Head to head (Grupi: Master - 1)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Toni Söyrinki 113 - 22 Viktor Dyankov S71, G16
Toni Söyrinki 71 - 30 Andrej Rilke S71, G16
Toni Söyrinki 59 - 25 Olivier Recouvreur S71, G16
Toni Söyrinki 50 - 34 Sam Wainwright S71, G16
Toni Söyrinki 43 - 6 Roman Lizogub S71, G16
Toni Söyrinki 43 - 41 Mihail Morozov S71, G16
Toni Söyrinki 32 - 18 Alan Horsley S71, G16
Toni Söyrinki 31 - 2 Tamás Schivánovits S71, G16
Toni Söyrinki 26 - 7 Rogério Araken S71, G16
Toni Söyrinki 26 - 6 Petri Minni S71, G16
Toni Söyrinki 26 - 7 Sergey Kozlenko S71, G16
Toni Söyrinki 26 - 7 Marius Valentin Brutaru S71, G16
Toni Söyrinki 25 - 4 Paweł Otworowski S71, G15
Toni Söyrinki 25 - 6 Nuno Toscano S71, G16
Toni Söyrinki 25 - 8 Makis Katsoulas S71, G16
Toni Söyrinki 24 - 8 Ádám Jávor S71, G16
Toni Söyrinki 23 - 10 Sergei Gordov S71, G16
Toni Söyrinki 22 - 11 Frédéric Pierret S71, G16
Toni Söyrinki 21 - 12 Mindaugas Kuodys S71, G16
Toni Söyrinki 20 - 9 Valter Polsaque S71, G12
Toni Söyrinki 19 - 14 Riaan Van Der Merwe S71, G16
Toni Söyrinki 19 - 14 Arkadiusz Nicewicz S71, G16
Toni Söyrinki 16 - 0 Andrej Fülöp S71, G16
Toni Söyrinki 15 - 17 Sebastian Cucciardi S71, G16
Toni Söyrinki 15 - 1 Cláudio Bortolotti S71, G16
Toni Söyrinki 15 - 1 Stefano Siletto S71, G16
Toni Söyrinki 15 - 1 Jiří Rousek S71, G16
Toni Söyrinki 14 - 2 Mike Osintsev S71, G16
Toni Söyrinki 14 - 2 Andreas Ramann S71, G16
Toni Söyrinki 14 - 2 Bartek Nowak S71, G16
Toni Söyrinki 14 - 2 Ivica Paunovic S71, G16
Toni Söyrinki 14 - 2 Pedro Da Silva S71, G16
Toni Söyrinki 14 - 2 Lazar Petkovic S71, G16
Toni Söyrinki 13 - 3 Apostolis Sakellariou S71, G16
Toni Söyrinki 13 - 0 Szilveszter Szatmári S71, G16
Toni Söyrinki 13 - 20 George Slater S71, G16
Toni Söyrinki 13 - 1 Marco Lopes S71, G16
Toni Söyrinki 12 - 4 Mateusz Górny S71, G16
Toni Söyrinki 12 - 21 Jean-marc Boissinot S71, G16
Sebastian Cucciardi 75 - 57 Nuno Toscano S71, G16
Sebastian Cucciardi 43 - 23 Roman Lizogub S71, G16
Sebastian Cucciardi 29 - 4 Pedro Da Silva S71, G16
Sebastian Cucciardi 28 - 4 Tamás Schivánovits S71, G16
Sebastian Cucciardi 27 - 22 Sergey Kozlenko S71, G16
Sebastian Cucciardi 25 - 6 Petri Minni S71, G16
Sebastian Cucciardi 25 - 7 Marius Valentin Brutaru S71, G16
Sebastian Cucciardi 24 - 4 Paweł Otworowski S71, G15
Sebastian Cucciardi 24 - 8 Olivier Recouvreur S71, G16
Sebastian Cucciardi 24 - 8 Makis Katsoulas S71, G16
Sebastian Cucciardi 23 - 9 Rogério Araken S71, G16
Sebastian Cucciardi 23 - 8 Ádám Jávor S71, G16
Sebastian Cucciardi 21 - 12 Jiří Rousek S71, G16
Sebastian Cucciardi 21 - 28 Mindaugas Kuodys S71, G16
Sebastian Cucciardi 20 - 13 Lazar Petkovic S71, G16
Sebastian Cucciardi 19 - 13 Riaan Van Der Merwe S71, G16
Sebastian Cucciardi 19 - 30 Arkadiusz Nicewicz S71, G16
Sebastian Cucciardi 18 - 10 Valter Polsaque S71, G12
Sebastian Cucciardi 18 - 14 Frédéric Pierret S71, G16
Sebastian Cucciardi 17 - 15 Toni Söyrinki S71, G16
Sebastian Cucciardi 17 - 15 Andrej Rilke S71, G16
Sebastian Cucciardi 16 - 0 Stefano Siletto S71, G16
Sebastian Cucciardi 15 - 1 Mike Osintsev S71, G16
Sebastian Cucciardi 15 - 17 Jean-marc Boissinot S71, G16
Sebastian Cucciardi 15 - 1 Ivica Paunovic S71, G16
Sebastian Cucciardi 15 - 17 Alan Horsley S71, G16
Sebastian Cucciardi 15 - 1 Cláudio Bortolotti S71, G16
Sebastian Cucciardi 15 - 16 Marco Lopes S71, G16
Sebastian Cucciardi 14 - 2 Apostolis Sakellariou S71, G16
Sebastian Cucciardi 14 - 2 Bartek Nowak S71, G16
Sebastian Cucciardi 14 - 19 Mihail Morozov S71, G16
Sebastian Cucciardi 14 - 2 Andrej Fülöp S71, G16
Sebastian Cucciardi 14 - 2 Mateusz Górny S71, G16
Sebastian Cucciardi 13 - 0 Szilveszter Szatmári S71, G16
Sebastian Cucciardi 13 - 3 Sergei Gordov S71, G16
Sebastian Cucciardi 12 - 4 Andreas Ramann S71, G16
Sebastian Cucciardi 12 - 4 Sam Wainwright S71, G16
Sebastian Cucciardi 12 - 4 Viktor Dyankov S71, G16
Sebastian Cucciardi 12 - 37 George Slater S71, G16
Andrej Rilke 49 - 17 Rogério Araken S71, G16
Andrej Rilke 37 - 13 Apostolis Sakellariou S71, G16
Andrej Rilke 37 - 13 Olivier Recouvreur S71, G16
Andrej Rilke 36 - 14 Makis Katsoulas S71, G16
Andrej Rilke 34 - 15 Mindaugas Kuodys S71, G16
Andrej Rilke 33 - 17 Frédéric Pierret S71, G16
Andrej Rilke 30 - 71 Toni Söyrinki S71, G16
Andrej Rilke 29 - 21 Jean-marc Boissinot S71, G16
Andrej Rilke 29 - 4 Jiří Rousek S71, G16
Andrej Rilke 28 - 4 Petri Minni S71, G16
Andrej Rilke 28 - 22 Alan Horsley S71, G16
Andrej Rilke 28 - 5 Tamás Schivánovits S71, G16
Andrej Rilke 26 - 24 Sam Wainwright S71, G16
Andrej Rilke 26 - 7 Ivica Paunovic S71, G16
Andrej Rilke 25 - 25 Viktor Dyankov S71, G16
Andrej Rilke 25 - 8 Roman Lizogub S71, G16
Andrej Rilke 25 - 6 Nuno Toscano S71, G16
Andrej Rilke 25 - 8 Sergey Kozlenko S71, G16
Andrej Rilke 23 - 10 Marius Valentin Brutaru S71, G16
Andrej Rilke 22 - 7 Paweł Otworowski S71, G15
Andrej Rilke 21 - 11 Ádám Jávor S71, G16
Andrej Rilke 21 - 8 Valter Polsaque S71, G12
Andrej Rilke 18 - 15 Arkadiusz Nicewicz S71, G16
Andrej Rilke 17 - 16 Riaan Van Der Merwe S71, G16
Andrej Rilke 17 - 14 Stefano Siletto S71, G16
Andrej Rilke 15 - 17 Sebastian Cucciardi S71, G16
Andrej Rilke 14 - 2 Cláudio Bortolotti S71, G16
Andrej Rilke 14 - 2 Andrej Fülöp S71, G16
Andrej Rilke 14 - 2 Lazar Petkovic S71, G16
Andrej Rilke 13 - 3 Mike Osintsev S71, G16
Andrej Rilke 13 - 3 Bartek Nowak S71, G16
Andrej Rilke 13 - 3 Pedro Da Silva S71, G16
Andrej Rilke 13 - 3 Sergei Gordov S71, G16
Andrej Rilke 12 - 1 Szilveszter Szatmári S71, G16
Andrej Rilke 12 - 2 Marco Lopes S71, G16
Andrej Rilke 12 - 4 Mateusz Górny S71, G16
Andrej Rilke 11 - 5 Andreas Ramann S71, G16
Andrej Rilke 11 - 22 George Slater S71, G16
Andrej Rilke 10 - 6 Mihail Morozov S71, G16
Pedro Da Silva 22 - 26 Marco Lopes S71, G16
Pedro Da Silva 13 - 0 Szilveszter Szatmári S71, G16
Pedro Da Silva 12 - 4 Ivica Paunovic S71, G16
Pedro Da Silva 11 - 5 Tamás Schivánovits S71, G16
Pedro Da Silva 11 - 5 Apostolis Sakellariou S71, G16
Pedro Da Silva 10 - 6 Roman Lizogub S71, G16
Pedro Da Silva 10 - 6 Cláudio Bortolotti S71, G16
Pedro Da Silva 9 - 7 Andreas Ramann S71, G16
Pedro Da Silva 9 - 7 Jiří Rousek S71, G16
Pedro Da Silva 9 - 7 Rogério Araken S71, G16
Pedro Da Silva 8 - 5 Paweł Otworowski S71, G15
Pedro Da Silva 8 - 8 Bartek Nowak S71, G16
Pedro Da Silva 8 - 8 Andrej Fülöp S71, G16
Pedro Da Silva 7 - 8 Petri Minni S71, G16
Pedro Da Silva 7 - 9 Stefano Siletto S71, G16
Pedro Da Silva 7 - 9 Makis Katsoulas S71, G16
Pedro Da Silva 7 - 9 Mateusz Górny S71, G16
Pedro Da Silva 7 - 5 Valter Polsaque S71, G12
Pedro Da Silva 6 - 8 Nuno Toscano S71, G16
Pedro Da Silva 6 - 10 Mike Osintsev S71, G16
Pedro Da Silva 5 - 11 Sam Wainwright S71, G16
Pedro Da Silva 5 - 11 Sergey Kozlenko S71, G16
Pedro Da Silva 5 - 11 Frédéric Pierret S71, G16
Pedro Da Silva 5 - 11 Lazar Petkovic S71, G16
Pedro Da Silva 4 - 11 Ádám Jávor S71, G16
Pedro Da Silva 4 - 12 Riaan Van Der Merwe S71, G16
Pedro Da Silva 4 - 12 Mihail Morozov S71, G16
Pedro Da Silva 4 - 29 Sebastian Cucciardi S71, G16
Pedro Da Silva 4 - 12 Marius Valentin Brutaru S71, G16
Pedro Da Silva 3 - 13 Andrej Rilke S71, G16
Pedro Da Silva 3 - 13 Viktor Dyankov S71, G16
Pedro Da Silva 3 - 13 Olivier Recouvreur S71, G16
Pedro Da Silva 3 - 13 Sergei Gordov S71, G16
Pedro Da Silva 3 - 13 Arkadiusz Nicewicz S71, G16
Pedro Da Silva 2 - 14 Toni Söyrinki S71, G16
Pedro Da Silva 2 - 14 Mindaugas Kuodys S71, G16
Pedro Da Silva 1 - 15 Jean-marc Boissinot S71, G16
Pedro Da Silva 1 - 15 Alan Horsley S71, G16
Pedro Da Silva 1 - 15 George Slater S71, G16
Makis Katsoulas 38 - 26 Ivica Paunovic S71, G16
Makis Katsoulas 33 - 16 Petri Minni S71, G16
Makis Katsoulas 32 - 52 Rogério Araken S71, G16
Makis Katsoulas 24 - 9 Tamás Schivánovits S71, G16
Makis Katsoulas 23 - 27 Olivier Recouvreur S71, G16
Makis Katsoulas 23 - 37 Arkadiusz Nicewicz S71, G16
Makis Katsoulas 19 - 14 Roman Lizogub S71, G16
Makis Katsoulas 18 - 13 Nuno Toscano S71, G16
Makis Katsoulas 16 - 17 Sergey Kozlenko S71, G16
Makis Katsoulas 15 - 14 Paweł Otworowski S71, G15
Makis Katsoulas 14 - 36 Andrej Rilke S71, G16
Makis Katsoulas 14 - 18 Ádám Jávor S71, G16
Makis Katsoulas 12 - 1 Szilveszter Szatmári S71, G16
Makis Katsoulas 12 - 4 Cláudio Bortolotti S71, G16
Makis Katsoulas 12 - 21 Marius Valentin Brutaru S71, G16
Makis Katsoulas 11 - 22 Alan Horsley S71, G16
Makis Katsoulas 11 - 5 Jiří Rousek S71, G16
Makis Katsoulas 11 - 3 Marco Lopes S71, G16
Makis Katsoulas 11 - 18 Valter Polsaque S71, G12
Makis Katsoulas 10 - 6 Stefano Siletto S71, G16
Makis Katsoulas 10 - 6 Apostolis Sakellariou S71, G16
Makis Katsoulas 9 - 7 Lazar Petkovic S71, G16
Makis Katsoulas 9 - 7 Pedro Da Silva S71, G16
Makis Katsoulas 9 - 24 Mindaugas Kuodys S71, G16
Makis Katsoulas 9 - 7 Andreas Ramann S71, G16
Makis Katsoulas 8 - 25 Toni Söyrinki S71, G16
Makis Katsoulas 8 - 8 Bartek Nowak S71, G16
Makis Katsoulas 8 - 8 Andrej Fülöp S71, G16
Makis Katsoulas 8 - 24 Sebastian Cucciardi S71, G16
Makis Katsoulas 7 - 26 Riaan Van Der Merwe S71, G16
Makis Katsoulas 6 - 27 Sergei Gordov S71, G16
Makis Katsoulas 6 - 27 Frédéric Pierret S71, G16
Makis Katsoulas 6 - 10 Mike Osintsev S71, G16
Makis Katsoulas 5 - 11 Mateusz Górny S71, G16
Makis Katsoulas 4 - 12 Sam Wainwright S71, G16
Makis Katsoulas 4 - 12 Viktor Dyankov S71, G16
Makis Katsoulas 3 - 30 Jean-marc Boissinot S71, G16
Makis Katsoulas 3 - 13 Mihail Morozov S71, G16
Makis Katsoulas 2 - 31 George Slater S71, G16
Alan Horsley 45 - 5 Andreas Ramann S71, G16
Alan Horsley 40 - 27 Viktor Dyankov S71, G16
Alan Horsley 38 - 12 Roman Lizogub S71, G16
Alan Horsley 34 - 15 Ádám Jávor S71, G16
Alan Horsley 33 - 51 Jean-marc Boissinot S71, G16
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: