodosis Vogiatzis 0 - 13 Nicholas Bryant S85, G13
Theodosis Vogiatzis 0 - 13 Robert Pezzi S85, G13
Theodosis Vogiatzis 0 - 13 Lyubomir Kordev S85, G13
Nabil Azar 41 - 21 Silvio Bernardini S85, G13
Nabil Azar 40 - 5 Luciano Calello S85, G13
Nabil Azar 39 - 20 Ivan Zidic S85, G13
Nabil Azar 33 - 24 Rafał Kłak S85, G11
Nabil Azar 33 - 31 Marc Connolly S85, G13
Nabil Azar 25 - 19 Michael Canyon Drebert S85, G13
Nabil Azar 23 - 41 Rogério De Amorim S85, G13
Nabil Azar 18 - 42 Madars Podziguns S85, G10
Nabil Azar 18 - 17 Rocco Bria S85, G13
Nabil Azar 17 - 30 Juliette Dominé S85, G13
Nabil Azar 16 - 46 Alejandro Villarreal S85, G13
Nabil Azar 15 - 30 Miguel Neto S85, G13
Nabil Azar 13 - 17 Nishant Sinha S85, G13
Nabil Azar 13 - 17 Alvin Toledo S85, G13
Nabil Azar 11 - 53 Diego Walter Dionisi S85, G13
Nabil Azar 11 - 36 Aziz Can Yücel S85, G13
Nabil Azar 10 - 3 Vovchik Sisoev S85, G13
Nabil Azar 10 - 37 John Hinchliffe S85, G13
Nabil Azar 9 - 23 Krystian Lisaj S84, G17
Nabil Azar 9 - 55 Tomás Coelho S85, G13
Nabil Azar 9 - 21 Alexander Rowlands S85, G13
Nabil Azar 9 - 46 Robert Pezzi S85, G13
Nabil Azar 8 - 39 Nicholas Bryant S85, G13
Nabil Azar 6 - 7 Theodosis Vogiatzis S85, G13
Nabil Azar 6 - 7 Guido Simonetta S85, G13
Nabil Azar 6 - 7 Vander Cardoso S85, G13
Nabil Azar 6 - 7 Alfonso Ridolfo S85, G13
Nabil Azar 5 - 8 Diego Carreño S85, G13
Nabil Azar 5 - 25 Ugo Venturi S85, G13
Nabil Azar 4 - 26 Daniel Santos S85, G13
Nabil Azar 4 - 26 Andy Hards S85, G13
Nabil Azar 3 - 10 Massimiliano Fregni S85, G13
Nabil Azar 1 - 12 David Jackson S85, G13
Nabil Azar 1 - 12 Lyubomir Kordev S85, G13
Nabil Azar 1 - 12 Paulius Paulenas S85, G13
Massimiliano Fregni 13 - 0 Luciano Calello S85, G13
Massimiliano Fregni 12 - 18 Daniel Santos S85, G13
Massimiliano Fregni 11 - 0 Silvio Bernardini S85, G13
Massimiliano Fregni 11 - 2 Vovchik Sisoev S85, G13
Massimiliano Fregni 11 - 2 Michael Canyon Drebert S85, G13
Massimiliano Fregni 11 - 2 Ivan Zidic S85, G13
Massimiliano Fregni 11 - 2 Alfonso Ridolfo S85, G13
Massimiliano Fregni 10 - 3 Marc Connolly S85, G13
Massimiliano Fregni 10 - 3 Nabil Azar S85, G13
Massimiliano Fregni 10 - 2 Miguel Neto S85, G13
Massimiliano Fregni 10 - 1 Rocco Bria S85, G13
Massimiliano Fregni 9 - 4 Theodosis Vogiatzis S85, G13
Massimiliano Fregni 9 - 4 Rogério De Amorim S85, G13
Massimiliano Fregni 9 - 4 Guido Simonetta S85, G13
Massimiliano Fregni 8 - 5 Nishant Sinha S85, G13
Massimiliano Fregni 8 - 5 Ugo Venturi S85, G13
Massimiliano Fregni 8 - 5 Alexander Rowlands S85, G13
Massimiliano Fregni 7 - 2 Rafał Kłak S85, G11
Massimiliano Fregni 7 - 23 Nicholas Bryant S85, G13
Massimiliano Fregni 7 - 6 Vander Cardoso S85, G13
Massimiliano Fregni 7 - 6 Aziz Can Yücel S85, G13
Massimiliano Fregni 6 - 7 Alvin Toledo S85, G13
Massimiliano Fregni 6 - 7 Diego Carreño S85, G13
Massimiliano Fregni 6 - 7 Juliette Dominé S85, G13
Massimiliano Fregni 4 - 6 Madars Podziguns S85, G10
Massimiliano Fregni 4 - 9 David Jackson S85, G13
Massimiliano Fregni 4 - 9 John Hinchliffe S85, G13
Massimiliano Fregni 4 - 22 Lyubomir Kordev S85, G13
Massimiliano Fregni 3 - 9 Alejandro Villarreal S85, G13
Massimiliano Fregni 2 - 11 Diego Walter Dionisi S85, G13
Massimiliano Fregni 1 - 12 Andy Hards S85, G13
Massimiliano Fregni 1 - 12 Tomás Coelho S85, G13
Massimiliano Fregni 1 - 12 Robert Pezzi S85, G13
Massimiliano Fregni 1 - 12 Paulius Paulenas S85, G13
Madars Podziguns 48 - 8 Rafał Kłak S85, G10
Madars Podziguns 47 - 11 Silvio Bernardini S85, G8
Madars Podziguns 45 - 10 Ivan Zidic S85, G10
Madars Podziguns 44 - 16 Marc Connolly S85, G10
Madars Podziguns 42 - 18 Nabil Azar S85, G10
Madars Podziguns 41 - 19 Rogério De Amorim S85, G10
Madars Podziguns 38 - 6 Lyubomir Kordev S85, G10
Madars Podziguns 34 - 6 Michael Canyon Drebert S85, G10
Madars Podziguns 28 - 30 Alejandro Villarreal S85, G10
Madars Podziguns 27 - 14 Miguel Neto S85, G10
Madars Podziguns 27 - 7 Rocco Bria S85, G10
Madars Podziguns 27 - 16 Nicholas Bryant S85, G10
Madars Podziguns 25 - 18 John Hinchliffe S85, G10
Madars Podziguns 25 - 18 Aziz Can Yücel S85, G10
Madars Podziguns 24 - 2 Luciano Calello S85, G10
Madars Podziguns 23 - 37 Tomás Coelho S85, G10
Madars Podziguns 22 - 9 Krystian Lisaj S84, G15
Madars Podziguns 21 - 31 Robert Pezzi S85, G10
Madars Podziguns 20 - 6 Nishant Sinha S85, G10
Madars Podziguns 20 - 6 Alexander Rowlands S85, G10
Madars Podziguns 19 - 41 Diego Walter Dionisi S85, G10
Madars Podziguns 18 - 8 Ugo Venturi S85, G10
Madars Podziguns 18 - 8 Alvin Toledo S85, G10
Madars Podziguns 17 - 9 Juliette Dominé S85, G10
Madars Podziguns 11 - 15 Andy Hards S85, G10
Madars Podziguns 9 - 1 Alfonso Ridolfo S85, G10
Madars Podziguns 9 - 17 Daniel Santos S85, G10
Madars Podziguns 9 - 1 Vovchik Sisoev S85, G10
Madars Podziguns 8 - 2 Theodosis Vogiatzis S85, G10
Madars Podziguns 6 - 4 Massimiliano Fregni S85, G10
Madars Podziguns 5 - 5 Guido Simonetta S85, G10
Madars Podziguns 5 - 5 Vander Cardoso S85, G10
Madars Podziguns 4 - 6 Diego Carreño S85, G10
Madars Podziguns 1 - 9 David Jackson S85, G10
Madars Podziguns 1 - 9 Paulius Paulenas S85, G10
Daniel Santos 37 - 27 Ugo Venturi S85, G13
Daniel Santos 37 - 10 Ivan Zidic S85, G13
Daniel Santos 34 - 7 Rafał Kłak S85, G11
Daniel Santos 30 - 0 Luciano Calello S85, G13
Daniel Santos 29 - 1 Nishant Sinha S85, G13
Daniel Santos 28 - 2 Lyubomir Kordev S85, G13
Daniel Santos 28 - 2 Rogério De Amorim S85, G13
Daniel Santos 27 - 0 Michael Canyon Drebert S85, G13
Daniel Santos 27 - 3 Alvin Toledo S85, G13
Daniel Santos 27 - 1 Silvio Bernardini S85, G13
Daniel Santos 27 - 20 Tomás Coelho S85, G13
Daniel Santos 27 - 3 Alexander Rowlands S85, G13
Daniel Santos 26 - 4 Nabil Azar S85, G13
Daniel Santos 25 - 5 Marc Connolly S85, G13
Daniel Santos 23 - 7 Juliette Dominé S85, G13
Daniel Santos 23 - 5 Alejandro Villarreal S85, G13
Daniel Santos 22 - 8 John Hinchliffe S85, G13
Daniel Santos 21 - 9 Aziz Can Yücel S85, G13
Daniel Santos 20 - 10 Diego Walter Dionisi S85, G13
Daniel Santos 19 - 2 Rocco Bria S85, G13
Daniel Santos 19 - 11 Nicholas Bryant S85, G13
Daniel Santos 18 - 12 Massimiliano Fregni S85, G13
Daniel Santos 18 - 11 Miguel Neto S85, G13
Daniel Santos 17 - 9 Madars Podziguns S85, G10
Daniel Santos 15 - 15 Andy Hards S85, G13
Daniel Santos 14 - 15 Theodosis Vogiatzis S85, G13
Daniel Santos 13 - 0 Alfonso Ridolfo S85, G13
Daniel Santos 13 - 0 Vovchik Sisoev S85, G13
Daniel Santos 12 - 14 Robert Pezzi S85, G13
Daniel Santos 12 - 1 Vander Cardoso S85, G13
Daniel Santos 12 - 1 Diego Carreño S85, G13
Daniel Santos 12 - 1 Guido Simonetta S85, G13
Daniel Santos 11 - 4 Krystian Lisaj S84, G17
Daniel Santos 11 - 2 David Jackson S85, G13
Daniel Santos 8 - 5 Paulius Paulenas S85, G13
Marc Connolly 36 - 26 Silvio Bernardini S85, G13
Marc Connolly 33 - 26 Ivan Zidic S85, G13
Marc Connolly 31 - 33 Nabil Azar S85, G13
Marc Connolly 28 - 29 Rafał Kłak S85, G11
Marc Connolly 25 - 5 Luciano Calello S85, G13
Marc Connolly 23 - 39 Alejandro Villarreal S85, G13
Marc Connolly 22 - 42 Rogério De Amorim S85, G13
Marc Connolly 19 - 25 Michael Canyon Drebert S85, G13
Marc Connolly 19 - 16 Rocco Bria S85, G13
Marc Connolly 18 - 27 Miguel Neto S85, G13
Marc Connolly 16 - 44 Madars Podziguns S85, G10
Marc Connolly 14 - 16 Alvin Toledo S85, G13
Marc Connolly 14 - 33 Nicholas Bryant S85, G13
Marc Connolly 14 - 50 Tomás Coelho S85, G13
Marc Connolly 13 - 17 Juliette Dominé S85, G13
Marc Connolly 13 - 17 Nishant Sinha S85, G13
Marc Connolly 13 - 34 John Hinchliffe S85, G13
Marc Connolly 12 - 35 Aziz Can Yücel S85, G13
Marc Connolly 12 - 20 Krystian Lisaj S84, G17
Marc Connolly 12 - 52 Diego Walter Dionisi S85, G13
Marc Connolly 11 - 19 Alexander Rowlands S85, G13
Marc Connolly 10 - 45 Robert Pezzi S85, G13
Marc Connolly 9 - 21 Andy Hards S85, G13
Marc Connolly 8 - 22 Ugo Venturi S85, G13
Marc Connolly 6 - 7 Vovchik Sisoev S85, G13
Marc Connolly 5 - 8 Diego Carreño S85, G13
Marc Connolly 5 - 25 Daniel Santos S85, G13
Faqe « [12 3 ... 5 6 7 »Shpejt shkoni në faqen: