Head to head (Grupi: Master - 2)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Maxim Kotov2 105 - 55 Konstantin Sobolev S77, G7
Maxim Kotov2 104 - 83 Leandro Sereno7 S77, G7
Maxim Kotov2 75 - 17 Raimonds Urtāns S77, G7
Maxim Kotov2 69 - 91 Vsevolod Demydov2 S77, G7
Maxim Kotov2 61 - 48 Michael Monaco S77, G7
Maxim Kotov2 61 - 65 José Abi Jaudi S77, G7
Maxim Kotov2 44 - 31 Jussi Mäenpää S77, G7
Maxim Kotov2 43 - 32 Michal Szopinski S77, G7
Maxim Kotov2 41 - 17 Andre Cherkasoff S77, G7
Maxim Kotov2 40 - 18 Mika Pekkarinen S77, G7
Maxim Kotov2 39 - 52 Mihail Golovanov S77, G7
Maxim Kotov2 38 - 20 Victor Ramirez S77, G7
Maxim Kotov2 31 - 26 Michał Wilczyński S77, G7
Maxim Kotov2 24 - 34 Juan Carlos Sánchez S77, G7
Maxim Kotov2 24 - 17 Guilherme Franco S77, G7
Maxim Kotov2 22 - 36 Christer Andersson S77, G7
Maxim Kotov2 21 - 37 Gary Mullins S77, G7
Maxim Kotov2 21 - 3 Jos Haarsma S77, G7
Maxim Kotov2 19 - 22 Ross Proud S77, G7
Maxim Kotov2 19 - 5 Aleksandar Aleksandrov S77, G7
Maxim Kotov2 18 - 6 Rafał Saferna S77, G7
Maxim Kotov2 17 - 7 Rei Frost S77, G7
Maxim Kotov2 15 - 9 Leonardo Fiorotto S77, G7
Maxim Kotov2 12 - 12 Sam Wainwright S77, G7
Maxim Kotov2 12 - 12 Marco Gianni S77, G7
Maxim Kotov2 6 - 1 Martin Major S77, G7
Maxim Kotov2 6 - 0 Sergey Kozlenko S77, G7
Maxim Kotov2 5 - 2 Fernando Pallas S77, G7
Maxim Kotov2 5 - 2 Andrea Amich S77, G7
Maxim Kotov2 5 - 2 Nikolai Nikolov S77, G7
Maxim Kotov2 5 - 0 Yuri Barchi S77, G7
Maxim Kotov2 4 - 3 Dekster Jesus S77, G7
Maxim Kotov2 4 - 3 Vlado Radujko S77, G7
Maxim Kotov2 4 - 3 Wouter Kirstein S77, G7
Maxim Kotov2 4 - 3 Ian Henderson S77, G7
Maxim Kotov2 4 - 3 Frank Maasdijk S77, G7
Maxim Kotov2 4 - 3 Jorge Pell S77, G7
Maxim Kotov2 3 - 4 Martin Pospíšil S77, G7
Maxim Kotov2 3 - 4 Francesco Raggio S77, G7
Leandro Sereno7 364 - 186 Vsevolod Demydov2 S77, G7
Leandro Sereno7 236 - 42 Christer Andersson S77, G7
Leandro Sereno7 152 - 25 José Abi Jaudi S77, G7
Leandro Sereno7 99 - 59 Michal Szopinski S77, G7
Leandro Sereno7 90 - 36 Gary Mullins S77, G7
Leandro Sereno7 83 - 104 Maxim Kotov2 S77, G7
Leandro Sereno7 78 - 31 Mihail Golovanov S77, G7
Leandro Sereno7 65 - 27 Michael Monaco S77, G7
Leandro Sereno7 61 - 14 Andre Cherkasoff S77, G7
Leandro Sereno7 60 - 14 Rei Frost S77, G7
Leandro Sereno7 56 - 36 Jussi Mäenpää S77, G7
Leandro Sereno7 40 - 1 Raimonds Urtāns S77, G7
Leandro Sereno7 40 - 18 Konstantin Sobolev S77, G7
Leandro Sereno7 35 - 6 Mika Pekkarinen S77, G7
Leandro Sereno7 32 - 26 Ross Proud S77, G7
Leandro Sereno7 29 - 12 Guilherme Franco S77, G7
Leandro Sereno7 22 - 19 Juan Carlos Sánchez S77, G7
Leandro Sereno7 19 - 5 Aleksandar Aleksandrov S77, G7
Leandro Sereno7 19 - 1 Martin Major S77, G7
Leandro Sereno7 18 - 6 Marco Gianni S77, G7
Leandro Sereno7 18 - 6 Leonardo Fiorotto S77, G7
Leandro Sereno7 17 - 7 Rafał Saferna S77, G7
Leandro Sereno7 17 - 7 Victor Ramirez S77, G7
Leandro Sereno7 15 - 9 Sam Wainwright S77, G7
Leandro Sereno7 6 - 1 Fernando Pallas S77, G7
Leandro Sereno7 6 - 1 Nikolai Nikolov S77, G7
Leandro Sereno7 6 - 1 Martin Pospíšil S77, G7
Leandro Sereno7 5 - 2 Andrea Amich S77, G7
Leandro Sereno7 5 - 2 Michał Wilczyński S77, G7
Leandro Sereno7 5 - 2 Jos Haarsma S77, G7
Leandro Sereno7 5 - 1 Sergey Kozlenko S77, G7
Leandro Sereno7 5 - 2 Jorge Pell S77, G7
Leandro Sereno7 4 - 3 Dekster Jesus S77, G7
Leandro Sereno7 4 - 3 Vlado Radujko S77, G7
Leandro Sereno7 4 - 3 Wouter Kirstein S77, G7
Leandro Sereno7 4 - 1 Yuri Barchi S77, G7
Leandro Sereno7 4 - 3 Ian Henderson S77, G7
Leandro Sereno7 4 - 3 Frank Maasdijk S77, G7
Leandro Sereno7 4 - 3 Francesco Raggio S77, G7
Christer Andersson 72 - 20 Raimonds Urtāns S77, G7
Christer Andersson 72 - 37 Mihail Golovanov S77, G7
Christer Andersson 66 - 25 Michal Szopinski S77, G7
Christer Andersson 56 - 19 Konstantin Sobolev S77, G7
Christer Andersson 49 - 127 Vsevolod Demydov2 S77, G7
Christer Andersson 45 - 47 Gary Mullins S77, G7
Christer Andersson 42 - 236 Leandro Sereno7 S77, G7
Christer Andersson 41 - 34 Rei Frost S77, G7
Christer Andersson 36 - 22 Maxim Kotov2 S77, G7
Christer Andersson 33 - 25 Michael Monaco S77, G7
Christer Andersson 27 - 14 José Abi Jaudi S77, G7
Christer Andersson 24 - 0 Aleksandar Aleksandrov S77, G7
Christer Andersson 23 - 15 Victor Ramirez S77, G7
Christer Andersson 21 - 3 Andre Cherkasoff S77, G7
Christer Andersson 21 - 3 Jussi Mäenpää S77, G7
Christer Andersson 17 - 7 Andrea Amich S77, G7
Christer Andersson 7 - 0 Martin Major S77, G7
Christer Andersson 6 - 1 Juan Carlos Sánchez S77, G7
Christer Andersson 6 - 0 Sergey Kozlenko S77, G7
Christer Andersson 5 - 2 Fernando Pallas S77, G7
Christer Andersson 5 - 2 Jos Haarsma S77, G7
Christer Andersson 5 - 2 Nikolai Nikolov S77, G7
Christer Andersson 5 - 0 Yuri Barchi S77, G7
Christer Andersson 5 - 2 Guilherme Franco S77, G7
Christer Andersson 5 - 2 Mika Pekkarinen S77, G7
Christer Andersson 4 - 3 Sam Wainwright S77, G7
Christer Andersson 4 - 3 Michał Wilczyński S77, G7
Christer Andersson 4 - 3 Marco Gianni S77, G7
Christer Andersson 4 - 3 Ian Henderson S77, G7
Christer Andersson 4 - 3 Frank Maasdijk S77, G7
Christer Andersson 4 - 3 Leonardo Fiorotto S77, G7
Christer Andersson 4 - 3 Dekster Jesus S77, G7
Christer Andersson 3 - 4 Vlado Radujko S77, G7
Christer Andersson 3 - 4 Wouter Kirstein S77, G7
Christer Andersson 3 - 4 Martin Pospíšil S77, G7
Christer Andersson 3 - 4 Jorge Pell S77, G7
Christer Andersson 3 - 4 Rafał Saferna S77, G7
Christer Andersson 2 - 5 Francesco Raggio S77, G7
Christer Andersson 1 - 6 Ross Proud S77, G7
Raimonds Urtāns 104 - 107 Michael Monaco S77, G7
Raimonds Urtāns 58 - 33 Ian Henderson S77, G7
Raimonds Urtāns 35 - 6 Jussi Mäenpää S77, G7
Raimonds Urtāns 28 - 47 Konstantin Sobolev S77, G7
Raimonds Urtāns 26 - 15 Nikolai Nikolov S77, G7
Raimonds Urtāns 23 - 35 Michał Wilczyński S77, G7
Raimonds Urtāns 23 - 102 Vsevolod Demydov2 S77, G7
Raimonds Urtāns 20 - 72 Christer Andersson S77, G7
Raimonds Urtāns 19 - 22 Dekster Jesus S77, G7
Raimonds Urtāns 18 - 23 Gary Mullins S77, G7
Raimonds Urtāns 18 - 6 Frank Maasdijk S77, G7
Raimonds Urtāns 17 - 75 Maxim Kotov2 S77, G7
Raimonds Urtāns 16 - 41 Mihail Golovanov S77, G7
Raimonds Urtāns 15 - 9 Victor Ramirez S77, G7
Raimonds Urtāns 14 - 9 Jos Haarsma S77, G7
Raimonds Urtāns 13 - 27 Andre Cherkasoff S77, G7
Raimonds Urtāns 8 - 15 Michal Szopinski S77, G7
Raimonds Urtāns 7 - 33 Mika Pekkarinen S77, G7
Raimonds Urtāns 5 - 36 José Abi Jaudi S77, G7
Raimonds Urtāns 4 - 1 Yuri Barchi S77, G7
Raimonds Urtāns 3 - 4 Aleksandar Aleksandrov S77, G7
Raimonds Urtāns 2 - 5 Juan Carlos Sánchez S77, G7
Raimonds Urtāns 2 - 22 Sam Wainwright S77, G7
Raimonds Urtāns 2 - 5 Rafał Saferna S77, G7
Raimonds Urtāns 1 - 6 Rei Frost S77, G7
Raimonds Urtāns 1 - 6 Martin Major S77, G7
Raimonds Urtāns 1 - 5 Sergey Kozlenko S77, G7
Raimonds Urtāns 1 - 40 Leandro Sereno7 S77, G7
Raimonds Urtāns 1 - 6 Martin Pospíšil S77, G7
Raimonds Urtāns 1 - 6 Francesco Raggio S77, G7
Raimonds Urtāns 1 - 23 Guilherme Franco S77, G7
Raimonds Urtāns 1 - 6 Vlado Radujko S77, G7
Raimonds Urtāns 0 - 7 Fernando Pallas S77, G7
Raimonds Urtāns 0 - 7 Andrea Amich S77, G7
Raimonds Urtāns 0 - 7 Marco Gianni S77, G7
Raimonds Urtāns 0 - 7 Wouter Kirstein S77, G7
Raimonds Urtāns 0 - 7 Leonardo Fiorotto S77, G7
Raimonds Urtāns 0 - 7 Jorge Pell S77, G7
Raimonds Urtāns 0 - 7 Ross Proud S77, G7
Vsevolod Demydov2 211 - 66 José Abi Jaudi S77, G7
Vsevolod Demydov2 186 - 364 Leandro Sereno7 S77, G7
Vsevolod Demydov2 127 - 49 Christer Andersson S77, G7
Vsevolod Demydov2 102 - 23 Raimonds Urtāns S77, G7
Vsevolod Demydov2 100 - 59 Michal Szopinski S77, G7
Vsevolod Demydov2 92 - 68 Konstantin Sobolev S77, G7
Vsevolod Demydov2 91 - 69 Maxim Kotov2 S77, G7
Vsevolod Demydov2 89 - 53 Mihail Golovanov S77, G7
Vsevolod Demydov2 64 - 78 Michael Monaco S77, G7
Vsevolod Demydov2 60 - 15 Andre Cherkasoff S77, G7
Vsevolod Demydov2 55 - 36 Gary Mullins S77, G7
Vsevolod Demydov2 46 - 46 Mika Pekkarinen S77, G7
Vsevolod Demydov2 38 - 20 Jussi Mäenpää S77, G7
Vsevolod Demydov2 31 - 26 Sam Wainwright S77, G7
Vsevolod Demydov2 25 - 16 Michał Wilczyński S77, G7
Vsevolod Demydov2 24 - 17 Guilherme Franco S77, G7
Vsevolod Demydov2 21 - 20 Juan Carlos Sánchez S77, G7
Vsevolod Demydov2 20 - 4 Aleksandar Aleksandrov S77, G7
Vsevolod Demydov2 19 - 5 Nikolai Nikolov S77, G7
Vsevolod Demydov2 17 - 6 Andrea Amich S77, G7
Vsevolod Demydov2 16 - 8 Rei Frost S77, G7
Vsevolod Demydov2 16 - 8 Marco Gianni S77, G7
Vsevolod Demydov2 16 - 8 Leonardo Fiorotto S77, G7
Vsevolod Demydov2 16 - 25 Ross Proud S77, G7
Vsevolod Demydov2 15 - 9 Victor Ramirez S77, G7
Vsevolod Demydov2 15 - 9 Rafał Saferna S77, G7
Vsevolod Demydov2 6 - 1 Jos Haarsma S77, G7
Vsevolod Demydov2 6 - 1 Martin Major S77, G7
Vsevolod Demydov2 6 - 0 Sergey Kozlenko S77, G7
Vsevolod Demydov2 5 - 2 Fernando Pallas S77, G7
Vsevolod Demydov2 5 - 2 Ian Henderson S77, G7
Vsevolod Demydov2 5 - 0 Yuri Barchi S77, G7
Vsevolod Demydov2 5 - 2 Martin Pospíšil S77, G7
Vsevolod Demydov2 5 - 2 Dekster Jesus S77, G7
Vsevolod Demydov2 4 - 3 Frank Maasdijk S77, G7
Vsevolod Demydov2 4 - 3 Vlado Radujko S77, G7
Vsevolod Demydov2 3 - 4 Jorge Pell S77, G7
Vsevolod Demydov2 3 - 4 Francesco Raggio S77, G7
Vsevolod Demydov2 2 - 5 Wouter Kirstein S77, G7
Michael Monaco 107 - 104 Raimonds Urtāns S77, G7
Michael Monaco 78 - 64 Vsevolod Demydov2 S77, G7
Michael Monaco 75 - 85 Konstantin Sobolev S77, G7
Michael Monaco 68 - 108 Michal Szopinski S77, G7
Michael Monaco 64 - 45 Jussi Mäenpää S77, G7
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: