Head to head (Grupi: Master - 5)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Vladimir Petrov 72 - 31 Evaldas Ruseckas S78, G3
Vladimir Petrov 35 - 34 Tiago Mendes S78, G3
Vladimir Petrov 23 - 48 Nick Tsagarakis S78, G3
Vladimir Petrov 18 - 19 Edenilson Oliveira S78, G3
Vladimir Petrov 15 - 5 Igor Augusto S78, G3
Vladimir Petrov 10 - 10 Geoff Atkin S78, G3
Vladimir Petrov 10 - 27 Alexei Malkin S78, G3
Vladimir Petrov 6 - 31 Apostolis Goutzos S78, G3
Vladimir Petrov 3 - 0 Szilvia Gaál S78, G3
Vladimir Petrov 3 - 0 Fabián Ré S78, G3
Vladimir Petrov 2 - 1 Carlos Jimenez S78, G3
Vladimir Petrov 2 - 1 Gilles Ritiere S78, G3
Vladimir Petrov 2 - 18 Aleksandr Gerassimtsik S78, G3
Vladimir Petrov 2 - 1 Thanos Tsial S78, G3
Vladimir Petrov 2 - 1 Jerome Vovard S78, G3
Vladimir Petrov 2 - 1 John Ibbotson S78, G3
Vladimir Petrov 2 - 1 Richard Farrelly S78, G3
Vladimir Petrov 1 - 2 Paul Williams S78, G3
Vladimir Petrov 1 - 2 Sami Hamada S78, G3
Vladimir Petrov 1 - 2 Jean-françois Charbinat S78, G3
Vladimir Petrov 1 - 2 Dominiek Van West S78, G3
Vladimir Petrov 1 - 2 Aigars Vitolins S78, G3
Vladimir Petrov 1 - 2 Piotrek Siekierka S78, G3
Vladimir Petrov 1 - 2 Alex Tkachenko S78, G3
Vladimir Petrov 1 - 2 Davide Lorenzini S78, G3
Vladimir Petrov 1 - 2 Jánosné Tóth S78, G3
Vladimir Petrov 1 - 2 Tim Villars S78, G3
Vladimir Petrov 0 - 3 Tianhao Chen S78, G3
Vladimir Petrov 0 - 3 Jan Velske2 S78, G3
Vladimir Petrov 0 - 3 Florencia Caro S78, G3
Vladimir Petrov 0 - 3 Patrick Urlings S78, G3
Vladimir Petrov 0 - 3 Jorge Bento S78, G3
Vladimir Petrov 0 - 3 Mikael Brostrom S78, G3
Vladimir Petrov 0 - 3 Francesco Scopelliti S78, G3
Vladimir Petrov 0 - 3 Antonio Gattulli S78, G3
Vladimir Petrov 0 - 3 Mato Nikic S78, G3
Vladimir Petrov 0 - 3 Emma Chalkley S78, G3
Vladimir Petrov 0 - 3 Duong Cuong S78, G3
Vladimir Petrov 0 - 3 Alfredo José S78, G3
Dominiek Van West 118 - 72 Duong Cuong S78, G3
Dominiek Van West 18 - 2 Paul Williams S78, G3
Dominiek Van West 18 - 19 Jan Velske2 S78, G3
Dominiek Van West 18 - 2 Richard Farrelly S78, G3
Dominiek Van West 14 - 6 Antonio Gattulli S78, G3
Dominiek Van West 10 - 27 Nick Tsagarakis S78, G3
Dominiek Van West 9 - 11 Tiago Mendes S78, G3
Dominiek Van West 8 - 12 Jerome Vovard S78, G3
Dominiek Van West 7 - 30 Evaldas Ruseckas S78, G3
Dominiek Van West 3 - 0 Geoff Atkin S78, G3
Dominiek Van West 3 - 0 Gilles Ritiere S78, G3
Dominiek Van West 3 - 0 Aigars Vitolins S78, G3
Dominiek Van West 3 - 0 Szilvia Gaál S78, G3
Dominiek Van West 3 - 0 Alex Tkachenko S78, G3
Dominiek Van West 3 - 0 Fabián Ré S78, G3
Dominiek Van West 3 - 0 John Ibbotson S78, G3
Dominiek Van West 3 - 0 Jánosné Tóth S78, G3
Dominiek Van West 3 - 0 Carlos Jimenez S78, G3
Dominiek Van West 2 - 1 Sami Hamada S78, G3
Dominiek Van West 2 - 1 Apostolis Goutzos S78, G3
Dominiek Van West 2 - 1 Jean-françois Charbinat S78, G3
Dominiek Van West 2 - 1 Patrick Urlings S78, G3
Dominiek Van West 2 - 1 Vladimir Petrov S78, G3
Dominiek Van West 2 - 1 Jorge Bento S78, G3
Dominiek Van West 2 - 1 Edenilson Oliveira S78, G3
Dominiek Van West 2 - 1 Piotrek Siekierka S78, G3
Dominiek Van West 2 - 1 Thanos Tsial S78, G3
Dominiek Van West 2 - 1 Emma Chalkley S78, G3
Dominiek Van West 2 - 1 Tim Villars S78, G3
Dominiek Van West 1 - 2 Tianhao Chen S78, G3
Dominiek Van West 1 - 2 Florencia Caro S78, G3
Dominiek Van West 1 - 2 Mikael Brostrom S78, G3
Dominiek Van West 1 - 2 Francesco Scopelliti S78, G3
Dominiek Van West 1 - 2 Igor Augusto S78, G3
Dominiek Van West 1 - 2 Aleksandr Gerassimtsik S78, G3
Dominiek Van West 1 - 2 Mato Nikic S78, G3
Dominiek Van West 1 - 2 Alexei Malkin S78, G3
Dominiek Van West 1 - 2 Davide Lorenzini S78, G3
Dominiek Van West 1 - 2 Alfredo José S78, G3
Evaldas Ruseckas 95 - 27 John Ibbotson S78, G3
Evaldas Ruseckas 92 - 64 Alex Tkachenko S78, G3
Evaldas Ruseckas 70 - 18 Geoff Atkin S78, G3
Evaldas Ruseckas 46 - 8 Apostolis Goutzos S78, G3
Evaldas Ruseckas 44 - 3 Aigars Vitolins S78, G3
Evaldas Ruseckas 38 - 84 Florencia Caro S78, G3
Evaldas Ruseckas 35 - 19 Jan Velske2 S78, G3
Evaldas Ruseckas 31 - 72 Vladimir Petrov S78, G3
Evaldas Ruseckas 30 - 7 Dominiek Van West S78, G3
Evaldas Ruseckas 24 - 13 Davide Lorenzini S78, G3
Evaldas Ruseckas 21 - 16 Nick Tsagarakis S78, G3
Evaldas Ruseckas 18 - 2 Edenilson Oliveira S78, G3
Evaldas Ruseckas 18 - 2 Jánosné Tóth S78, G3
Evaldas Ruseckas 17 - 3 Antonio Gattulli S78, G3
Evaldas Ruseckas 15 - 5 Jorge Bento S78, G3
Evaldas Ruseckas 12 - 8 Duong Cuong S78, G3
Evaldas Ruseckas 11 - 9 Gilles Ritiere S78, G3
Evaldas Ruseckas 3 - 0 Szilvia Gaál S78, G3
Evaldas Ruseckas 3 - 0 Fabián Ré S78, G3
Evaldas Ruseckas 3 - 0 Tiago Mendes S78, G3
Evaldas Ruseckas 3 - 0 Carlos Jimenez S78, G3
Evaldas Ruseckas 2 - 1 Thanos Tsial S78, G3
Evaldas Ruseckas 2 - 1 Emma Chalkley S78, G3
Evaldas Ruseckas 2 - 1 Jerome Vovard S78, G3
Evaldas Ruseckas 2 - 1 Richard Farrelly S78, G3
Evaldas Ruseckas 2 - 1 Tim Villars S78, G3
Evaldas Ruseckas 2 - 1 Paul Williams S78, G3
Evaldas Ruseckas 1 - 2 Jean-françois Charbinat S78, G3
Evaldas Ruseckas 1 - 2 Piotrek Siekierka S78, G3
Evaldas Ruseckas 1 - 2 Aleksandr Gerassimtsik S78, G3
Evaldas Ruseckas 1 - 2 Tianhao Chen S78, G3
Evaldas Ruseckas 1 - 2 Sami Hamada S78, G3
Evaldas Ruseckas 0 - 3 Patrick Urlings S78, G3
Evaldas Ruseckas 0 - 3 Mikael Brostrom S78, G3
Evaldas Ruseckas 0 - 3 Igor Augusto S78, G3
Evaldas Ruseckas 0 - 3 Francesco Scopelliti S78, G3
Evaldas Ruseckas 0 - 3 Mato Nikic S78, G3
Evaldas Ruseckas 0 - 3 Alexei Malkin S78, G3
Evaldas Ruseckas 0 - 3 Alfredo José S78, G3
Aigars Vitolins 29 - 25 Florencia Caro S78, G3
Aigars Vitolins 26 - 11 Jorge Bento S78, G3
Aigars Vitolins 26 - 11 Sami Hamada S78, G3
Aigars Vitolins 24 - 13 John Ibbotson S78, G3
Aigars Vitolins 23 - 14 Alexei Malkin S78, G3
Aigars Vitolins 22 - 15 Geoff Atkin S78, G3
Aigars Vitolins 22 - 15 Paul Williams S78, G3
Aigars Vitolins 20 - 17 Jean-françois Charbinat S78, G3
Aigars Vitolins 19 - 18 Aleksandr Gerassimtsik S78, G3
Aigars Vitolins 18 - 19 Nick Tsagarakis S78, G3
Aigars Vitolins 16 - 4 Thanos Tsial S78, G3
Aigars Vitolins 16 - 21 Jan Velske2 S78, G3
Aigars Vitolins 13 - 7 Richard Farrelly S78, G3
Aigars Vitolins 13 - 6 Tiago Mendes S78, G3
Aigars Vitolins 11 - 9 Apostolis Goutzos S78, G3
Aigars Vitolins 10 - 10 Emma Chalkley S78, G3
Aigars Vitolins 10 - 10 Tim Villars S78, G3
Aigars Vitolins 10 - 10 Carlos Jimenez S78, G3
Aigars Vitolins 9 - 11 Alex Tkachenko S78, G3
Aigars Vitolins 7 - 13 Mikael Brostrom S78, G3
Aigars Vitolins 6 - 14 Alfredo José S78, G3
Aigars Vitolins 5 - 15 Tianhao Chen S78, G3
Aigars Vitolins 3 - 0 Gilles Ritiere S78, G3
Aigars Vitolins 3 - 44 Evaldas Ruseckas S78, G3
Aigars Vitolins 3 - 17 Mato Nikic S78, G3
Aigars Vitolins 3 - 0 Szilvia Gaál S78, G3
Aigars Vitolins 3 - 0 Jerome Vovard S78, G3
Aigars Vitolins 3 - 0 Fabián Ré S78, G3
Aigars Vitolins 2 - 1 Vladimir Petrov S78, G3
Aigars Vitolins 2 - 1 Edenilson Oliveira S78, G3
Aigars Vitolins 2 - 18 Davide Lorenzini S78, G3
Aigars Vitolins 2 - 1 Jánosné Tóth S78, G3
Aigars Vitolins 1 - 2 Patrick Urlings S78, G3
Aigars Vitolins 1 - 2 Piotrek Siekierka S78, G3
Aigars Vitolins 0 - 3 Igor Augusto S78, G3
Aigars Vitolins 0 - 3 Francesco Scopelliti S78, G3
Aigars Vitolins 0 - 3 Antonio Gattulli S78, G3
Aigars Vitolins 0 - 3 Dominiek Van West S78, G3
Aigars Vitolins 0 - 3 Duong Cuong S78, G3
Tiago Mendes 34 - 35 Vladimir Petrov S78, G3
Tiago Mendes 32 - 22 Duong Cuong S78, G3
Tiago Mendes 17 - 19 Sami Hamada S78, G3
Tiago Mendes 16 - 20 Alex Tkachenko S78, G3
Tiago Mendes 14 - 22 Richard Farrelly S78, G3
Tiago Mendes 13 - 23 Jorge Bento S78, G3
Tiago Mendes 13 - 23 Alexei Malkin S78, G3
Tiago Mendes 12 - 24 Carlos Jimenez S78, G3
Tiago Mendes 12 - 41 Nick Tsagarakis S78, G3
Tiago Mendes 11 - 9 Jerome Vovard S78, G3
Tiago Mendes 11 - 9 Dominiek Van West S78, G3
Tiago Mendes 11 - 25 Alfredo José S78, G3
Tiago Mendes 10 - 26 Mikael Brostrom S78, G3
Tiago Mendes 10 - 10 Antonio Gattulli S78, G3
Tiago Mendes 10 - 26 Aleksandr Gerassimtsik S78, G3
Tiago Mendes 10 - 26 Mato Nikic S78, G3
Tiago Mendes 10 - 9 Thanos Tsial S78, G3
Tiago Mendes 8 - 12 Davide Lorenzini S78, G3
Tiago Mendes 7 - 44 Tianhao Chen S78, G3
Tiago Mendes 6 - 13 Aigars Vitolins S78, G3
Tiago Mendes 5 - 14 Emma Chalkley S78, G3
Tiago Mendes 5 - 31 John Ibbotson S78, G3
Tiago Mendes 5 - 14 Tim Villars S78, G3
Tiago Mendes 4 - 15 Geoff Atkin S78, G3
Tiago Mendes 2 - 17 Florencia Caro S78, G3
Tiago Mendes 2 - 1 Szilvia Gaál S78, G3
Tiago Mendes 2 - 1 Fabián Ré S78, G3
Tiago Mendes 2 - 17 Jean-françois Charbinat S78, G3
Tiago Mendes 1 - 2 Piotrek Siekierka S78, G3
Tiago Mendes 1 - 18 Jan Velske2 S78, G3
Tiago Mendes 0 - 3 Patrick Urlings S78, G3
Tiago Mendes 0 - 3 Gilles Ritiere S78, G3
Tiago Mendes 0 - 3 Edenilson Oliveira S78, G3
Tiago Mendes 0 - 3 Evaldas Ruseckas S78, G3
Tiago Mendes 0 - 3 Francesco Scopelliti S78, G3
Tiago Mendes 0 - 3 Igor Augusto S78, G3
Tiago Mendes 0 - 3 Jánosné Tóth S78, G3
Tiago Mendes 0 - 3 Paul Williams S78, G3
Tiago Mendes 0 - 3 Apostolis Goutzos S78, G3
Piotrek Siekierka 18 - 2 Igor Augusto S78, G3
Piotrek Siekierka 11 - 8 Jánosné Tóth S78, G3
Piotrek Siekierka 7 - 30 Alexei Malkin S78, G3
Piotrek Siekierka 7 - 46 Tianhao Chen S78, G3
Piotrek Siekierka 5 - 15 Geoff Atkin S78, G3
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: