Head to head (Grupi: Pro - 9)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Tiago Dias 43 - 31 Aleksei Chernishyov S82, G7
Tiago Dias 13 - 11 Sergey Sergeev S82, G7
Tiago Dias 12 - 12 Guillaume Pages S82, G7
Tiago Dias 11 - 12 Tom Wild S82, G7
Tiago Dias 10 - 13 Gergely Noficzer S82, G7
Tiago Dias 10 - 14 Vittorio Mati S82, G7
Tiago Dias 9 - 15 Darek Krawczuk S82, G7
Tiago Dias 9 - 13 Alexander Cant S82, G6
Tiago Dias 9 - 15 Cornelius Alexandru S82, G7
Tiago Dias 9 - 15 Federico Mantica S82, G7
Tiago Dias 9 - 15 Aswin Witte S82, G7
Tiago Dias 9 - 15 Marvin Mackenberg S82, G7
Tiago Dias 8 - 16 Andrej Novák S82, G7
Tiago Dias 8 - 16 Sharma Vivek S82, G7
Tiago Dias 8 - 16 Milan Fuke S82, G7
Tiago Dias 7 - 17 Davide Galliani S82, G7
Tiago Dias 7 - 17 Eduardo Hoepers S82, G7
Tiago Dias 7 - 17 Andrea Cussigh S82, G7
Tiago Dias 6 - 1 Paweł Piętka S82, G7
Tiago Dias 6 - 1 Kaan Dagasan S82, G7
Tiago Dias 6 - 1 Arpi Telek S82, G7
Tiago Dias 5 - 2 Bill Shore S82, G7
Tiago Dias 5 - 19 Máximo Dolz S82, G7
Tiago Dias 5 - 2 Dimítris Athinaíos S82, G7
Tiago Dias 5 - 2 Dirk Sperling S82, G7
Tiago Dias 5 - 19 Mika Pekkarinen S82, G7
Tiago Dias 5 - 2 Bernabe Urtubey S82, G7
Tiago Dias 5 - 2 Sergio Martinez S82, G7
Tiago Dias 5 - 2 Ugo Venturi S82, G7
Tiago Dias 5 - 2 Richárd Bodó S82, G7
Tiago Dias 4 - 3 Filippo Gino S82, G7
Tiago Dias 4 - 3 Giacomo James Devilman S82, G7
Tiago Dias 4 - 20 Gustavo Guerra S82, G7
Tiago Dias 3 - 1 Tobias Ernesto Pessotano S82, G6
Tiago Dias 3 - 4 Patrick Potemski S82, G7
Tiago Dias 3 - 4 Petri Minni S82, G7
Tiago Dias 2 - 5 Jozef Lesay S82, G7
Tiago Dias 1 - 6 Joscha Büllesbach S82, G7
Tiago Dias 0 - 7 Daniel Comalada S82, G7
Bill Shore 23 - 1 Vittorio Mati S82, G7
Bill Shore 12 - 20 Sergey Sergeev S82, G7
Bill Shore 7 - 0 Paweł Piętka S82, G7
Bill Shore 7 - 0 Arpi Telek S82, G7
Bill Shore 6 - 1 Dirk Sperling S82, G7
Bill Shore 6 - 1 Kaan Dagasan S82, G7
Bill Shore 6 - 1 Ugo Venturi S82, G7
Bill Shore 5 - 1 Gergely Noficzer S82, G7
Bill Shore 5 - 1 Tom Wild S82, G7
Bill Shore 5 - 2 Dimítris Athinaíos S82, G7
Bill Shore 5 - 2 Filippo Gino S82, G7
Bill Shore 5 - 2 Aleksei Chernishyov S82, G7
Bill Shore 5 - 2 Bernabe Urtubey S82, G7
Bill Shore 5 - 2 Sergio Martinez S82, G7
Bill Shore 5 - 2 Giacomo James Devilman S82, G7
Bill Shore 5 - 2 Marvin Mackenberg S82, G7
Bill Shore 5 - 2 Richárd Bodó S82, G7
Bill Shore 4 - 3 Guillaume Pages S82, G7
Bill Shore 4 - 3 Davide Galliani S82, G7
Bill Shore 4 - 3 Máximo Dolz S82, G7
Bill Shore 4 - 20 Joscha Büllesbach S82, G7
Bill Shore 3 - 4 Patrick Potemski S82, G7
Bill Shore 3 - 4 Milan Fuke S82, G7
Bill Shore 3 - 3 Alexander Cant S82, G6
Bill Shore 3 - 4 Petri Minni S82, G7
Bill Shore 3 - 1 Tobias Ernesto Pessotano S82, G6
Bill Shore 2 - 5 Tiago Dias S82, G7
Bill Shore 2 - 5 Jozef Lesay S82, G7
Bill Shore 2 - 5 Cornelius Alexandru S82, G7
Bill Shore 2 - 5 Federico Mantica S82, G7
Bill Shore 2 - 5 Gustavo Guerra S82, G7
Bill Shore 2 - 5 Aswin Witte S82, G7
Bill Shore 1 - 6 Darek Krawczuk S82, G7
Bill Shore 0 - 7 Andrej Novák S82, G7
Bill Shore 0 - 7 Sharma Vivek S82, G7
Bill Shore 0 - 7 Eduardo Hoepers S82, G7
Bill Shore 0 - 7 Mika Pekkarinen S82, G7
Bill Shore 0 - 7 Daniel Comalada S82, G7
Bill Shore 0 - 7 Andrea Cussigh S82, G7
Gustavo Guerra 51 - 23 Sergio Martinez S82, G7
Gustavo Guerra 33 - 8 Sergey Sergeev S82, G7
Gustavo Guerra 32 - 8 Gergely Noficzer S82, G7
Gustavo Guerra 30 - 11 Milan Fuke S82, G7
Gustavo Guerra 29 - 12 Vittorio Mati S82, G7
Gustavo Guerra 28 - 13 Davide Galliani S82, G7
Gustavo Guerra 27 - 14 Darek Krawczuk S82, G7
Gustavo Guerra 26 - 15 Marvin Mackenberg S82, G7
Gustavo Guerra 24 - 17 Eduardo Hoepers S82, G7
Gustavo Guerra 24 - 17 Andrea Cussigh S82, G7
Gustavo Guerra 22 - 19 Máximo Dolz S82, G7
Gustavo Guerra 21 - 3 Aleksei Chernishyov S82, G7
Gustavo Guerra 20 - 21 Sharma Vivek S82, G7
Gustavo Guerra 20 - 4 Tiago Dias S82, G7
Gustavo Guerra 20 - 4 Guillaume Pages S82, G7
Gustavo Guerra 19 - 4 Tom Wild S82, G7
Gustavo Guerra 19 - 22 Mika Pekkarinen S82, G7
Gustavo Guerra 17 - 7 Ugo Venturi S82, G7
Gustavo Guerra 16 - 8 Federico Mantica S82, G7
Gustavo Guerra 15 - 9 Cornelius Alexandru S82, G7
Gustavo Guerra 14 - 8 Alexander Cant S82, G6
Gustavo Guerra 12 - 12 Aswin Witte S82, G7
Gustavo Guerra 12 - 12 Andrej Novák S82, G7
Gustavo Guerra 7 - 0 Arpi Telek S82, G7
Gustavo Guerra 6 - 1 Paweł Piętka S82, G7
Gustavo Guerra 6 - 1 Dirk Sperling S82, G7
Gustavo Guerra 6 - 1 Kaan Dagasan S82, G7
Gustavo Guerra 6 - 1 Richárd Bodó S82, G7
Gustavo Guerra 5 - 2 Filippo Gino S82, G7
Gustavo Guerra 5 - 2 Bernabe Urtubey S82, G7
Gustavo Guerra 5 - 2 Giacomo James Devilman S82, G7
Gustavo Guerra 5 - 2 Bill Shore S82, G7
Gustavo Guerra 5 - 2 Petri Minni S82, G7
Gustavo Guerra 4 - 3 Patrick Potemski S82, G7
Gustavo Guerra 4 - 3 Dimítris Athinaíos S82, G7
Gustavo Guerra 3 - 1 Tobias Ernesto Pessotano S82, G6
Gustavo Guerra 2 - 5 Jozef Lesay S82, G7
Gustavo Guerra 2 - 5 Joscha Büllesbach S82, G7
Gustavo Guerra 0 - 7 Daniel Comalada S82, G7
Jozef Lesay 7 - 0 Paweł Piętka S82, G7
Jozef Lesay 7 - 0 Milan Fuke S82, G7
Jozef Lesay 7 - 0 Sergey Sergeev S82, G7
Jozef Lesay 7 - 0 Bernabe Urtubey S82, G7
Jozef Lesay 7 - 0 Giacomo James Devilman S82, G7
Jozef Lesay 7 - 0 Arpi Telek S82, G7
Jozef Lesay 7 - 0 Richárd Bodó S82, G7
Jozef Lesay 6 - 1 Davide Galliani S82, G7
Jozef Lesay 6 - 1 Dirk Sperling S82, G7
Jozef Lesay 6 - 1 Kaan Dagasan S82, G7
Jozef Lesay 6 - 1 Vittorio Mati S82, G7
Jozef Lesay 6 - 1 Ugo Venturi S82, G7
Jozef Lesay 6 - 1 Guillaume Pages S82, G7
Jozef Lesay 6 - 0 Gergely Noficzer S82, G7
Jozef Lesay 6 - 0 Tom Wild S82, G7
Jozef Lesay 5 - 2 Tiago Dias S82, G7
Jozef Lesay 5 - 2 Gustavo Guerra S82, G7
Jozef Lesay 5 - 2 Aleksei Chernishyov S82, G7
Jozef Lesay 5 - 2 Filippo Gino S82, G7
Jozef Lesay 5 - 2 Sergio Martinez S82, G7
Jozef Lesay 5 - 2 Bill Shore S82, G7
Jozef Lesay 5 - 2 Marvin Mackenberg S82, G7
Jozef Lesay 4 - 3 Patrick Potemski S82, G7
Jozef Lesay 4 - 3 Máximo Dolz S82, G7
Jozef Lesay 4 - 3 Dimítris Athinaíos S82, G7
Jozef Lesay 4 - 2 Alexander Cant S82, G6
Jozef Lesay 4 - 20 Mika Pekkarinen S82, G7
Jozef Lesay 4 - 3 Cornelius Alexandru S82, G7
Jozef Lesay 4 - 3 Federico Mantica S82, G7
Jozef Lesay 4 - 3 Petri Minni S82, G7
Jozef Lesay 4 - 3 Aswin Witte S82, G7
Jozef Lesay 3 - 4 Eduardo Hoepers S82, G7
Jozef Lesay 3 - 4 Darek Krawczuk S82, G7
Jozef Lesay 2 - 5 Joscha Büllesbach S82, G7
Jozef Lesay 2 - 5 Andrea Cussigh S82, G7
Jozef Lesay 2 - 2 Tobias Ernesto Pessotano S82, G6
Jozef Lesay 2 - 5 Andrej Novák S82, G7
Jozef Lesay 2 - 5 Sharma Vivek S82, G7
Jozef Lesay 1 - 6 Daniel Comalada S82, G7
Marvin Mackenberg 48 - 27 Cornelius Alexandru S82, G7
Marvin Mackenberg 37 - 21 Sergey Sergeev S82, G7
Marvin Mackenberg 34 - 24 Darek Krawczuk S82, G7
Marvin Mackenberg 32 - 9 Bernabe Urtubey S82, G7
Marvin Mackenberg 32 - 25 Gergely Noficzer S82, G7
Marvin Mackenberg 30 - 45 Mika Pekkarinen S82, G7
Marvin Mackenberg 29 - 29 Milan Fuke S82, G7
Marvin Mackenberg 28 - 30 Davide Galliani S82, G7
Marvin Mackenberg 27 - 31 Vittorio Mati S82, G7
Marvin Mackenberg 26 - 32 Guillaume Pages S82, G7
Marvin Mackenberg 23 - 35 Andrea Cussigh S82, G7
Marvin Mackenberg 22 - 19 Máximo Dolz S82, G7
Marvin Mackenberg 22 - 19 Sharma Vivek S82, G7
Marvin Mackenberg 19 - 22 Eduardo Hoepers S82, G7
Marvin Mackenberg 19 - 5 Aleksei Chernishyov S82, G7
Marvin Mackenberg 19 - 4 Tom Wild S82, G7
Marvin Mackenberg 15 - 9 Tiago Dias S82, G7
Marvin Mackenberg 15 - 26 Gustavo Guerra S82, G7
Marvin Mackenberg 14 - 10 Federico Mantica S82, G7
Marvin Mackenberg 13 - 9 Alexander Cant S82, G6
Marvin Mackenberg 11 - 13 Andrej Novák S82, G7
Marvin Mackenberg 9 - 15 Aswin Witte S82, G7
Marvin Mackenberg 5 - 2 Kaan Dagasan S82, G7
Marvin Mackenberg 5 - 2 Richárd Bodó S82, G7
Marvin Mackenberg 4 - 3 Filippo Gino S82, G7
Marvin Mackenberg 4 - 3 Dirk Sperling S82, G7
Marvin Mackenberg 4 - 3 Sergio Martinez S82, G7
Marvin Mackenberg 4 - 3 Arpi Telek S82, G7
Marvin Mackenberg 3 - 4 Giacomo James Devilman S82, G7
Marvin Mackenberg 3 - 4 Petri Minni S82, G7
Marvin Mackenberg 3 - 4 Paweł Piętka S82, G7
Marvin Mackenberg 2 - 5 Dimítris Athinaíos S82, G7
Marvin Mackenberg 2 - 5 Joscha Büllesbach S82, G7
Marvin Mackenberg 2 - 5 Bill Shore S82, G7
Marvin Mackenberg 2 - 5 Ugo Venturi S82, G7
Marvin Mackenberg 2 - 5 Jozef Lesay S82, G7
Marvin Mackenberg 2 - 2 Tobias Ernesto Pessotano S82, G6
Marvin Mackenberg 2 - 5 Patrick Potemski S82, G7
Marvin Mackenberg 0 - 7 Daniel Comalada S82, G7
Mika Pekkarinen 49 - 26 Sergey Sergeev S82, G7
Mika Pekkarinen 45 - 30 Marvin Mackenberg S82, G7
Mika Pekkarinen 38 - 20 Darek Krawczuk S82, G7
Mika Pekkarinen 35 - 23 Vittorio Mati S82, G7
Mika Pekkarinen 33 - 24 Gergely Noficzer S82, G7
Faqe « [12 3 ... 6 7 8 »Shpejt shkoni në faqen: