Head to head (Grupi: Elite)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Jasper Coosemans 64 - 53 Alix Martin S76, G15
Jasper Coosemans 63 - 19 Christer Andersson S76, G15
Jasper Coosemans 57 - 26 Robin Goodey S76, G15
Jasper Coosemans 48 - 1 David Michler S76, G15
Jasper Coosemans 45 - 20 Andrea Squizzato S76, G15
Jasper Coosemans 45 - 21 Alex Ilushenko S76, G15
Jasper Coosemans 45 - 21 Joel Viitikko S76, G15
Jasper Coosemans 44 - 22 Róbert László2 S76, G15
Jasper Coosemans 43 - 6 Andreas Ramann S76, G15
Jasper Coosemans 39 - 27 Ioannis Dimitroglou4 S76, G15
Jasper Coosemans 38 - 28 Gonzalo Alvarez S76, G15
Jasper Coosemans 37 - 29 George Slater S76, G15
Jasper Coosemans 35 - 14 Bert Huylebroeck S76, G15
Jasper Coosemans 34 - 32 Nevzat Kasapoglu S76, G15
Jasper Coosemans 34 - 15 Yug Desai1 S76, G15
Jasper Coosemans 34 - 32 Paweł Zaburski S76, G15
Jasper Coosemans 33 - 33 Lee Harding S76, G15
Jasper Coosemans 31 - 1 Maxim Egorov S76, G15
Jasper Coosemans 31 - 35 Christos Bobolis4 S76, G15
Jasper Coosemans 31 - 1 Martino Colombo S76, G15
Jasper Coosemans 29 - 3 Flavio Mendiković S76, G15
Jasper Coosemans 29 - 53 Jan Velske2 S76, G15
Jasper Coosemans 29 - 3 Martynas Bražėnas S76, G15
Jasper Coosemans 28 - 4 Joachim Rang S76, G15
Jasper Coosemans 26 - 6 Viktor Dyankov S76, G15
Jasper Coosemans 26 - 40 Roland Postle9 S76, G15
Jasper Coosemans 25 - 7 Wouter Teuwen S76, G15
Jasper Coosemans 25 - 6 Jose Filipe S76, G15
Jasper Coosemans 24 - 8 Atis Praudins S76, G15
Jasper Coosemans 15 - 0 Harsh Sheth S76, G15
Jasper Coosemans 15 - 0 Florencia Caro S76, G15
Jasper Coosemans 15 - 0 Stefan Gommans S76, G15
Jasper Coosemans 15 - 16 Rimantas Sagatas2 S76, G15
Jasper Coosemans 14 - 1 Apostolis Goutzos S76, G15
Jasper Coosemans 14 - 1 Aigars Vitolins S76, G15
Jasper Coosemans 14 - 1 James Brown S76, G15
Jasper Coosemans 14 - 1 Michaela Källström S76, G15
Jasper Coosemans 14 - 1 Paul Williams S76, G15
Jasper Coosemans 14 - 1 Edwin Silva S76, G15
Christer Andersson 104 - 114 Atis Praudins S76, G15
Christer Andersson 68 - 168 Rimantas Sagatas2 S76, G15
Christer Andersson 40 - 43 Lee Harding S76, G15
Christer Andersson 38 - 62 Andrea Squizzato S76, G15
Christer Andersson 37 - 80 Ioannis Dimitroglou4 S76, G15
Christer Andersson 27 - 22 James Brown S76, G15
Christer Andersson 27 - 39 Jan Velske2 S76, G15
Christer Andersson 25 - 24 Harsh Sheth S76, G15
Christer Andersson 24 - 25 Stefan Gommans S76, G15
Christer Andersson 20 - 46 Apostolis Goutzos S76, G15
Christer Andersson 19 - 63 Jasper Coosemans S76, G15
Christer Andersson 17 - 15 Jose Filipe S76, G15
Christer Andersson 16 - 16 Martino Colombo S76, G15
Christer Andersson 14 - 18 Aigars Vitolins S76, G15
Christer Andersson 14 - 52 Robin Goodey S76, G15
Christer Andersson 13 - 19 Maxim Egorov S76, G15
Christer Andersson 12 - 37 Viktor Dyankov S76, G15
Christer Andersson 12 - 3 Alex Ilushenko S76, G15
Christer Andersson 11 - 89 Christos Bobolis4 S76, G15
Christer Andersson 11 - 21 Michaela Källström S76, G15
Christer Andersson 11 - 21 Martynas Bražėnas S76, G15
Christer Andersson 11 - 21 Andreas Ramann S76, G15
Christer Andersson 8 - 41 Alix Martin S76, G15
Christer Andersson 7 - 25 Flavio Mendiković S76, G15
Christer Andersson 7 - 25 Joachim Rang S76, G15
Christer Andersson 5 - 27 Bert Huylebroeck S76, G15
Christer Andersson 4 - 28 Róbert László2 S76, G15
Christer Andersson 4 - 28 Gonzalo Alvarez S76, G15
Christer Andersson 3 - 12 Florencia Caro S76, G15
Christer Andersson 3 - 29 Yug Desai1 S76, G15
Christer Andersson 3 - 12 Paul Williams S76, G15
Christer Andersson 3 - 29 George Slater S76, G15
Christer Andersson 2 - 13 Wouter Teuwen S76, G15
Christer Andersson 2 - 30 Paweł Zaburski S76, G15
Christer Andersson 2 - 30 Nevzat Kasapoglu S76, G15
Christer Andersson 1 - 31 Roland Postle9 S76, G15
Christer Andersson 1 - 31 Joel Viitikko S76, G15
Christer Andersson 0 - 15 David Michler S76, G15
Christer Andersson 0 - 15 Edwin Silva S76, G15
Rimantas Sagatas2 179 - 175 Atis Praudins S76, G15
Rimantas Sagatas2 168 - 68 Christer Andersson S76, G15
Rimantas Sagatas2 147 - 123 Ioannis Dimitroglou4 S76, G15
Rimantas Sagatas2 147 - 140 Christos Bobolis4 S76, G15
Rimantas Sagatas2 112 - 39 Jan Velske2 S76, G15
Rimantas Sagatas2 93 - 58 Florencia Caro S76, G15
Rimantas Sagatas2 93 - 41 Andrea Squizzato S76, G15
Rimantas Sagatas2 85 - 32 Viktor Dyankov S76, G15
Rimantas Sagatas2 84 - 16 Lee Harding S76, G15
Rimantas Sagatas2 82 - 52 Stefan Gommans S76, G15
Rimantas Sagatas2 72 - 11 Apostolis Goutzos S76, G15
Rimantas Sagatas2 67 - 118 Roland Postle9 S76, G15
Rimantas Sagatas2 55 - 45 Paweł Zaburski S76, G15
Rimantas Sagatas2 54 - 12 Maxim Egorov S76, G15
Rimantas Sagatas2 38 - 28 Róbert László2 S76, G15
Rimantas Sagatas2 36 - 30 David Michler S76, G15
Rimantas Sagatas2 33 - 33 Michaela Källström S76, G15
Rimantas Sagatas2 29 - 20 Wouter Teuwen S76, G15
Rimantas Sagatas2 26 - 23 Robin Goodey S76, G15
Rimantas Sagatas2 22 - 10 Jose Filipe S76, G15
Rimantas Sagatas2 17 - 15 Joel Viitikko S76, G15
Rimantas Sagatas2 16 - 15 Jasper Coosemans S76, G15
Rimantas Sagatas2 14 - 1 Alex Ilushenko S76, G15
Rimantas Sagatas2 10 - 5 Flavio Mendiković S76, G15
Rimantas Sagatas2 9 - 6 James Brown S76, G15
Rimantas Sagatas2 9 - 6 Martino Colombo S76, G15
Rimantas Sagatas2 9 - 6 Paul Williams S76, G15
Rimantas Sagatas2 9 - 23 Andreas Ramann S76, G15
Rimantas Sagatas2 9 - 6 Alix Martin S76, G15
Rimantas Sagatas2 7 - 25 Martynas Bražėnas S76, G15
Rimantas Sagatas2 7 - 8 Harsh Sheth S76, G15
Rimantas Sagatas2 6 - 9 Joachim Rang S76, G15
Rimantas Sagatas2 5 - 10 Yug Desai1 S76, G15
Rimantas Sagatas2 5 - 10 Edwin Silva S76, G15
Rimantas Sagatas2 5 - 10 Nevzat Kasapoglu S76, G15
Rimantas Sagatas2 5 - 10 Aigars Vitolins S76, G15
Rimantas Sagatas2 3 - 12 George Slater S76, G15
Rimantas Sagatas2 1 - 14 Bert Huylebroeck S76, G15
Rimantas Sagatas2 0 - 15 Gonzalo Alvarez S76, G15
Atis Praudins 175 - 179 Rimantas Sagatas2 S76, G15
Atis Praudins 114 - 104 Christer Andersson S76, G15
Atis Praudins 106 - 95 Ioannis Dimitroglou4 S76, G15
Atis Praudins 81 - 53 Florencia Caro S76, G15
Atis Praudins 80 - 20 Stefan Gommans S76, G15
Atis Praudins 61 - 124 Christos Bobolis4 S76, G15
Atis Praudins 61 - 39 Apostolis Goutzos S76, G15
Atis Praudins 59 - 41 Lee Harding S76, G15
Atis Praudins 53 - 13 Martino Colombo S76, G15
Atis Praudins 50 - 16 Andrea Squizzato S76, G15
Atis Praudins 49 - 51 Róbert László2 S76, G15
Atis Praudins 38 - 28 Joel Viitikko S76, G15
Atis Praudins 38 - 28 Viktor Dyankov S76, G15
Atis Praudins 37 - 12 Martynas Bražėnas S76, G15
Atis Praudins 35 - 11 Michaela Källström S76, G15
Atis Praudins 35 - 31 Jan Velske2 S76, G15
Atis Praudins 29 - 20 Edwin Silva S76, G15
Atis Praudins 27 - 39 Paweł Zaburski S76, G15
Atis Praudins 27 - 5 Alex Ilushenko S76, G15
Atis Praudins 26 - 108 Roland Postle9 S76, G15
Atis Praudins 26 - 6 Maxim Egorov S76, G15
Atis Praudins 25 - 7 Flavio Mendiković S76, G15
Atis Praudins 22 - 10 Wouter Teuwen S76, G15
Atis Praudins 22 - 27 George Slater S76, G15
Atis Praudins 22 - 27 Gonzalo Alvarez S76, G15
Atis Praudins 21 - 11 Andreas Ramann S76, G15
Atis Praudins 20 - 12 Joachim Rang S76, G15
Atis Praudins 20 - 12 Alix Martin S76, G15
Atis Praudins 18 - 31 Nevzat Kasapoglu S76, G15
Atis Praudins 17 - 15 Robin Goodey S76, G15
Atis Praudins 15 - 17 Bert Huylebroeck S76, G15
Atis Praudins 13 - 19 Yug Desai1 S76, G15
Atis Praudins 12 - 3 James Brown S76, G15
Atis Praudins 9 - 6 David Michler S76, G15
Atis Praudins 9 - 6 Paul Williams S76, G15
Atis Praudins 8 - 24 Jasper Coosemans S76, G15
Atis Praudins 8 - 7 Jose Filipe S76, G15
Atis Praudins 7 - 8 Harsh Sheth S76, G15
Atis Praudins 2 - 13 Aigars Vitolins S76, G15
Joel Viitikko 75 - 76 Edwin Silva S76, G15
Joel Viitikko 73 - 10 Maxim Egorov S76, G15
Joel Viitikko 54 - 63 Jan Velske2 S76, G15
Joel Viitikko 52 - 48 Ioannis Dimitroglou4 S76, G15
Joel Viitikko 46 - 37 Róbert László2 S76, G15
Joel Viitikko 42 - 24 Alix Martin S76, G15
Joel Viitikko 41 - 42 Gonzalo Alvarez S76, G15
Joel Viitikko 40 - 9 Viktor Dyankov S76, G15
Joel Viitikko 32 - 0 Alex Ilushenko S76, G15
Joel Viitikko 31 - 1 Christer Andersson S76, G15
Joel Viitikko 31 - 18 Andreas Ramann S76, G15
Joel Viitikko 29 - 37 Robin Goodey S76, G15
Joel Viitikko 29 - 3 Flavio Mendiković S76, G15
Joel Viitikko 28 - 38 Atis Praudins S76, G15
Joel Viitikko 27 - 22 Yug Desai1 S76, G15
Joel Viitikko 27 - 5 Martino Colombo S76, G15
Joel Viitikko 27 - 56 Paweł Zaburski S76, G15
Joel Viitikko 26 - 57 Christos Bobolis4 S76, G15
Joel Viitikko 26 - 6 Michaela Källström S76, G15
Joel Viitikko 25 - 7 Apostolis Goutzos S76, G15
Joel Viitikko 24 - 42 Andrea Squizzato S76, G15
Joel Viitikko 24 - 8 Martynas Bražėnas S76, G15
Joel Viitikko 24 - 42 Nevzat Kasapoglu S76, G15
Joel Viitikko 24 - 42 Lee Harding S76, G15
Joel Viitikko 22 - 44 George Slater S76, G15
Joel Viitikko 22 - 27 Bert Huylebroeck S76, G15
Joel Viitikko 21 - 45 Jasper Coosemans S76, G15
Joel Viitikko 21 - 11 Wouter Teuwen S76, G15
Joel Viitikko 18 - 14 Joachim Rang S76, G15
Joel Viitikko 16 - 33 Florencia Caro S76, G15
Joel Viitikko 15 - 17 Rimantas Sagatas2 S76, G15
Joel Viitikko 13 - 2 James Brown S76, G15
Joel Viitikko 11 - 72 Roland Postle9 S76, G15
Joel Viitikko 11 - 4 Jose Filipe S76, G15
Joel Viitikko 10 - 5 Paul Williams S76, G15
Joel Viitikko 10 - 5 Harsh Sheth S76, G15
Joel Viitikko 9 - 6 David Michler S76, G15
Joel Viitikko 9 - 6 Stefan Gommans S76, G15
Joel Viitikko 6 - 9 Aigars Vitolins S76, G15
Andrea Squizzato 64 - 53 Jan Velske2 S76, G15
Andrea Squizzato 62 - 38 Christer Andersson S76, G15
Andrea Squizzato 62 - 4 Viktor Dyankov S76, G15
Andrea Squizzato 54 - 46 Edwin Silva S76, G15
Andrea Squizzato 47 - 53 Robin Goodey S76, G15
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: