Head to head (Grupi: Pro - 4)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Jeroen Michiel 15 - 9 Tomas Zukauskas S92, G8
Jeroen Michiel 8 - 0 Donatas Rutkauskas S92, G8
Jeroen Michiel 7 - 8 Andrew King S92, G6
Jeroen Michiel 7 - 1 Stanislav Havranek S92, G8
Jeroen Michiel 6 - 2 Patricio Ferrero S92, G8
Jeroen Michiel 6 - 2 Chris Floyd S92, G8
Jeroen Michiel 5 - 3 Damir Hictaler S92, G8
Jeroen Michiel 4 - 4 Pedro Aleixo S92, G8
Jeroen Michiel 4 - 4 Alejandro Garcia-lago S92, G8
Jeroen Michiel 4 - 4 Juraj Buksar S92, G8
Jeroen Michiel 4 - 2 Julio Asencio S92, G7
Jeroen Michiel 4 - 4 Brigitta Balázsi S92, G8
Jeroen Michiel 4 - 4 Christian Beaulieu S92, G8
Jeroen Michiel 3 - 1 Apostolis Sakellariou S92, G8
Jeroen Michiel 3 - 5 Jonas Sigurdsson S92, G8
Jeroen Michiel 3 - 5 Gergely Gajáry S92, G8
Jeroen Michiel 3 - 5 Glenn Sciberras S92, G8
Jeroen Michiel 3 - 5 David Antonio Bovolon S92, G8
Jeroen Michiel 3 - 5 Jordy Battello S92, G8
Jeroen Michiel 2 - 6 Vittorio Consonni S92, G8
Jeroen Michiel 2 - 4 Uwe Gibis S92, G7
Jeroen Michiel 2 - 6 Gustavo Guerra S92, G8
Jeroen Michiel 2 - 6 Dmitry Petrov S92, G8
Jeroen Michiel 2 - 4 Szekely Lajos S92, G8
Jeroen Michiel 2 - 6 Rafal Jurowski S92, G8
Jeroen Michiel 1 - 7 Jorge Luiz Filho S92, G8
Jeroen Michiel 1 - 7 Juan Manuel Collova S92, G8
Jeroen Michiel 1 - 7 Mladen Stošić S92, G8
Jeroen Michiel 1 - 7 Juan Gonzalez S92, G8
Jeroen Michiel 1 - 7 Luciano Kirst S92, G8
Jeroen Michiel 1 - 7 Paulo Cruz S92, G8
Jeroen Michiel 1 - 7 John Arthur S92, G8
Jeroen Michiel 1 - 7 Jean-Philippe Teilliet S92, G8
Jeroen Michiel 1 - 7 Peter Abbott S92, G8
Jeroen Michiel 0 - 8 Martina Mayer S92, G8
Jeroen Michiel 0 - 8 Damir Sen S92, G8
Jeroen Michiel 0 - 8 Raimondas Kalpokas S92, G8
Jeroen Michiel 0 - 8 Quentin Gonzalez S92, G8
Jeroen Michiel 0 - 8 Einaras Budreckas S92, G8
Gergely Gajáry 23 - 18 Dmitry Petrov S92, G8
Gergely Gajáry 22 - 37 Damir Hictaler S92, G8
Gergely Gajáry 20 - 2 Szekely Lajos S92, G8
Gergely Gajáry 18 - 7 David Antonio Bovolon S92, G8
Gergely Gajáry 16 - 8 Christian Beaulieu S92, G8
Gergely Gajáry 15 - 22 Apostolis Sakellariou S92, G8
Gergely Gajáry 10 - 15 Damir Sen S92, G8
Gergely Gajáry 10 - 15 Chris Floyd S92, G8
Gergely Gajáry 8 - 0 Donatas Rutkauskas S92, G8
Gergely Gajáry 8 - 0 Patricio Ferrero S92, G8
Gergely Gajáry 7 - 18 Jonas Sigurdsson S92, G8
Gergely Gajáry 7 - 1 Alejandro Garcia-lago S92, G8
Gergely Gajáry 7 - 1 Stanislav Havranek S92, G8
Gergely Gajáry 6 - 2 Vittorio Consonni S92, G8
Gergely Gajáry 6 - 2 Brigitta Balázsi S92, G8
Gergely Gajáry 5 - 3 Gustavo Guerra S92, G8
Gergely Gajáry 5 - 3 Jeroen Michiel S92, G8
Gergely Gajáry 4 - 4 Pedro Aleixo S92, G8
Gergely Gajáry 4 - 4 Juraj Buksar S92, G8
Gergely Gajáry 4 - 2 Julio Asencio S92, G7
Gergely Gajáry 4 - 4 Jordy Battello S92, G8
Gergely Gajáry 3 - 3 Uwe Gibis S92, G7
Gergely Gajáry 3 - 5 Martina Mayer S92, G8
Gergely Gajáry 3 - 5 Glenn Sciberras S92, G8
Gergely Gajáry 3 - 22 Juan Gonzalez S92, G8
Gergely Gajáry 3 - 5 Paulo Cruz S92, G8
Gergely Gajáry 3 - 5 John Arthur S92, G8
Gergely Gajáry 3 - 5 Peter Abbott S92, G8
Gergely Gajáry 2 - 6 Jorge Luiz Filho S92, G8
Gergely Gajáry 2 - 6 Juan Manuel Collova S92, G8
Gergely Gajáry 2 - 0 Andrew King S92, G6
Gergely Gajáry 2 - 6 Rafal Jurowski S92, G8
Gergely Gajáry 1 - 7 Mladen Stošić S92, G8
Gergely Gajáry 1 - 7 Luciano Kirst S92, G8
Gergely Gajáry 1 - 7 Raimondas Kalpokas S92, G8
Gergely Gajáry 1 - 7 Einaras Budreckas S92, G8
Gergely Gajáry 1 - 24 Jean-Philippe Teilliet S92, G8
Gergely Gajáry 0 - 8 Tomas Zukauskas S92, G8
Gergely Gajáry 0 - 8 Quentin Gonzalez S92, G8
Einaras Budreckas 26 - 33 Damir Hictaler S92, G8
Einaras Budreckas 25 - 17 Juan Manuel Collova S92, G8
Einaras Budreckas 24 - 15 Uwe Gibis S92, G7
Einaras Budreckas 19 - 6 Juraj Buksar S92, G8
Einaras Budreckas 19 - 23 Rafal Jurowski S92, G8
Einaras Budreckas 17 - 8 Gustavo Guerra S92, G8
Einaras Budreckas 15 - 10 Vittorio Consonni S92, G8
Einaras Budreckas 14 - 11 Jonas Sigurdsson S92, G8
Einaras Budreckas 14 - 11 Pedro Aleixo S92, G8
Einaras Budreckas 12 - 13 Martina Mayer S92, G8
Einaras Budreckas 12 - 6 Donatas Rutkauskas S92, G8
Einaras Budreckas 11 - 14 Glenn Sciberras S92, G8
Einaras Budreckas 11 - 12 Szekely Lajos S92, G8
Einaras Budreckas 11 - 14 David Antonio Bovolon S92, G8
Einaras Budreckas 11 - 8 Apostolis Sakellariou S92, G8
Einaras Budreckas 10 - 15 Juan Gonzalez S92, G8
Einaras Budreckas 10 - 7 Christian Beaulieu S92, G8
Einaras Budreckas 9 - 16 Damir Sen S92, G8
Einaras Budreckas 9 - 16 Quentin Gonzalez S92, G8
Einaras Budreckas 8 - 0 Jeroen Michiel S92, G8
Einaras Budreckas 8 - 0 Dmitry Petrov S92, G8
Einaras Budreckas 8 - 16 Tomas Zukauskas S92, G8
Einaras Budreckas 8 - 17 Luciano Kirst S92, G8
Einaras Budreckas 8 - 5 Chris Floyd S92, G8
Einaras Budreckas 8 - 0 Alejandro Garcia-lago S92, G8
Einaras Budreckas 8 - 0 Stanislav Havranek S92, G8
Einaras Budreckas 8 - 0 Patricio Ferrero S92, G8
Einaras Budreckas 7 - 18 Mladen Stošić S92, G8
Einaras Budreckas 7 - 1 Paulo Cruz S92, G8
Einaras Budreckas 7 - 1 John Arthur S92, G8
Einaras Budreckas 7 - 1 Gergely Gajáry S92, G8
Einaras Budreckas 7 - 1 Jordy Battello S92, G8
Einaras Budreckas 7 - 1 Peter Abbott S92, G8
Einaras Budreckas 6 - 0 Julio Asencio S92, G7
Einaras Budreckas 6 - 2 Brigitta Balázsi S92, G8
Einaras Budreckas 6 - 2 Jean-Philippe Teilliet S92, G8
Einaras Budreckas 6 - 2 Jorge Luiz Filho S92, G8
Einaras Budreckas 5 - 3 Raimondas Kalpokas S92, G8
Einaras Budreckas 3 - 15 Andrew King S92, G6
Tomas Zukauskas 43 - 15 Jonas Sigurdsson S92, G8
Tomas Zukauskas 21 - 3 Damir Hictaler S92, G8
Tomas Zukauskas 20 - 4 Gustavo Guerra S92, G8
Tomas Zukauskas 19 - 5 Juraj Buksar S92, G8
Tomas Zukauskas 19 - 22 Pedro Aleixo S92, G8
Tomas Zukauskas 18 - 23 David Antonio Bovolon S92, G8
Tomas Zukauskas 18 - 23 Juan Manuel Collova S92, G8
Tomas Zukauskas 18 - 6 Vittorio Consonni S92, G8
Tomas Zukauskas 17 - 8 Alejandro Garcia-lago S92, G8
Tomas Zukauskas 17 - 7 Rafal Jurowski S92, G8
Tomas Zukauskas 16 - 8 Einaras Budreckas S92, G8
Tomas Zukauskas 15 - 9 Martina Mayer S92, G8
Tomas Zukauskas 15 - 7 Szekely Lajos S92, G8
Tomas Zukauskas 14 - 8 Uwe Gibis S92, G7
Tomas Zukauskas 14 - 16 Apostolis Sakellariou S92, G8
Tomas Zukauskas 12 - 29 Glenn Sciberras S92, G8
Tomas Zukauskas 12 - 29 Juan Gonzalez S92, G8
Tomas Zukauskas 10 - 23 Andrew King S92, G6
Tomas Zukauskas 9 - 15 Jeroen Michiel S92, G8
Tomas Zukauskas 9 - 15 Luciano Kirst S92, G8
Tomas Zukauskas 9 - 15 Damir Sen S92, G8
Tomas Zukauskas 9 - 32 Quentin Gonzalez S92, G8
Tomas Zukauskas 8 - 0 Dmitry Petrov S92, G8
Tomas Zukauskas 8 - 33 Mladen Stošić S92, G8
Tomas Zukauskas 8 - 0 Chris Floyd S92, G8
Tomas Zukauskas 8 - 0 Stanislav Havranek S92, G8
Tomas Zukauskas 8 - 0 Christian Beaulieu S92, G8
Tomas Zukauskas 8 - 0 Gergely Gajáry S92, G8
Tomas Zukauskas 8 - 0 Donatas Rutkauskas S92, G8
Tomas Zukauskas 8 - 0 Patricio Ferrero S92, G8
Tomas Zukauskas 7 - 1 Brigitta Balázsi S92, G8
Tomas Zukauskas 7 - 1 Jordy Battello S92, G8
Tomas Zukauskas 6 - 0 Julio Asencio S92, G7
Tomas Zukauskas 6 - 2 Paulo Cruz S92, G8
Tomas Zukauskas 6 - 2 John Arthur S92, G8
Tomas Zukauskas 6 - 2 Peter Abbott S92, G8
Tomas Zukauskas 4 - 4 Jorge Luiz Filho S92, G8
Tomas Zukauskas 3 - 5 Raimondas Kalpokas S92, G8
Tomas Zukauskas 3 - 5 Jean-Philippe Teilliet S92, G8
Donatas Rutkauskas 47 - 64 Szekely Lajos S92, G8
Donatas Rutkauskas 12 - 8 Uwe Gibis S92, G7
Donatas Rutkauskas 8 - 17 Jean-Philippe Teilliet S92, G8
Donatas Rutkauskas 8 - 34 Peter Abbott S92, G8
Donatas Rutkauskas 6 - 12 Einaras Budreckas S92, G8
Donatas Rutkauskas 6 - 19 Alejandro Garcia-lago S92, G8
Donatas Rutkauskas 5 - 3 Chris Floyd S92, G8
Donatas Rutkauskas 5 - 3 Patricio Ferrero S92, G8
Donatas Rutkauskas 4 - 8 Dmitry Petrov S92, G8
Donatas Rutkauskas 3 - 5 Juraj Buksar S92, G8
Donatas Rutkauskas 3 - 5 Brigitta Balázsi S92, G8
Donatas Rutkauskas 2 - 6 Stanislav Havranek S92, G8
Donatas Rutkauskas 2 - 6 Damir Hictaler S92, G8
Donatas Rutkauskas 2 - 2 Apostolis Sakellariou S92, G8
Donatas Rutkauskas 2 - 22 Gustavo Guerra S92, G8
Donatas Rutkauskas 1 - 7 Glenn Sciberras S92, G8
Donatas Rutkauskas 1 - 7 Mladen Stošić S92, G8
Donatas Rutkauskas 1 - 1 Andrew King S92, G6
Donatas Rutkauskas 1 - 5 Julio Asencio S92, G7
Donatas Rutkauskas 1 - 7 Christian Beaulieu S92, G8
Donatas Rutkauskas 1 - 7 Rafal Jurowski S92, G8
Donatas Rutkauskas 1 - 7 Jordy Battello S92, G8
Donatas Rutkauskas 1 - 7 Jonas Sigurdsson S92, G8
Donatas Rutkauskas 1 - 7 Vittorio Consonni S92, G8
Donatas Rutkauskas 0 - 8 Martina Mayer S92, G8
Donatas Rutkauskas 0 - 8 Jeroen Michiel S92, G8
Donatas Rutkauskas 0 - 8 Juan Gonzalez S92, G8
Donatas Rutkauskas 0 - 8 Damir Sen S92, G8
Donatas Rutkauskas 0 - 8 Luciano Kirst S92, G8
Donatas Rutkauskas 0 - 8 Raimondas Kalpokas S92, G8
Donatas Rutkauskas 0 - 8 Quentin Gonzalez S92, G8
Donatas Rutkauskas 0 - 8 Paulo Cruz S92, G8
Donatas Rutkauskas 0 - 8 John Arthur S92, G8
Donatas Rutkauskas 0 - 8 Gergely Gajáry S92, G8
Donatas Rutkauskas 0 - 8 David Antonio Bovolon S92, G8
Donatas Rutkauskas 0 - 8 Tomas Zukauskas S92, G8
Donatas Rutkauskas 0 - 8 Pedro Aleixo S92, G8
Donatas Rutkauskas 0 - 8 Jorge Luiz Filho S92, G8
Donatas Rutkauskas 0 - 8 Juan Manuel Collova S92, G8
Chris Floyd 21 - 37 Patricio Ferrero S92, G8
Chris Floyd 15 - 10 Gergely Gajáry S92, G8
Chris Floyd 14 - 45 Christian Beaulieu S92, G8
Chris Floyd 5 - 8 Einaras Budreckas S92, G8
Chris Floyd 4 - 4 Juraj Buksar S92, G8
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: