Head to head (Grupi: Master - 5)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Rogerio Mandler 79 - 54 Attila Gollovitzer S71, G15
Rogerio Mandler 72 - 59 Tibor Csábi S71, G15
Rogerio Mandler 71 - 79 Arnoldas Molis S71, G15
Rogerio Mandler 62 - 72 Steffen Holm S71, G15
Rogerio Mandler 51 - 14 Joelson Gonçalves S71, G15
Rogerio Mandler 45 - 21 Alex Slawson S71, G15
Rogerio Mandler 43 - 23 Aleksandr Gerassimtsik S71, G15
Rogerio Mandler 40 - 9 Carlos Dias S71, G15
Rogerio Mandler 39 - 27 Daniele Bontempo S71, G15
Rogerio Mandler 39 - 38 Tomi Kaartinen S71, G15
Rogerio Mandler 38 - 28 Stefano Prato S71, G15
Rogerio Mandler 36 - 46 Peter Thompson S71, G15
Rogerio Mandler 33 - 16 Andrea Iacoponi S71, G15
Rogerio Mandler 32 - 34 Bert Huylebroeck S71, G15
Rogerio Mandler 29 - 3 Daniel Andrade S71, G15
Rogerio Mandler 26 - 57 Marco Triulzi S71, G15
Rogerio Mandler 24 - 25 Emmanuel Manfre S71, G15
Rogerio Mandler 23 - 26 Filip Cristian S71, G15
Rogerio Mandler 23 - 8 Fernando Sosa S71, G15
Rogerio Mandler 22 - 10 Martti Kaasik S71, G15
Rogerio Mandler 20 - 12 Bernard Bontjer S71, G15
Rogerio Mandler 18 - 14 Fabián Ré S71, G15
Rogerio Mandler 17 - 32 Fabien Massard S71, G15
Rogerio Mandler 16 - 16 Luciano Kirst S71, G15
Rogerio Mandler 15 - 0 Auke Haarsma S71, G15
Rogerio Mandler 15 - 0 Marco Verati S71, G15
Rogerio Mandler 15 - 0 Patrick Urlings S71, G15
Rogerio Mandler 15 - 0 Gustavo Bellotto S71, G15
Rogerio Mandler 15 - 0 Akshay Dhole S71, G15
Rogerio Mandler 14 - 1 Jens Frostrup S71, G15
Rogerio Mandler 14 - 1 Kamil Józwik S71, G15
Rogerio Mandler 14 - 1 Kostas Laskaridis S71, G15
Rogerio Mandler 14 - 18 Luca Dotti S71, G15
Rogerio Mandler 13 - 2 Kristoffer Johnsson S71, G15
Rogerio Mandler 13 - 2 Sagar Abhyankar S71, G15
Rogerio Mandler 13 - 2 András Bozóti S71, G15
Rogerio Mandler 12 - 3 Pablo Fernandez S71, G15
Rogerio Mandler 12 - 3 Bartosz Otworowski S71, G15
Rogerio Mandler 11 - 4 Brigitta Balázsi S71, G15
Arnoldas Molis 105 - 60 Tibor Csábi S71, G15
Arnoldas Molis 79 - 71 Rogerio Mandler S71, G15
Arnoldas Molis 62 - 37 Peter Thompson S71, G15
Arnoldas Molis 60 - 40 Tomi Kaartinen S71, G15
Arnoldas Molis 53 - 30 Andrea Iacoponi S71, G15
Arnoldas Molis 51 - 49 Attila Gollovitzer S71, G15
Arnoldas Molis 48 - 18 Aleksandr Gerassimtsik S71, G15
Arnoldas Molis 44 - 22 Alex Slawson S71, G15
Arnoldas Molis 43 - 23 Bert Huylebroeck S71, G15
Arnoldas Molis 38 - 7 Kamil Józwik S71, G15
Arnoldas Molis 30 - 19 Daniele Bontempo S71, G15
Arnoldas Molis 29 - 36 Emmanuel Manfre S71, G15
Arnoldas Molis 28 - 21 Filip Cristian S71, G15
Arnoldas Molis 28 - 20 Daniel Andrade S71, G15
Arnoldas Molis 27 - 4 Fernando Sosa S71, G15
Arnoldas Molis 25 - 58 Marco Triulzi S71, G15
Arnoldas Molis 25 - 7 Martti Kaasik S71, G15
Arnoldas Molis 23 - 9 Fabián Ré S71, G15
Arnoldas Molis 21 - 10 Joelson Gonçalves S71, G15
Arnoldas Molis 20 - 28 Fabien Massard S71, G15
Arnoldas Molis 19 - 30 Luciano Kirst S71, G15
Arnoldas Molis 19 - 30 Steffen Holm S71, G15
Arnoldas Molis 16 - 16 Bernard Bontjer S71, G15
Arnoldas Molis 15 - 0 Auke Haarsma S71, G15
Arnoldas Molis 15 - 0 Akshay Dhole S71, G15
Arnoldas Molis 14 - 1 Marco Verati S71, G15
Arnoldas Molis 13 - 2 Gustavo Bellotto S71, G15
Arnoldas Molis 13 - 2 Carlos Dias S71, G15
Arnoldas Molis 12 - 3 Patrick Urlings S71, G15
Arnoldas Molis 11 - 4 Sagar Abhyankar S71, G15
Arnoldas Molis 11 - 21 Luca Dotti S71, G15
Arnoldas Molis 10 - 5 Kostas Laskaridis S71, G15
Arnoldas Molis 8 - 7 Bartosz Otworowski S71, G15
Arnoldas Molis 7 - 8 Jens Frostrup S71, G15
Arnoldas Molis 7 - 8 Stefano Prato S71, G15
Arnoldas Molis 5 - 10 Kristoffer Johnsson S71, G15
Arnoldas Molis 5 - 10 András Bozóti S71, G15
Arnoldas Molis 3 - 12 Brigitta Balázsi S71, G15
Arnoldas Molis 3 - 12 Pablo Fernandez S71, G15
Tomi Kaartinen 49 - 34 Emmanuel Manfre S71, G15
Tomi Kaartinen 40 - 43 Marco Triulzi S71, G15
Tomi Kaartinen 40 - 60 Arnoldas Molis S71, G15
Tomi Kaartinen 38 - 39 Rogerio Mandler S71, G15
Tomi Kaartinen 32 - 17 Aleksandr Gerassimtsik S71, G15
Tomi Kaartinen 30 - 36 Peter Thompson S71, G15
Tomi Kaartinen 29 - 37 Alex Slawson S71, G15
Tomi Kaartinen 28 - 38 Daniele Bontempo S71, G15
Tomi Kaartinen 25 - 24 Bert Huylebroeck S71, G15
Tomi Kaartinen 25 - 22 Tibor Csábi S71, G15
Tomi Kaartinen 22 - 9 Fernando Sosa S71, G15
Tomi Kaartinen 21 - 11 Martti Kaasik S71, G15
Tomi Kaartinen 21 - 11 Gustavo Bellotto S71, G15
Tomi Kaartinen 20 - 29 Attila Gollovitzer S71, G15
Tomi Kaartinen 18 - 31 Filip Cristian S71, G15
Tomi Kaartinen 17 - 15 Patrick Urlings S71, G15
Tomi Kaartinen 17 - 15 Jens Frostrup S71, G15
Tomi Kaartinen 16 - 16 Fabián Ré S71, G15
Tomi Kaartinen 14 - 18 Andrea Iacoponi S71, G15
Tomi Kaartinen 14 - 35 Steffen Holm S71, G15
Tomi Kaartinen 14 - 1 Akshay Dhole S71, G15
Tomi Kaartinen 13 - 2 Auke Haarsma S71, G15
Tomi Kaartinen 13 - 19 Pablo Fernandez S71, G15
Tomi Kaartinen 11 - 21 András Bozóti S71, G15
Tomi Kaartinen 10 - 5 Marco Verati S71, G15
Tomi Kaartinen 10 - 22 Luciano Kirst S71, G15
Tomi Kaartinen 10 - 22 Luca Dotti S71, G15
Tomi Kaartinen 10 - 22 Bernard Bontjer S71, G15
Tomi Kaartinen 8 - 24 Fabien Massard S71, G15
Tomi Kaartinen 8 - 7 Carlos Dias S71, G15
Tomi Kaartinen 7 - 8 Kamil Józwik S71, G15
Tomi Kaartinen 6 - 9 Sagar Abhyankar S71, G15
Tomi Kaartinen 4 - 11 Bartosz Otworowski S71, G15
Tomi Kaartinen 4 - 11 Kostas Laskaridis S71, G15
Tomi Kaartinen 3 - 12 Stefano Prato S71, G15
Tomi Kaartinen 2 - 13 Brigitta Balázsi S71, G15
Tomi Kaartinen 2 - 13 Daniel Andrade S71, G15
Tomi Kaartinen 2 - 13 Kristoffer Johnsson S71, G15
Tomi Kaartinen 2 - 13 Joelson Gonçalves S71, G15
Peter Thompson 52 - 46 Attila Gollovitzer S71, G15
Peter Thompson 49 - 31 Tibor Csábi S71, G15
Peter Thompson 49 - 50 Alex Slawson S71, G15
Peter Thompson 46 - 36 Rogerio Mandler S71, G15
Peter Thompson 43 - 23 Aleksandr Gerassimtsik S71, G15
Peter Thompson 40 - 26 Bert Huylebroeck S71, G15
Peter Thompson 37 - 62 Arnoldas Molis S71, G15
Peter Thompson 36 - 30 Tomi Kaartinen S71, G15
Peter Thompson 28 - 21 Filip Cristian S71, G15
Peter Thompson 27 - 4 Fernando Sosa S71, G15
Peter Thompson 26 - 23 Daniele Bontempo S71, G15
Peter Thompson 23 - 9 Martti Kaasik S71, G15
Peter Thompson 22 - 60 Marco Triulzi S71, G15
Peter Thompson 21 - 11 Fabián Ré S71, G15
Peter Thompson 20 - 29 Steffen Holm S71, G15
Peter Thompson 15 - 17 Emmanuel Manfre S71, G15
Peter Thompson 15 - 0 Auke Haarsma S71, G15
Peter Thompson 14 - 1 Akshay Dhole S71, G15
Peter Thompson 13 - 2 Marco Verati S71, G15
Peter Thompson 13 - 19 Andrea Iacoponi S71, G15
Peter Thompson 11 - 21 Luciano Kirst S71, G15
Peter Thompson 10 - 5 Gustavo Bellotto S71, G15
Peter Thompson 10 - 5 Carlos Dias S71, G15
Peter Thompson 10 - 5 Kamil Józwik S71, G15
Peter Thompson 9 - 6 Patrick Urlings S71, G15
Peter Thompson 9 - 6 Sagar Abhyankar S71, G15
Peter Thompson 9 - 23 Bernard Bontjer S71, G15
Peter Thompson 8 - 7 Stefano Prato S71, G15
Peter Thompson 8 - 7 Bartosz Otworowski S71, G15
Peter Thompson 7 - 8 Kostas Laskaridis S71, G15
Peter Thompson 6 - 9 Joelson Gonçalves S71, G15
Peter Thompson 6 - 9 András Bozóti S71, G15
Peter Thompson 5 - 42 Fabien Massard S71, G15
Peter Thompson 5 - 10 Kristoffer Johnsson S71, G15
Peter Thompson 5 - 27 Luca Dotti S71, G15
Peter Thompson 5 - 10 Jens Frostrup S71, G15
Peter Thompson 4 - 11 Pablo Fernandez S71, G15
Peter Thompson 2 - 13 Daniel Andrade S71, G15
Peter Thompson 2 - 13 Brigitta Balázsi S71, G15
Akshay Dhole 16 - 33 Kristoffer Johnsson S71, G15
Akshay Dhole 11 - 4 Auke Haarsma S71, G15
Akshay Dhole 7 - 8 Marco Verati S71, G15
Akshay Dhole 7 - 41 Fabien Massard S71, G15
Akshay Dhole 5 - 10 Kamil Józwik S71, G15
Akshay Dhole 4 - 11 Sagar Abhyankar S71, G15
Akshay Dhole 4 - 11 Gustavo Bellotto S71, G15
Akshay Dhole 3 - 12 Bartosz Otworowski S71, G15
Akshay Dhole 3 - 12 Martti Kaasik S71, G15
Akshay Dhole 3 - 12 Fernando Sosa S71, G15
Akshay Dhole 2 - 13 Andrea Iacoponi S71, G15
Akshay Dhole 2 - 13 Aleksandr Gerassimtsik S71, G15
Akshay Dhole 2 - 13 András Bozóti S71, G15
Akshay Dhole 1 - 14 Filip Cristian S71, G15
Akshay Dhole 1 - 14 Tomi Kaartinen S71, G15
Akshay Dhole 1 - 14 Bert Huylebroeck S71, G15
Akshay Dhole 1 - 14 Marco Triulzi S71, G15
Akshay Dhole 1 - 14 Daniele Bontempo S71, G15
Akshay Dhole 1 - 14 Steffen Holm S71, G15
Akshay Dhole 1 - 14 Attila Gollovitzer S71, G15
Akshay Dhole 1 - 14 Peter Thompson S71, G15
Akshay Dhole 1 - 31 Bernard Bontjer S71, G15
Akshay Dhole 1 - 14 Stefano Prato S71, G15
Akshay Dhole 1 - 14 Emmanuel Manfre S71, G15
Akshay Dhole 0 - 15 Pablo Fernandez S71, G15
Akshay Dhole 0 - 15 Rogerio Mandler S71, G15
Akshay Dhole 0 - 15 Daniel Andrade S71, G15
Akshay Dhole 0 - 15 Patrick Urlings S71, G15
Akshay Dhole 0 - 15 Joelson Gonçalves S71, G15
Akshay Dhole 0 - 15 Fabián Ré S71, G15
Akshay Dhole 0 - 15 Luciano Kirst S71, G15
Akshay Dhole 0 - 15 Kostas Laskaridis S71, G15
Akshay Dhole 0 - 15 Arnoldas Molis S71, G15
Akshay Dhole 0 - 15 Luca Dotti S71, G15
Akshay Dhole 0 - 15 Carlos Dias S71, G15
Akshay Dhole 0 - 13 Tibor Csábi S71, G15
Akshay Dhole 0 - 15 Jens Frostrup S71, G15
Akshay Dhole 0 - 15 Alex Slawson S71, G15
Akshay Dhole 0 - 15 Brigitta Balázsi S71, G15
Bartosz Otworowski 24 - 25 Alex Slawson S71, G15
Bartosz Otworowski 13 - 2 Auke Haarsma S71, G15
Bartosz Otworowski 12 - 3 Marco Verati S71, G15
Bartosz Otworowski 12 - 3 Akshay Dhole S71, G15
Bartosz Otworowski 11 - 4 Tomi Kaartinen S71, G15
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: