Head to head (Grupi: Pro - 13)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Petrus Taskila 31 - 68 Tomasz Siwiec S85, G1
Petrus Taskila 29 - 21 Attila Kvanta S85, G1
Petrus Taskila 23 - 44 Alexandru Ionut S85, G1
Petrus Taskila 21 - 40 Marko Paukku S85, G1
Petrus Taskila 20 - 28 Giovanni Barzaghi S85, G1
Petrus Taskila 17 - 50 George Togas S85, G1
Petrus Taskila 15 - 18 Michael Reyer S85, G1
Petrus Taskila 13 - 20 Patricija Ovcharenko S85, G1
Petrus Taskila 12 - 21 Leonel Rey S85, G1
Petrus Taskila 12 - 21 Emīls Ribaks S85, G1
Petrus Taskila 11 - 22 Kshitij Sharma S85, G1
Petrus Taskila 11 - 22 Zsolt Modoc S85, G1
Petrus Taskila 11 - 22 Adrian Heuchert S85, G1
Petrus Taskila 6 - 27 Goran Slunjski S85, G1
Petrus Taskila 6 - 10 Jon Vasco S85, G1
Petrus Taskila 5 - 10 Andrea Therny S85, G1
Petrus Taskila 5 - 11 Mihail Mihaylov S85, G1
Petrus Taskila 4 - 12 Thomas Müntzer S85, G1
Petrus Taskila 4 - 12 Martin Mulattieri S85, G1
Petrus Taskila 4 - 12 Fabien Massard S85, G1
Petrus Taskila 3 - 13 Tony Oliver S85, G1
Petrus Taskila 1 - 0 Peter Peyper S85, G1
Petrus Taskila 1 - 0 Uwe Gibis S85, G1
Petrus Taskila 1 - 0 Fabrice Van Damme S85, G1
Petrus Taskila 1 - 0 Márton Kalló S85, G1
Petrus Taskila 1 - 0 John Hunter S85, G1
Petrus Taskila 1 - 0 Igor Stuparić S85, G1
Petrus Taskila 1 - 0 Mladen Stošić S85, G1
Petrus Taskila 1 - 0 Ahmet Sonverdi S85, G1
Petrus Taskila 0 - 1 Fabio Guidetti S85, G1
Petrus Taskila 0 - 1 Gresly Blanco S85, G1
Petrus Taskila 0 - 1 Miguel Bain S85, G1
Petrus Taskila 0 - 1 Chris Webber S85, G1
Petrus Taskila 0 - 1 Giovanni Guazzarri S85, G1
Petrus Taskila 0 - 1 Antonios Giannakoudakis S85, G1
Petrus Taskila 0 - 1 Anubis Montero S85, G1
Petrus Taskila 0 - 1 Dimitris Orfanos S85, G1
Petrus Taskila 0 - 1 Luiz Gabriel S85, G1
Tony Oliver 43 - 42 Fabrice Renaudet S70, G17
Tony Oliver 32 - 20 John Hunter S85, G1
Tony Oliver 21 - 14 George Togas S85, G1
Tony Oliver 16 - 1 Marko Paukku S85, G1
Tony Oliver 16 - 2 Adrian Heuchert S85, G1
Tony Oliver 16 - 2 Martin Mulattieri S85, G1
Tony Oliver 14 - 4 Attila Kvanta S85, G1
Tony Oliver 13 - 22 Kshitij Sharma S85, G1
Tony Oliver 13 - 3 Petrus Taskila S85, G1
Tony Oliver 12 - 5 Andrea Therny S85, G1
Tony Oliver 11 - 7 Thomas Müntzer S85, G1
Tony Oliver 11 - 6 Giovanni Barzaghi S85, G1
Tony Oliver 11 - 7 Jon Vasco S85, G1
Tony Oliver 10 - 1 Uwe Gibis S85, G1
Tony Oliver 10 - 8 Leonel Rey S85, G1
Tony Oliver 10 - 8 Zsolt Modoc S85, G1
Tony Oliver 10 - 8 Tomasz Siwiec S85, G1
Tony Oliver 10 - 8 Fabien Massard S85, G1
Tony Oliver 9 - 9 Emīls Ribaks S85, G1
Tony Oliver 9 - 9 Michael Reyer S85, G1
Tony Oliver 8 - 10 Patricija Ovcharenko S85, G1
Tony Oliver 7 - 11 Alexandru Ionut S85, G1
Tony Oliver 6 - 29 Goran Slunjski S85, G1
Tony Oliver 5 - 13 Mihail Mihaylov S85, G1
Tony Oliver 1 - 0 Peter Peyper S85, G1
Tony Oliver 1 - 0 Fabio Guidetti S85, G1
Tony Oliver 1 - 0 Gresly Blanco S85, G1
Tony Oliver 1 - 0 Fabrice Van Damme S85, G1
Tony Oliver 1 - 0 Márton Kalló S85, G1
Tony Oliver 1 - 0 Igor Stuparić S85, G1
Tony Oliver 1 - 0 Mladen Stošić S85, G1
Tony Oliver 1 - 0 Chris Webber S85, G1
Tony Oliver 1 - 0 Giovanni Guazzarri S85, G1
Tony Oliver 1 - 0 Antonios Giannakoudakis S85, G1
Tony Oliver 1 - 0 Anubis Montero S85, G1
Tony Oliver 1 - 0 Dimitris Orfanos S85, G1
Tony Oliver 1 - 0 Luiz Gabriel S85, G1
Tony Oliver 1 - 0 Ahmet Sonverdi S85, G1
Tony Oliver 0 - 1 Miguel Bain S85, G1
Fabrice Renaudet 42 - 43 Tony Oliver S70, G17
Fabrice Renaudet 15 - 2 John Hunter S70, G17
Fabrice Renaudet 14 - 3 Chris Webber S78, G17
Fabrice Renaudet 1 - 16 Fabien Massard S63, G17
Emīls Ribaks 25 - 10 Attila Kvanta S85, G1
Emīls Ribaks 24 - 25 Antonios Giannakoudakis S85, G1
Emīls Ribaks 24 - 27 Alexandru Ionut S85, G1
Emīls Ribaks 24 - 7 Marko Paukku S85, G1
Emīls Ribaks 21 - 12 Petrus Taskila S85, G1
Emīls Ribaks 18 - 17 Zsolt Modoc S85, G1
Emīls Ribaks 18 - 17 Adrian Heuchert S85, G1
Emīls Ribaks 18 - 16 Giovanni Barzaghi S85, G1
Emīls Ribaks 18 - 17 Leonel Rey S85, G1
Emīls Ribaks 17 - 18 George Togas S85, G1
Emīls Ribaks 16 - 19 Michael Reyer S85, G1
Emīls Ribaks 16 - 0 Uwe Gibis S85, G1
Emīls Ribaks 15 - 20 Tomasz Siwiec S85, G1
Emīls Ribaks 13 - 22 Patricija Ovcharenko S85, G1
Emīls Ribaks 13 - 22 Kshitij Sharma S85, G1
Emīls Ribaks 13 - 4 Andrea Therny S85, G1
Emīls Ribaks 12 - 22 Fabien Massard S85, G1
Emīls Ribaks 10 - 8 Martin Mulattieri S85, G1
Emīls Ribaks 9 - 9 Tony Oliver S85, G1
Emīls Ribaks 9 - 9 Jon Vasco S85, G1
Emīls Ribaks 9 - 9 Thomas Müntzer S85, G1
Emīls Ribaks 6 - 5 Igor Stuparić S85, G1
Emīls Ribaks 6 - 29 Goran Slunjski S85, G1
Emīls Ribaks 6 - 12 Mihail Mihaylov S85, G1
Emīls Ribaks 1 - 0 John Hunter S85, G1
Emīls Ribaks 1 - 0 Mladen Stošić S85, G1
Emīls Ribaks 1 - 0 Chris Webber S85, G1
Emīls Ribaks 1 - 0 Giovanni Guazzarri S85, G1
Emīls Ribaks 1 - 0 Anubis Montero S85, G1
Emīls Ribaks 1 - 0 Dimitris Orfanos S85, G1
Emīls Ribaks 1 - 0 Luiz Gabriel S85, G1
Emīls Ribaks 1 - 0 Ahmet Sonverdi S85, G1
Emīls Ribaks 1 - 0 Peter Peyper S85, G1
Emīls Ribaks 1 - 0 Fabio Guidetti S85, G1
Emīls Ribaks 1 - 0 Gresly Blanco S85, G1
Emīls Ribaks 1 - 0 Márton Kalló S85, G1
Emīls Ribaks 1 - 0 Fabrice Van Damme S85, G1
Emīls Ribaks 0 - 1 Miguel Bain S85, G1
Fabrice Van Damme 15 - 3 Ahmet Sonverdi S85, G1
Fabrice Van Damme 13 - 22 Tomasz Siwiec S85, G1
Fabrice Van Damme 7 - 11 Zsolt Modoc S85, G1
Fabrice Van Damme 6 - 12 Miguel Bain S85, G1
Fabrice Van Damme 6 - 12 Dimitris Orfanos S85, G1
Fabrice Van Damme 1 - 0 Mladen Stošić S85, G1
Fabrice Van Damme 1 - 0 Giovanni Barzaghi S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Andrea Therny S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Peter Peyper S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Kshitij Sharma S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Leonel Rey S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Uwe Gibis S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Marko Paukku S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Alexandru Ionut S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Gresly Blanco S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Petrus Taskila S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Fabio Guidetti S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Attila Kvanta S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Thomas Müntzer S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Mihail Mihaylov S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Emīls Ribaks S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Márton Kalló S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 John Hunter S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Adrian Heuchert S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Igor Stuparić S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Chris Webber S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Giovanni Guazzarri S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Antonios Giannakoudakis S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Anubis Montero S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Martin Mulattieri S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Luiz Gabriel S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Tony Oliver S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Fabien Massard S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Michael Reyer S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Patricija Ovcharenko S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 George Togas S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Goran Slunjski S85, G1
Fabrice Van Damme 0 - 1 Jon Vasco S85, G1
Ahmet Sonverdi 42 - 10 George Togas S85, G1
Ahmet Sonverdi 37 - 12 Fabien Massard S85, G1
Ahmet Sonverdi 28 - 4 Martin Mulattieri S85, G1
Ahmet Sonverdi 18 - 17 Giovanni Barzaghi S85, G1
Ahmet Sonverdi 16 - 2 Michael Reyer S85, G1
Ahmet Sonverdi 14 - 69 Peter Peyper S85, G1
Ahmet Sonverdi 11 - 7 Goran Slunjski S85, G1
Ahmet Sonverdi 9 - 4 Anubis Montero S85, G1
Ahmet Sonverdi 3 - 15 Fabrice Van Damme S85, G1
Ahmet Sonverdi 1 - 0 Zsolt Modoc S85, G1
Ahmet Sonverdi 1 - 0 Mladen Stošić S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Antonios Giannakoudakis S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Tony Oliver S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 18 Dimitris Orfanos S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Luiz Gabriel S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Patricija Ovcharenko S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Jon Vasco S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Kshitij Sharma S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Andrea Therny S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Uwe Gibis S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Leonel Rey S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Marko Paukku S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Alexandru Ionut S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Petrus Taskila S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Fabio Guidetti S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Gresly Blanco S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Attila Kvanta S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Thomas Müntzer S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Emīls Ribaks S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Márton Kalló S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Mihail Mihaylov S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 John Hunter S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Igor Stuparić S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Adrian Heuchert S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 18 Miguel Bain S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Chris Webber S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Tomasz Siwiec S85, G1
Ahmet Sonverdi 0 - 1 Giovanni Guazzarri S85, G1
Igor Stuparić 30 - 2 John Hunter S85, G1
Igor Stuparić 9 - 24 George Togas S85, G1
Igor Stuparić 6 - 23 Miguel Bain S85, G1
Igor Stuparić 5 - 6 Emīls Ribaks S85, G1
Igor Stuparić 5 - 12 Goran Slunjski S85, G1
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: