Head to head (Grupi: Master - 2)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Hans Mörtsjö 67 - 34 Janne Väänänen S71, G16
Hans Mörtsjö 57 - 44 Martin Frei S71, G16
Hans Mörtsjö 53 - 14 Pavel Pobirovski S71, G16
Hans Mörtsjö 50 - 17 Raimonds Urtāns S71, G16
Hans Mörtsjö 35 - 32 Vsevolod Demydov2 S71, G16
Hans Mörtsjö 33 - 17 Božidar Topčić S71, G16
Hans Mörtsjö 32 - 18 Andrian Naidenov S71, G16
Hans Mörtsjö 29 - 3 Dimitur Todorov S71, G16
Hans Mörtsjö 29 - 21 Alex Ilushenko S71, G16
Hans Mörtsjö 29 - 4 Vass István S71, G16
Hans Mörtsjö 28 - 5 Tom Seib S71, G16
Hans Mörtsjö 28 - 22 Damian Zglinicki S71, G16
Hans Mörtsjö 27 - 20 Samoeni Albanalopolis S71, G15
Hans Mörtsjö 26 - 7 Roger Bergman S71, G16
Hans Mörtsjö 25 - 25 Giuseppe Carlomagno S71, G16
Hans Mörtsjö 24 - 6 Hováth Kázmér S71, G16
Hans Mörtsjö 22 - 11 Tom Frederickx S71, G16
Hans Mörtsjö 22 - 11 Maxim Kotov2 S71, G16
Hans Mörtsjö 21 - 29 Konstantin Sobolev S71, G16
Hans Mörtsjö 19 - 14 Jasper Coosemans S71, G16
Hans Mörtsjö 18 - 15 Goran Slunjski S71, G16
Hans Mörtsjö 16 - 0 Dmitrij Polikarpov S71, G16
Hans Mörtsjö 16 - 17 Alix Martin S71, G16
Hans Mörtsjö 16 - 0 Omar Belvedere S71, G16
Hans Mörtsjö 16 - 0 Patrick Libaros S71, G16
Hans Mörtsjö 15 - 1 Juan Carlos Caraballo S71, G16
Hans Mörtsjö 14 - 19 Dusan Sevarlic S71, G16
Hans Mörtsjö 13 - 3 Giacomo Caridi S71, G16
Hans Mörtsjö 12 - 4 Dinko Tadic S71, G16
Hans Mörtsjö 12 - 4 Sasa Mihoci S71, G16
Hans Mörtsjö 12 - 4 Ilya Vedenikov S71, G16
Hans Mörtsjö 12 - 4 Damir Martinjak S71, G16
Hans Mörtsjö 12 - 4 Yiánnis Gripáris S71, G16
Hans Mörtsjö 12 - 4 Marco Ranghetti S71, G16
Hans Mörtsjö 11 - 5 Marco Rafuzzi S71, G16
Hans Mörtsjö 11 - 5 Pablo Di Pietro S71, G16
Hans Mörtsjö 11 - 5 Robin Goodey S71, G16
Hans Mörtsjö 11 - 5 Sebastian Jóźwiak S71, G16
Hans Mörtsjö 11 - 4 Salvatore Andretti S71, G15
Maxim Kotov2 81 - 19 Janne Väänänen S71, G16
Maxim Kotov2 44 - 23 Konstantin Sobolev S71, G16
Maxim Kotov2 41 - 9 Raimonds Urtāns S71, G16
Maxim Kotov2 40 - 10 Damir Martinjak S71, G16
Maxim Kotov2 38 - 11 Andrian Naidenov S71, G16
Maxim Kotov2 28 - 5 Vass István S71, G16
Maxim Kotov2 27 - 5 Dimitur Todorov S71, G16
Maxim Kotov2 27 - 6 Yiánnis Gripáris S71, G16
Maxim Kotov2 27 - 40 Vsevolod Demydov2 S71, G16
Maxim Kotov2 25 - 8 Tom Seib S71, G16
Maxim Kotov2 23 - 10 Marco Rafuzzi S71, G16
Maxim Kotov2 23 - 10 Omar Belvedere S71, G16
Maxim Kotov2 22 - 8 Hováth Kázmér S71, G16
Maxim Kotov2 20 - 12 Ilya Vedenikov S71, G16
Maxim Kotov2 20 - 13 Pavel Pobirovski S71, G16
Maxim Kotov2 18 - 15 Tom Frederickx S71, G16
Maxim Kotov2 18 - 15 Damian Zglinicki S71, G16
Maxim Kotov2 17 - 16 Robin Goodey S71, G16
Maxim Kotov2 17 - 33 Goran Slunjski S71, G16
Maxim Kotov2 16 - 17 Jasper Coosemans S71, G16
Maxim Kotov2 15 - 18 Roger Bergman S71, G16
Maxim Kotov2 15 - 1 Dmitrij Polikarpov S71, G16
Maxim Kotov2 15 - 1 Patrick Libaros S71, G16
Maxim Kotov2 13 - 20 Giuseppe Carlomagno S71, G16
Maxim Kotov2 12 - 4 Sasa Mihoci S71, G16
Maxim Kotov2 12 - 4 Giacomo Caridi S71, G16
Maxim Kotov2 11 - 22 Hans Mörtsjö S71, G16
Maxim Kotov2 11 - 22 Božidar Topčić S71, G16
Maxim Kotov2 11 - 22 Alix Martin S71, G16
Maxim Kotov2 11 - 5 Juan Carlos Caraballo S71, G16
Maxim Kotov2 10 - 6 Pablo Di Pietro S71, G16
Maxim Kotov2 10 - 23 Martin Frei S71, G16
Maxim Kotov2 10 - 23 Alex Ilushenko S71, G16
Maxim Kotov2 10 - 6 Sebastian Jóźwiak S71, G16
Maxim Kotov2 9 - 6 Salvatore Andretti S71, G15
Maxim Kotov2 9 - 7 Marco Ranghetti S71, G16
Maxim Kotov2 8 - 25 Dusan Sevarlic S71, G16
Maxim Kotov2 7 - 9 Dinko Tadic S71, G16
Maxim Kotov2 5 - 9 Samoeni Albanalopolis S71, G15
Jasper Coosemans 44 - 5 Dimitur Todorov S71, G16
Jasper Coosemans 29 - 4 Patrick Libaros S71, G16
Jasper Coosemans 26 - 7 Ilya Vedenikov S71, G16
Jasper Coosemans 26 - 7 Janne Väänänen S71, G16
Jasper Coosemans 25 - 8 Andrian Naidenov S71, G16
Jasper Coosemans 24 - 9 Vass István S71, G16
Jasper Coosemans 22 - 8 Hováth Kázmér S71, G16
Jasper Coosemans 21 - 12 Tom Seib S71, G16
Jasper Coosemans 19 - 14 Pavel Pobirovski S71, G16
Jasper Coosemans 18 - 15 Vsevolod Demydov2 S71, G16
Jasper Coosemans 18 - 31 Konstantin Sobolev S71, G16
Jasper Coosemans 17 - 16 Roger Bergman S71, G16
Jasper Coosemans 17 - 16 Maxim Kotov2 S71, G16
Jasper Coosemans 16 - 17 Tom Frederickx S71, G16
Jasper Coosemans 16 - 17 Damian Zglinicki S71, G16
Jasper Coosemans 15 - 18 Giuseppe Carlomagno S71, G16
Jasper Coosemans 15 - 1 Dmitrij Polikarpov S71, G16
Jasper Coosemans 15 - 18 Goran Slunjski S71, G16
Jasper Coosemans 14 - 19 Hans Mörtsjö S71, G16
Jasper Coosemans 14 - 2 Omar Belvedere S71, G16
Jasper Coosemans 13 - 20 Alex Ilushenko S71, G16
Jasper Coosemans 13 - 20 Alix Martin S71, G16
Jasper Coosemans 13 - 3 Giacomo Caridi S71, G16
Jasper Coosemans 12 - 21 Božidar Topčić S71, G16
Jasper Coosemans 12 - 4 Juan Carlos Caraballo S71, G16
Jasper Coosemans 11 - 5 Raimonds Urtāns S71, G16
Jasper Coosemans 11 - 22 Martin Frei S71, G16
Jasper Coosemans 11 - 5 Damir Martinjak S71, G16
Jasper Coosemans 11 - 5 Sebastian Jóźwiak S71, G16
Jasper Coosemans 10 - 23 Dusan Sevarlic S71, G16
Jasper Coosemans 10 - 6 Yiánnis Gripáris S71, G16
Jasper Coosemans 10 - 6 Marco Ranghetti S71, G16
Jasper Coosemans 9 - 7 Sasa Mihoci S71, G16
Jasper Coosemans 9 - 6 Salvatore Andretti S71, G15
Jasper Coosemans 9 - 7 Marco Rafuzzi S71, G16
Jasper Coosemans 8 - 8 Dinko Tadic S71, G16
Jasper Coosemans 8 - 8 Pablo Di Pietro S71, G16
Jasper Coosemans 7 - 7 Samoeni Albanalopolis S71, G15
Jasper Coosemans 6 - 10 Robin Goodey S71, G16
Raimonds Urtāns 43 - 24 Janne Väänänen S71, G16
Raimonds Urtāns 36 - 29 Juan Carlos Caraballo S71, G16
Raimonds Urtāns 28 - 38 Giacomo Caridi S71, G16
Raimonds Urtāns 22 - 28 Robin Goodey S71, G16
Raimonds Urtāns 20 - 13 Ilya Vedenikov S71, G16
Raimonds Urtāns 19 - 14 Sebastian Jóźwiak S71, G16
Raimonds Urtāns 17 - 50 Hans Mörtsjö S71, G16
Raimonds Urtāns 16 - 30 Samoeni Albanalopolis S71, G15
Raimonds Urtāns 15 - 1 Dimitur Todorov S71, G16
Raimonds Urtāns 15 - 68 Vsevolod Demydov2 S71, G16
Raimonds Urtāns 14 - 2 Andrian Naidenov S71, G16
Raimonds Urtāns 14 - 2 Patrick Libaros S71, G16
Raimonds Urtāns 13 - 3 Sasa Mihoci S71, G16
Raimonds Urtāns 12 - 4 Vass István S71, G16
Raimonds Urtāns 11 - 4 Hováth Kázmér S71, G16
Raimonds Urtāns 11 - 5 Dmitrij Polikarpov S71, G16
Raimonds Urtāns 11 - 5 Omar Belvedere S71, G16
Raimonds Urtāns 11 - 22 Konstantin Sobolev S71, G16
Raimonds Urtāns 10 - 23 Damir Martinjak S71, G16
Raimonds Urtāns 10 - 6 Tom Seib S71, G16
Raimonds Urtāns 9 - 7 Tom Frederickx S71, G16
Raimonds Urtāns 9 - 41 Maxim Kotov2 S71, G16
Raimonds Urtāns 9 - 7 Pavel Pobirovski S71, G16
Raimonds Urtāns 9 - 7 Marco Ranghetti S71, G16
Raimonds Urtāns 8 - 8 Yiánnis Gripáris S71, G16
Raimonds Urtāns 7 - 9 Pablo Di Pietro S71, G16
Raimonds Urtāns 7 - 8 Salvatore Andretti S71, G15
Raimonds Urtāns 7 - 9 Marco Rafuzzi S71, G16
Raimonds Urtāns 6 - 10 Dinko Tadic S71, G16
Raimonds Urtāns 5 - 11 Jasper Coosemans S71, G16
Raimonds Urtāns 5 - 11 Martin Frei S71, G16
Raimonds Urtāns 5 - 11 Dusan Sevarlic S71, G16
Raimonds Urtāns 5 - 11 Giuseppe Carlomagno S71, G16
Raimonds Urtāns 4 - 12 Roger Bergman S71, G16
Raimonds Urtāns 4 - 12 Damian Zglinicki S71, G16
Raimonds Urtāns 4 - 12 Alix Martin S71, G16
Raimonds Urtāns 3 - 13 Božidar Topčić S71, G16
Raimonds Urtāns 3 - 13 Goran Slunjski S71, G16
Raimonds Urtāns 2 - 14 Alex Ilushenko S71, G16
Vsevolod Demydov2 175 - 61 Andrian Naidenov S71, G16
Vsevolod Demydov2 106 - 29 Janne Väänänen S71, G16
Vsevolod Demydov2 97 - 21 Damian Zglinicki S71, G16
Vsevolod Demydov2 68 - 15 Raimonds Urtāns S71, G16
Vsevolod Demydov2 54 - 42 Hováth Kázmér S71, G16
Vsevolod Demydov2 40 - 27 Maxim Kotov2 S71, G16
Vsevolod Demydov2 38 - 12 Vass István S71, G16
Vsevolod Demydov2 34 - 33 Giuseppe Carlomagno S71, G16
Vsevolod Demydov2 32 - 35 Hans Mörtsjö S71, G16
Vsevolod Demydov2 31 - 36 Konstantin Sobolev S71, G16
Vsevolod Demydov2 28 - 22 Pavel Pobirovski S71, G16
Vsevolod Demydov2 28 - 56 Tom Frederickx S71, G16
Vsevolod Demydov2 26 - 6 Dimitur Todorov S71, G16
Vsevolod Demydov2 25 - 42 Robin Goodey S71, G16
Vsevolod Demydov2 25 - 25 Roger Bergman S71, G16
Vsevolod Demydov2 24 - 9 Juan Carlos Caraballo S71, G16
Vsevolod Demydov2 21 - 12 Tom Seib S71, G16
Vsevolod Demydov2 20 - 30 Martin Frei S71, G16
Vsevolod Demydov2 19 - 11 Samoeni Albanalopolis S71, G15
Vsevolod Demydov2 17 - 33 Alex Ilushenko S71, G16
Vsevolod Demydov2 16 - 17 Goran Slunjski S71, G16
Vsevolod Demydov2 15 - 18 Jasper Coosemans S71, G16
Vsevolod Demydov2 13 - 20 Alix Martin S71, G16
Vsevolod Demydov2 13 - 3 Omar Belvedere S71, G16
Vsevolod Demydov2 13 - 3 Patrick Libaros S71, G16
Vsevolod Demydov2 12 - 38 Dusan Sevarlic S71, G16
Vsevolod Demydov2 11 - 22 Božidar Topčić S71, G16
Vsevolod Demydov2 11 - 5 Sasa Mihoci S71, G16
Vsevolod Demydov2 11 - 5 Dmitrij Polikarpov S71, G16
Vsevolod Demydov2 10 - 6 Yiánnis Gripáris S71, G16
Vsevolod Demydov2 9 - 7 Sebastian Jóźwiak S71, G16
Vsevolod Demydov2 9 - 7 Giacomo Caridi S71, G16
Vsevolod Demydov2 8 - 8 Pablo Di Pietro S71, G16
Vsevolod Demydov2 8 - 8 Marco Rafuzzi S71, G16
Vsevolod Demydov2 8 - 8 Dinko Tadic S71, G16
Vsevolod Demydov2 7 - 9 Ilya Vedenikov S71, G16
Vsevolod Demydov2 7 - 9 Marco Ranghetti S71, G16
Vsevolod Demydov2 6 - 10 Damir Martinjak S71, G16
Vsevolod Demydov2 5 - 10 Salvatore Andretti S71, G15
Janne Väänänen 36 - 31 Vass István S71, G16
Janne Väänänen 34 - 67 Hans Mörtsjö S71, G16
Janne Väänänen 29 - 106 Vsevolod Demydov2 S71, G16
Janne Väänänen 25 - 7 Dimitur Todorov S71, G16
Janne Väänänen 25 - 25 Andrian Naidenov S71, G16
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: