Head to head (Grupi: Master - 3)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Jenne Breugelmans 75 - 30 István Farkas S77, G5
Jenne Breugelmans 67 - 23 Twig Fahaji S77, G5
Jenne Breugelmans 61 - 46 Miel Soeterbroek S77, G5
Jenne Breugelmans 51 - 22 Roman Maksimenkov S77, G5
Jenne Breugelmans 51 - 22 Michał Poznański S77, G5
Jenne Breugelmans 41 - 66 Joaquín Quintana S77, G5
Jenne Breugelmans 39 - 17 José Rogério Alves Oliveira S77, G5
Jenne Breugelmans 38 - 18 Rogerio Mandler S77, G5
Jenne Breugelmans 34 - 5 Dmitry Knyazev S77, G5
Jenne Breugelmans 32 - 7 Nagyházi Sándor S77, G5
Jenne Breugelmans 20 - 2 Luciano Kirst S77, G5
Jenne Breugelmans 19 - 20 Mattias Svensson S77, G5
Jenne Breugelmans 19 - 3 Yassine Ben Rajeb S77, G5
Jenne Breugelmans 19 - 20 Grzegorz Ogarek S77, G5
Jenne Breugelmans 19 - 3 Iain Bartholomew S77, G5
Jenne Breugelmans 18 - 21 Gyuri Székely S77, G5
Jenne Breugelmans 18 - 4 Raul Souza S77, G5
Jenne Breugelmans 15 - 7 Peter Floin S77, G5
Jenne Breugelmans 15 - 5 Ivan Salfa S77, G5
Jenne Breugelmans 15 - 24 Charles Kurz S77, G5
Jenne Breugelmans 14 - 8 Alex Alonso S77, G5
Jenne Breugelmans 14 - 25 Ignacio Belatti S77, G5
Jenne Breugelmans 5 - 0 Nigel Koh S77, G5
Jenne Breugelmans 5 - 0 Otávio Augusto S77, G5
Jenne Breugelmans 5 - 0 Edward Carpio S77, G5
Jenne Breugelmans 4 - 1 Ezequiel Palletti S77, G5
Jenne Breugelmans 4 - 1 Dominique Jean S77, G5
Jenne Breugelmans 4 - 1 Montes Dimemola S77, G5
Jenne Breugelmans 4 - 1 Nuno Vicente S77, G5
Jenne Breugelmans 4 - 1 Alex Ilushenko S77, G5
Jenne Breugelmans 4 - 1 Mike Bennett S77, G5
Jenne Breugelmans 3 - 2 Quentin Gonzalez S77, G5
Jenne Breugelmans 3 - 2 Karl-Martin Müür S77, G5
Jenne Breugelmans 3 - 2 David Melis S77, G5
Jenne Breugelmans 3 - 2 Oscar Maddonni S77, G5
Jenne Breugelmans 2 - 0 James Brown S77, G3
Jenne Breugelmans 2 - 3 Davide Del Core S77, G5
Jenne Breugelmans 1 - 4 Vladimir Jelicic S77, G5
Jenne Breugelmans 1 - 4 Ania Piekarska S77, G5
Karl-Martin Müür 43 - 13 Oscar Maddonni S77, G5
Karl-Martin Müür 35 - 20 Peter Floin S77, G5
Karl-Martin Müür 27 - 12 Vladimir Jelicic S77, G5
Karl-Martin Müür 22 - 17 Mattias Svensson S77, G5
Karl-Martin Müür 20 - 2 Nigel Koh S77, G5
Karl-Martin Müür 20 - 12 Nuno Vicente S77, G5
Karl-Martin Müür 19 - 3 Joaquín Quintana S77, G5
Karl-Martin Müür 18 - 4 Roman Maksimenkov S77, G5
Karl-Martin Müür 16 - 6 Ivan Salfa S77, G5
Karl-Martin Müür 15 - 6 Alex Ilushenko S77, G5
Karl-Martin Müür 14 - 8 Luciano Kirst S77, G5
Karl-Martin Müür 12 - 10 Edward Carpio S77, G5
Karl-Martin Müür 9 - 20 Rogerio Mandler S77, G5
Karl-Martin Müür 7 - 15 Ania Piekarska S77, G5
Karl-Martin Müür 6 - 6 Iain Bartholomew S77, G5
Karl-Martin Müür 5 - 0 Ezequiel Palletti S77, G5
Karl-Martin Müür 5 - 0 Yassine Ben Rajeb S77, G5
Karl-Martin Müür 5 - 0 Nagyházi Sándor S77, G5
Karl-Martin Müür 5 - 0 Otávio Augusto S77, G5
Karl-Martin Müür 4 - 1 Dmitry Knyazev S77, G5
Karl-Martin Müür 4 - 1 Dominique Jean S77, G5
Karl-Martin Müür 4 - 1 István Farkas S77, G5
Karl-Martin Müür 4 - 1 David Melis S77, G5
Karl-Martin Müür 4 - 1 José Rogério Alves Oliveira S77, G5
Karl-Martin Müür 4 - 1 Mike Bennett S77, G5
Karl-Martin Müür 3 - 2 Montes Dimemola S77, G5
Karl-Martin Müür 3 - 2 Alex Alonso S77, G5
Karl-Martin Müür 3 - 2 Michał Poznański S77, G5
Karl-Martin Müür 3 - 2 Raul Souza S77, G5
Karl-Martin Müür 3 - 2 Charles Kurz S77, G5
Karl-Martin Müür 3 - 2 Davide Del Core S77, G5
Karl-Martin Müür 2 - 3 Jenne Breugelmans S77, G5
Karl-Martin Müür 2 - 0 James Brown S77, G3
Karl-Martin Müür 2 - 3 Miel Soeterbroek S77, G5
Karl-Martin Müür 2 - 3 Quentin Gonzalez S77, G5
Karl-Martin Müür 0 - 5 Twig Fahaji S77, G5
Karl-Martin Müür 0 - 5 Ignacio Belatti S77, G5
Karl-Martin Müür 0 - 5 Gyuri Székely S77, G5
Karl-Martin Müür 0 - 5 Grzegorz Ogarek S77, G5
Miel Soeterbroek 65 - 23 István Farkas S77, G5
Miel Soeterbroek 53 - 20 Twig Fahaji S77, G5
Miel Soeterbroek 49 - 24 Michał Poznański S77, G5
Miel Soeterbroek 48 - 25 Roman Maksimenkov S77, G5
Miel Soeterbroek 48 - 75 Joaquín Quintana S77, G5
Miel Soeterbroek 46 - 61 Jenne Breugelmans S77, G5
Miel Soeterbroek 42 - 48 Ignacio Belatti S77, G5
Miel Soeterbroek 34 - 5 Dmitry Knyazev S77, G5
Miel Soeterbroek 33 - 6 Nagyházi Sándor S77, G5
Miel Soeterbroek 30 - 25 Mattias Svensson S77, G5
Miel Soeterbroek 24 - 15 Gyuri Székely S77, G5
Miel Soeterbroek 23 - 16 Grzegorz Ogarek S77, G5
Miel Soeterbroek 23 - 33 Charles Kurz S77, G5
Miel Soeterbroek 21 - 1 Yassine Ben Rajeb S77, G5
Miel Soeterbroek 20 - 2 Alex Alonso S77, G5
Miel Soeterbroek 18 - 4 Luciano Kirst S77, G5
Miel Soeterbroek 18 - 4 Mike Bennett S77, G5
Miel Soeterbroek 18 - 4 Raul Souza S77, G5
Miel Soeterbroek 18 - 4 Iain Bartholomew S77, G5
Miel Soeterbroek 17 - 5 Peter Floin S77, G5
Miel Soeterbroek 16 - 6 Rogerio Mandler S77, G5
Miel Soeterbroek 14 - 6 Ivan Salfa S77, G5
Miel Soeterbroek 5 - 0 Otávio Augusto S77, G5
Miel Soeterbroek 5 - 0 José Rogério Alves Oliveira S77, G5
Miel Soeterbroek 5 - 0 Edward Carpio S77, G5
Miel Soeterbroek 4 - 1 Dominique Jean S77, G5
Miel Soeterbroek 4 - 1 Nigel Koh S77, G5
Miel Soeterbroek 4 - 1 Montes Dimemola S77, G5
Miel Soeterbroek 4 - 1 Davide Del Core S77, G5
Miel Soeterbroek 4 - 1 Quentin Gonzalez S77, G5
Miel Soeterbroek 4 - 1 Ezequiel Palletti S77, G5
Miel Soeterbroek 3 - 2 Nuno Vicente S77, G5
Miel Soeterbroek 3 - 2 Ania Piekarska S77, G5
Miel Soeterbroek 3 - 2 David Melis S77, G5
Miel Soeterbroek 3 - 2 Alex Ilushenko S77, G5
Miel Soeterbroek 3 - 2 Karl-Martin Müür S77, G5
Miel Soeterbroek 3 - 2 Oscar Maddonni S77, G5
Miel Soeterbroek 2 - 0 James Brown S77, G3
Miel Soeterbroek 1 - 4 Vladimir Jelicic S77, G5
Nuno Vicente 79 - 62 István Farkas S77, G5
Nuno Vicente 37 - 24 Raul Souza S77, G5
Nuno Vicente 29 - 27 Mike Bennett S77, G5
Nuno Vicente 19 - 3 Alex Alonso S77, G5
Nuno Vicente 17 - 5 Gyuri Székely S77, G5
Nuno Vicente 16 - 6 Joaquín Quintana S77, G5
Nuno Vicente 14 - 8 Grzegorz Ogarek S77, G5
Nuno Vicente 12 - 20 Karl-Martin Müür S77, G5
Nuno Vicente 9 - 13 Iain Bartholomew S77, G5
Nuno Vicente 5 - 0 Yassine Ben Rajeb S77, G5
Nuno Vicente 3 - 2 Nigel Koh S77, G5
Nuno Vicente 3 - 2 Nagyházi Sándor S77, G5
Nuno Vicente 3 - 2 Otávio Augusto S77, G5
Nuno Vicente 3 - 2 José Rogério Alves Oliveira S77, G5
Nuno Vicente 3 - 2 Edward Carpio S77, G5
Nuno Vicente 3 - 2 Dmitry Knyazev S77, G5
Nuno Vicente 3 - 2 Dominique Jean S77, G5
Nuno Vicente 2 - 0 James Brown S77, G3
Nuno Vicente 2 - 3 Miel Soeterbroek S77, G5
Nuno Vicente 2 - 3 Rogerio Mandler S77, G5
Nuno Vicente 2 - 3 David Melis S77, G5
Nuno Vicente 2 - 3 Roman Maksimenkov S77, G5
Nuno Vicente 2 - 3 Alex Ilushenko S77, G5
Nuno Vicente 2 - 3 Charles Kurz S77, G5
Nuno Vicente 2 - 3 Quentin Gonzalez S77, G5
Nuno Vicente 2 - 3 Ezequiel Palletti S77, G5
Nuno Vicente 1 - 4 Jenne Breugelmans S77, G5
Nuno Vicente 1 - 4 Montes Dimemola S77, G5
Nuno Vicente 1 - 4 Michał Poznański S77, G5
Nuno Vicente 1 - 4 Oscar Maddonni S77, G5
Nuno Vicente 1 - 4 Davide Del Core S77, G5
Nuno Vicente 0 - 5 Luciano Kirst S77, G5
Nuno Vicente 0 - 22 Vladimir Jelicic S77, G5
Nuno Vicente 0 - 5 Ania Piekarska S77, G5
Nuno Vicente 0 - 5 Ignacio Belatti S77, G5
Nuno Vicente 0 - 5 Ivan Salfa S77, G5
Nuno Vicente 0 - 5 Mattias Svensson S77, G5
Nuno Vicente 0 - 5 Twig Fahaji S77, G5
Nuno Vicente 0 - 5 Peter Floin S77, G5
Iain Bartholomew 17 - 5 Dmitry Knyazev S77, G5
Iain Bartholomew 16 - 57 Rogerio Mandler S77, G5
Iain Bartholomew 13 - 9 Nagyházi Sándor S77, G5
Iain Bartholomew 13 - 9 Raul Souza S77, G5
Iain Bartholomew 13 - 9 Nuno Vicente S77, G5
Iain Bartholomew 12 - 10 Yassine Ben Rajeb S77, G5
Iain Bartholomew 12 - 9 István Farkas S77, G5
Iain Bartholomew 12 - 10 Michał Poznański S77, G5
Iain Bartholomew 10 - 12 Alex Alonso S77, G5
Iain Bartholomew 10 - 12 Luciano Kirst S77, G5
Iain Bartholomew 9 - 13 Roman Maksimenkov S77, G5
Iain Bartholomew 9 - 11 Ivan Salfa S77, G5
Iain Bartholomew 8 - 14 Peter Floin S77, G5
Iain Bartholomew 7 - 15 Mattias Svensson S77, G5
Iain Bartholomew 7 - 15 Twig Fahaji S77, G5
Iain Bartholomew 6 - 16 Gyuri Székely S77, G5
Iain Bartholomew 6 - 6 Karl-Martin Müür S77, G5
Iain Bartholomew 6 - 16 Grzegorz Ogarek S77, G5
Iain Bartholomew 4 - 18 Miel Soeterbroek S77, G5
Iain Bartholomew 3 - 19 Jenne Breugelmans S77, G5
Iain Bartholomew 3 - 2 Otávio Augusto S77, G5
Iain Bartholomew 3 - 19 Joaquín Quintana S77, G5
Iain Bartholomew 3 - 19 Ignacio Belatti S77, G5
Iain Bartholomew 3 - 2 Mike Bennett S77, G5
Iain Bartholomew 3 - 19 Charles Kurz S77, G5
Iain Bartholomew 3 - 2 Dominique Jean S77, G5
Iain Bartholomew 2 - 0 James Brown S77, G3
Iain Bartholomew 2 - 3 David Melis S77, G5
Iain Bartholomew 2 - 3 Ezequiel Palletti S77, G5
Iain Bartholomew 1 - 4 Alex Ilushenko S77, G5
Iain Bartholomew 1 - 4 José Rogério Alves Oliveira S77, G5
Iain Bartholomew 1 - 4 Edward Carpio S77, G5
Iain Bartholomew 1 - 4 Oscar Maddonni S77, G5
Iain Bartholomew 1 - 4 Quentin Gonzalez S77, G5
Iain Bartholomew 1 - 4 Nigel Koh S77, G5
Iain Bartholomew 0 - 5 Vladimir Jelicic S77, G5
Iain Bartholomew 0 - 5 Montes Dimemola S77, G5
Iain Bartholomew 0 - 5 Ania Piekarska S77, G5
Iain Bartholomew 0 - 5 Davide Del Core S77, G5
Rogerio Mandler 62 - 27 István Farkas S77, G5
Rogerio Mandler 57 - 16 Iain Bartholomew S77, G5
Rogerio Mandler 39 - 17 Nagyházi Sándor S77, G5
Rogerio Mandler 36 - 3 Dmitry Knyazev S77, G5
Rogerio Mandler 33 - 6 Alex Ilushenko S77, G5
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: