Head to head (Grupi: Pro - 18)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Marek Popławski 45 - 46 Maja Soren S84, G6
Marek Popławski 38 - 19 Martti Kaasik S84, G6
Marek Popławski 19 - 4 Enrique Ramos S84, G6
Marek Popławski 19 - 21 Andriy Dyadkovich S84, G6
Marek Popławski 16 - 7 Tony Woodford S84, G6
Marek Popławski 12 - 11 Andrian Naidenov S84, G6
Marek Popławski 5 - 18 Nestor Vicente S84, G6
Marek Popławski 5 - 1 Slobodan Bulic S84, G6
Marek Popławski 5 - 1 Richard Farrelly S84, G6
Marek Popławski 5 - 1 Igor Mihaliska S84, G6
Marek Popławski 4 - 2 Francesco Raggio S84, G6
Marek Popławski 3 - 3 Guido Daniel Panadeiro S84, G6
Marek Popławski 3 - 3 Yura Murashko S84, G6
Marek Popławski 3 - 3 Mariano Seeber S84, G6
Marek Popławski 3 - 3 Fabio Romani S84, G6
Marek Popławski 3 - 3 Marcelo Sityá S84, G6
Marek Popławski 3 - 3 Marco Pomes S84, G6
Marek Popławski 3 - 3 Alex Salles S84, G6
Marek Popławski 3 - 3 Christian Metaxas S84, G6
Marek Popławski 3 - 3 Gabriele Tumminello S84, G6
Marek Popławski 2 - 4 Péter Berkó S84, G6
Marek Popławski 2 - 4 Rafael Talaisys S84, G6
Marek Popławski 2 - 21 Vlad Nedobuga S84, G6
Marek Popławski 1 - 5 Martin Kuzov S84, G6
Marek Popławski 1 - 5 Rokas Pranskevičius S84, G6
Marek Popławski 1 - 2 Alex Cos S84, G3
Marek Popławski 1 - 5 Michael Zenger S84, G6
Marek Popławski 1 - 22 Vladimir Jelicic S84, G6
Marek Popławski 0 - 6 David Vidović S84, G6
Marek Popławski 0 - 6 Péter Veszprémi S84, G6
Marek Popławski 0 - 6 Fred Vautrin S84, G6
Marek Popławski 0 - 6 Deni Saja S84, G6
Marek Popławski 0 - 6 Tadeu Bolzan S84, G6
Marek Popławski 0 - 6 Ivan Salfa S84, G6
Marek Popławski 0 - 6 Gabriel Miranda S84, G6
Marek Popławski 0 - 6 József Magyari S84, G6
Marek Popławski 0 - 5 Torsten Wilke S84, G6
Marek Popławski 0 - 6 András Bozóti S84, G6
Marek Popławski 0 - 6 Nigel Koh S84, G6
Maja Soren 46 - 45 Marek Popławski S84, G6
Maja Soren 18 - 5 Igor Mihaliska S84, G6
Maja Soren 17 - 4 Andriy Dyadkovich S84, G6
Maja Soren 17 - 23 Martin Kuzov S84, G6
Maja Soren 16 - 7 Marco Pomes S84, G6
Maja Soren 15 - 8 Gabriele Tumminello S84, G6
Maja Soren 14 - 9 Andrian Naidenov S84, G6
Maja Soren 14 - 9 Yura Murashko S84, G6
Maja Soren 14 - 9 Francesco Raggio S84, G6
Maja Soren 14 - 9 Slobodan Bulic S84, G6
Maja Soren 14 - 9 Vlad Nedobuga S84, G6
Maja Soren 13 - 10 Mariano Seeber S84, G6
Maja Soren 12 - 11 Michael Zenger S84, G6
Maja Soren 12 - 11 Tadeu Bolzan S84, G6
Maja Soren 11 - 12 Péter Veszprémi S84, G6
Maja Soren 11 - 12 Rafael Talaisys S84, G6
Maja Soren 10 - 13 József Magyari S84, G6
Maja Soren 9 - 9 Alex Cos S84, G3
Maja Soren 9 - 14 Deni Saja S84, G6
Maja Soren 9 - 13 Torsten Wilke S84, G6
Maja Soren 8 - 13 Fred Vautrin S84, G6
Maja Soren 8 - 15 Gabriel Miranda S84, G6
Maja Soren 7 - 16 David Vidović S84, G6
Maja Soren 7 - 16 Rokas Pranskevičius S84, G6
Maja Soren 6 - 0 Enrique Ramos S84, G6
Maja Soren 6 - 0 Fabio Romani S84, G6
Maja Soren 6 - 0 Richard Farrelly S84, G6
Maja Soren 6 - 0 Martti Kaasik S84, G6
Maja Soren 6 - 0 Guido Daniel Panadeiro S84, G6
Maja Soren 5 - 1 Marcelo Sityá S84, G6
Maja Soren 5 - 1 Tony Woodford S84, G6
Maja Soren 4 - 2 Péter Berkó S84, G6
Maja Soren 4 - 2 Alex Salles S84, G6
Maja Soren 4 - 2 Christian Metaxas S84, G6
Maja Soren 3 - 3 Ivan Salfa S84, G6
Maja Soren 2 - 4 Nigel Koh S84, G6
Maja Soren 1 - 5 Nestor Vicente S84, G6
Maja Soren 1 - 5 Vladimir Jelicic S84, G6
Maja Soren 1 - 5 András Bozóti S84, G6
Vlad Nedobuga 55 - 19 Tony Woodford S84, G6
Vlad Nedobuga 31 - 9 Martti Kaasik S84, G6
Vlad Nedobuga 21 - 2 Marek Popławski S84, G6
Vlad Nedobuga 18 - 5 Michael Zenger S84, G6
Vlad Nedobuga 18 - 5 András Bozóti S84, G6
Vlad Nedobuga 14 - 9 Tadeu Bolzan S84, G6
Vlad Nedobuga 9 - 14 Maja Soren S84, G6
Vlad Nedobuga 8 - 32 Vladimir Jelicic S84, G6
Vlad Nedobuga 6 - 0 Slobodan Bulic S84, G6
Vlad Nedobuga 6 - 0 Igor Mihaliska S84, G6
Vlad Nedobuga 6 - 0 Enrique Ramos S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Rokas Pranskevičius S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Nestor Vicente S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Yura Murashko S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Péter Veszprémi S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Francesco Raggio S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Fred Vautrin S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Mariano Seeber S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Fabio Romani S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Péter Berkó S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Deni Saja S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Marcelo Sityá S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Ivan Salfa S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Marco Pomes S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Andriy Dyadkovich S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Alex Salles S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Richard Farrelly S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 József Magyari S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Gabriel Miranda S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Rafael Talaisys S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Nigel Koh S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Christian Metaxas S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Gabriele Tumminello S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Guido Daniel Panadeiro S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Martin Kuzov S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 Andrian Naidenov S84, G6
Vlad Nedobuga 5 - 1 David Vidović S84, G6
Vlad Nedobuga 3 - 0 Alex Cos S84, G3
Vlad Nedobuga 3 - 2 Torsten Wilke S84, G6
Fabio Romani 24 - 16 Andriy Dyadkovich S84, G6
Fabio Romani 15 - 23 Nigel Koh S84, G6
Fabio Romani 9 - 14 Rokas Pranskevičius S84, G6
Fabio Romani 6 - 0 Martti Kaasik S84, G6
Fabio Romani 5 - 18 Ivan Salfa S84, G6
Fabio Romani 5 - 35 András Bozóti S84, G6
Fabio Romani 4 - 2 Igor Mihaliska S84, G6
Fabio Romani 3 - 3 Yura Murashko S84, G6
Fabio Romani 3 - 3 Francesco Raggio S84, G6
Fabio Romani 3 - 3 Marek Popławski S84, G6
Fabio Romani 3 - 3 Mariano Seeber S84, G6
Fabio Romani 3 - 3 Péter Berkó S84, G6
Fabio Romani 3 - 3 Marcelo Sityá S84, G6
Fabio Romani 3 - 3 Marco Pomes S84, G6
Fabio Romani 3 - 3 Slobodan Bulic S84, G6
Fabio Romani 3 - 3 Alex Salles S84, G6
Fabio Romani 3 - 3 Richard Farrelly S84, G6
Fabio Romani 3 - 3 Christian Metaxas S84, G6
Fabio Romani 3 - 3 Gabriele Tumminello S84, G6
Fabio Romani 3 - 3 Guido Daniel Panadeiro S84, G6
Fabio Romani 2 - 4 Michael Zenger S84, G6
Fabio Romani 2 - 4 Tony Woodford S84, G6
Fabio Romani 2 - 4 Rafael Talaisys S84, G6
Fabio Romani 2 - 4 Andrian Naidenov S84, G6
Fabio Romani 2 - 4 Enrique Ramos S84, G6
Fabio Romani 1 - 5 Péter Veszprémi S84, G6
Fabio Romani 1 - 5 Fred Vautrin S84, G6
Fabio Romani 1 - 2 Alex Cos S84, G3
Fabio Romani 1 - 5 Deni Saja S84, G6
Fabio Romani 1 - 5 Vlad Nedobuga S84, G6
Fabio Romani 1 - 5 Vladimir Jelicic S84, G6
Fabio Romani 1 - 5 József Magyari S84, G6
Fabio Romani 1 - 5 Gabriel Miranda S84, G6
Fabio Romani 1 - 5 Martin Kuzov S84, G6
Fabio Romani 1 - 5 David Vidović S84, G6
Fabio Romani 1 - 5 Nestor Vicente S84, G6
Fabio Romani 0 - 6 Tadeu Bolzan S84, G6
Fabio Romani 0 - 5 Torsten Wilke S84, G6
Fabio Romani 0 - 6 Maja Soren S84, G6
Nigel Koh 23 - 15 Fabio Romani S84, G6
Nigel Koh 18 - 5 Enrique Ramos S84, G6
Nigel Koh 13 - 10 Ivan Salfa S84, G6
Nigel Koh 12 - 11 Nestor Vicente S84, G6
Nigel Koh 6 - 0 Marek Popławski S84, G6
Nigel Koh 6 - 0 Francesco Raggio S84, G6
Nigel Koh 6 - 0 Péter Berkó S84, G6
Nigel Koh 6 - 0 Marcelo Sityá S84, G6
Nigel Koh 6 - 0 Marco Pomes S84, G6
Nigel Koh 6 - 0 Andriy Dyadkovich S84, G6
Nigel Koh 6 - 0 Alex Salles S84, G6
Nigel Koh 6 - 0 Slobodan Bulic S84, G6
Nigel Koh 6 - 0 Martti Kaasik S84, G6
Nigel Koh 6 - 0 Igor Mihaliska S84, G6
Nigel Koh 6 - 0 Christian Metaxas S84, G6
Nigel Koh 6 - 0 Guido Daniel Panadeiro S84, G6
Nigel Koh 5 - 1 Richard Farrelly S84, G6
Nigel Koh 5 - 1 Gabriel Miranda S84, G6
Nigel Koh 5 - 1 Gabriele Tumminello S84, G6
Nigel Koh 5 - 1 Andrian Naidenov S84, G6
Nigel Koh 5 - 1 Yura Murashko S84, G6
Nigel Koh 4 - 2 Mariano Seeber S84, G6
Nigel Koh 4 - 2 Michael Zenger S84, G6
Nigel Koh 4 - 2 Rafael Talaisys S84, G6
Nigel Koh 4 - 2 Maja Soren S84, G6
Nigel Koh 3 - 0 Alex Cos S84, G3
Nigel Koh 3 - 20 Vladimir Jelicic S84, G6
Nigel Koh 3 - 3 Tony Woodford S84, G6
Nigel Koh 3 - 3 Martin Kuzov S84, G6
Nigel Koh 2 - 4 József Magyari S84, G6
Nigel Koh 2 - 4 Rokas Pranskevičius S84, G6
Nigel Koh 1 - 5 Fred Vautrin S84, G6
Nigel Koh 1 - 5 Deni Saja S84, G6
Nigel Koh 1 - 5 Vlad Nedobuga S84, G6
Nigel Koh 1 - 5 Tadeu Bolzan S84, G6
Nigel Koh 1 - 4 Torsten Wilke S84, G6
Nigel Koh 1 - 5 András Bozóti S84, G6
Nigel Koh 1 - 5 Péter Veszprémi S84, G6
Nigel Koh 0 - 6 David Vidović S84, G6
Ivan Salfa 18 - 36 András Bozóti S84, G6
Ivan Salfa 18 - 5 Fabio Romani S84, G6
Ivan Salfa 16 - 7 Guido Daniel Panadeiro S84, G6
Ivan Salfa 10 - 13 Nigel Koh S84, G6
Ivan Salfa 6 - 0 Marcelo Sityá S84, G6
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: