Head to head (Grupi: Rookie - 138)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Jorge Francisco 13 - 31 Will Northcott S92, G10
Jorge Francisco 6 - 3 João Luiz Tavares S92, G10
Jorge Francisco 6 - 1 Xavier Silva S92, G10
Jorge Francisco 5 - 14 Kostas Giannak S92, G10
Jorge Francisco 5 - 39 Gabriel Silva S92, G10
Jorge Francisco 4 - 2 Claude Fortin S92, G9
Jorge Francisco 4 - 1 Tom Kal S92, G10
Jorge Francisco 3 - 2 Ruben Lacerda S92, G10
Jorge Francisco 3 - 5 Maxence Catherine S92, G9
Jorge Francisco 2 - 7 Jay Soft Devel S92, G10
Jorge Francisco 1 - 0 Filipe Queiroz S92, G10
Jorge Francisco 1 - 23 Dragos Ciprian S92, G10
Jorge Francisco 1 - 0 Ali Emre Buğda S92, G10
Jorge Francisco 0 - 6 Sławomir Wysocki S92, G10
Jorge Francisco 0 - 1 Edoardo Zauli S92, G8
Jorge Francisco 0 - 1 Harun Aldiron S92, G9
Jorge Francisco 0 - 8 Ireneusz Wardzała S92, G10
Jorge Francisco 0 - 10 Raul Guedes S92, G10
Jorge Francisco 0 - 1 Milan Makel S92, G9
Jorge Francisco 0 - 1 Bry An S92, G9
Kostas Giannak 95 - 33 Will Northcott S92, G10
Kostas Giannak 16 - 14 Gabriel Silva S92, G10
Kostas Giannak 14 - 5 Jorge Francisco S92, G10
Kostas Giannak 4 - 1 João Luiz Tavares S92, G10
Kostas Giannak 3 - 1 Maxence Catherine S92, G7
Kostas Giannak 3 - 1 Xavier Silva S92, G10
Kostas Giannak 2 - 1 Claude Fortin S92, G7
Kostas Giannak 2 - 3 Jay Soft Devel S92, G10
Kostas Giannak 2 - 4 Raul Guedes S92, G10
Kostas Giannak 1 - 4 Ireneusz Wardzała S92, G10
Kostas Giannak 1 - 10 Dragos Ciprian S92, G10
Kostas Giannak 1 - 1 Tom Kal S92, G10
Kostas Giannak 1 - 0 Filipe Queiroz S92, G10
Kostas Giannak 1 - 1 Ruben Lacerda S92, G10
Kostas Giannak 1 - 0 Ali Emre Buğda S92, G10
Kostas Giannak 0 - 3 Sławomir Wysocki S92, G10
Dragos Ciprian 23 - 1 Jorge Francisco S92, G10
Dragos Ciprian 18 - 6 Will Northcott S92, G10
Dragos Ciprian 11 - 13 Gabriel Silva S92, G10
Dragos Ciprian 10 - 1 Kostas Giannak S92, G10
Dragos Ciprian 10 - 0 Raul Guedes S92, G10
Dragos Ciprian 9 - 0 João Luiz Tavares S92, G10
Dragos Ciprian 9 - 0 Jay Soft Devel S92, G10
Dragos Ciprian 8 - 0 Maxence Catherine S92, G9
Dragos Ciprian 8 - 0 Ireneusz Wardzała S92, G10
Dragos Ciprian 7 - 0 Xavier Silva S92, G10
Dragos Ciprian 6 - 0 Sławomir Wysocki S92, G10
Dragos Ciprian 6 - 0 Claude Fortin S92, G9
Dragos Ciprian 5 - 0 Ruben Lacerda S92, G10
Dragos Ciprian 5 - 0 Tom Kal S92, G10
Dragos Ciprian 1 - 0 Bry An S92, G9
Dragos Ciprian 1 - 0 Ali Emre Buğda S92, G10
Dragos Ciprian 1 - 0 Edoardo Zauli S92, G8
Dragos Ciprian 1 - 0 Harun Aldiron S92, G9
Dragos Ciprian 1 - 0 Filipe Queiroz S92, G10
Dragos Ciprian 1 - 0 Milan Makel S92, G9
Raul Guedes 10 - 0 Jorge Francisco S92, G10
Raul Guedes 9 - 0 João Luiz Tavares S92, G10
Raul Guedes 8 - 0 Maxence Catherine S92, G9
Raul Guedes 8 - 2 Will Northcott S92, G10
Raul Guedes 7 - 0 Xavier Silva S92, G10
Raul Guedes 6 - 3 Jay Soft Devel S92, G10
Raul Guedes 6 - 0 Claude Fortin S92, G9
Raul Guedes 5 - 0 Tom Kal S92, G10
Raul Guedes 5 - 0 Ruben Lacerda S92, G10
Raul Guedes 4 - 2 Kostas Giannak S92, G10
Raul Guedes 2 - 8 Gabriel Silva S92, G10
Raul Guedes 2 - 4 Sławomir Wysocki S92, G10
Raul Guedes 2 - 6 Ireneusz Wardzała S92, G10
Raul Guedes 1 - 0 Milan Makel S92, G9
Raul Guedes 1 - 0 Bry An S92, G9
Raul Guedes 1 - 0 Ali Emre Buğda S92, G10
Raul Guedes 1 - 0 Harun Aldiron S92, G9
Raul Guedes 1 - 0 Filipe Queiroz S92, G10
Raul Guedes 0 - 1 Edoardo Zauli S92, G8
Raul Guedes 0 - 10 Dragos Ciprian S92, G10
Will Northcott 33 - 95 Kostas Giannak S92, G10
Will Northcott 31 - 13 Jorge Francisco S92, G10
Will Northcott 26 - 32 Gabriel Silva S92, G10
Will Northcott 6 - 18 Dragos Ciprian S92, G10
Will Northcott 5 - 2 Xavier Silva S92, G10
Will Northcott 5 - 4 João Luiz Tavares S92, G10
Will Northcott 4 - 1 Tom Kal S92, G10
Will Northcott 3 - 3 Claude Fortin S92, G9
Will Northcott 3 - 6 Jay Soft Devel S92, G10
Will Northcott 3 - 2 Ruben Lacerda S92, G10
Will Northcott 2 - 6 Maxence Catherine S92, G9
Will Northcott 2 - 8 Raul Guedes S92, G10
Will Northcott 1 - 0 Filipe Queiroz S92, G10
Will Northcott 1 - 0 Ali Emre Buğda S92, G10
Will Northcott 1 - 5 Sławomir Wysocki S92, G10
Will Northcott 0 - 1 Harun Aldiron S92, G9
Will Northcott 0 - 8 Ireneusz Wardzała S92, G10
Will Northcott 0 - 1 Milan Makel S92, G9
Will Northcott 0 - 1 Bry An S92, G9
Will Northcott 0 - 1 Edoardo Zauli S92, G8
Gabriel Silva 39 - 5 Jorge Francisco S92, G10
Gabriel Silva 32 - 26 Will Northcott S92, G10
Gabriel Silva 14 - 16 Kostas Giannak S92, G10
Gabriel Silva 13 - 11 Dragos Ciprian S92, G10
Gabriel Silva 8 - 1 João Luiz Tavares S92, G10
Gabriel Silva 8 - 1 Jay Soft Devel S92, G10
Gabriel Silva 8 - 2 Raul Guedes S92, G10
Gabriel Silva 7 - 1 Maxence Catherine S92, G9
Gabriel Silva 6 - 0 Sławomir Wysocki S92, G10
Gabriel Silva 6 - 2 Ireneusz Wardzała S92, G10
Gabriel Silva 6 - 1 Xavier Silva S92, G10
Gabriel Silva 5 - 0 Ruben Lacerda S92, G10
Gabriel Silva 5 - 1 Claude Fortin S92, G9
Gabriel Silva 5 - 0 Tom Kal S92, G10
Gabriel Silva 1 - 0 Edoardo Zauli S92, G8
Gabriel Silva 1 - 0 Harun Aldiron S92, G9
Gabriel Silva 1 - 0 Filipe Queiroz S92, G10
Gabriel Silva 1 - 0 Milan Makel S92, G9
Gabriel Silva 1 - 0 Bry An S92, G9
Gabriel Silva 1 - 0 Ali Emre Buğda S92, G10
Edoardo Zauli 1 - 0 Claude Fortin S92, G8
Edoardo Zauli 1 - 0 Will Northcott S92, G8
Edoardo Zauli 1 - 0 Tom Kal S92, G8
Edoardo Zauli 1 - 0 Jay Soft Devel S92, G8
Edoardo Zauli 1 - 0 Maxence Catherine S92, G8
Edoardo Zauli 1 - 0 Jorge Francisco S92, G8
Edoardo Zauli 1 - 0 Xavier Silva S92, G8
Edoardo Zauli 1 - 0 Raul Guedes S92, G8
Edoardo Zauli 1 - 0 Ruben Lacerda S92, G8
Edoardo Zauli 1 - 0 João Luiz Tavares S92, G8
Edoardo Zauli 0 - 1 Ireneusz Wardzała S92, G8
Edoardo Zauli 0 - 1 Dragos Ciprian S92, G8
Edoardo Zauli 0 - 1 Sławomir Wysocki S92, G8
Edoardo Zauli 0 - 1 Gabriel Silva S92, G8
Jay Soft Devel 8 - 0 João Luiz Tavares S92, G10
Jay Soft Devel 7 - 2 Jorge Francisco S92, G10
Jay Soft Devel 6 - 0 Xavier Silva S92, G10
Jay Soft Devel 6 - 3 Will Northcott S92, G10
Jay Soft Devel 6 - 1 Maxence Catherine S92, G9
Jay Soft Devel 5 - 0 Ruben Lacerda S92, G10
Jay Soft Devel 5 - 0 Claude Fortin S92, G9
Jay Soft Devel 5 - 0 Tom Kal S92, G10
Jay Soft Devel 3 - 6 Raul Guedes S92, G10
Jay Soft Devel 3 - 2 Kostas Giannak S92, G10
Jay Soft Devel 1 - 0 Ali Emre Buğda S92, G10
Jay Soft Devel 1 - 4 Sławomir Wysocki S92, G10
Jay Soft Devel 1 - 8 Gabriel Silva S92, G10
Jay Soft Devel 1 - 0 Harun Aldiron S92, G9
Jay Soft Devel 1 - 6 Ireneusz Wardzała S92, G10
Jay Soft Devel 1 - 0 Filipe Queiroz S92, G10
Jay Soft Devel 1 - 0 Milan Makel S92, G9
Jay Soft Devel 1 - 0 Bry An S92, G9
Jay Soft Devel 0 - 9 Dragos Ciprian S92, G10
Jay Soft Devel 0 - 1 Edoardo Zauli S92, G8
João Luiz Tavares 4 - 5 Will Northcott S92, G10
João Luiz Tavares 3 - 4 Xavier Silva S92, G10
João Luiz Tavares 3 - 6 Jorge Francisco S92, G10
João Luiz Tavares 2 - 6 Maxence Catherine S92, G9
João Luiz Tavares 2 - 3 Ruben Lacerda S92, G10
João Luiz Tavares 2 - 4 Claude Fortin S92, G9
João Luiz Tavares 2 - 3 Tom Kal S92, G10
João Luiz Tavares 1 - 0 Milan Makel S92, G9
João Luiz Tavares 1 - 4 Kostas Giannak S92, G10
João Luiz Tavares 1 - 0 Bry An S92, G9
João Luiz Tavares 1 - 0 Ali Emre Buğda S92, G10
João Luiz Tavares 1 - 8 Gabriel Silva S92, G10
João Luiz Tavares 1 - 0 Harun Aldiron S92, G9
João Luiz Tavares 1 - 0 Filipe Queiroz S92, G10
João Luiz Tavares 0 - 1 Edoardo Zauli S92, G8
João Luiz Tavares 0 - 9 Raul Guedes S92, G10
João Luiz Tavares 0 - 6 Sławomir Wysocki S92, G10
João Luiz Tavares 0 - 8 Jay Soft Devel S92, G10
João Luiz Tavares 0 - 8 Ireneusz Wardzała S92, G10
João Luiz Tavares 0 - 9 Dragos Ciprian S92, G10
Maxence Catherine 6 - 2 Will Northcott S92, G9
Maxence Catherine 6 - 2 João Luiz Tavares S92, G9
Maxence Catherine 6 - 0 Xavier Silva S92, G9
Maxence Catherine 5 - 1 Claude Fortin S92, G9
Maxence Catherine 5 - 3 Jorge Francisco S92, G9
Maxence Catherine 4 - 0 Tom Kal S92, G9
Maxence Catherine 4 - 0 Ruben Lacerda S92, G9
Maxence Catherine 1 - 0 Milan Makel S92, G9
Maxence Catherine 1 - 3 Kostas Giannak S92, G7
Maxence Catherine 1 - 0 Bry An S92, G9
Maxence Catherine 1 - 7 Gabriel Silva S92, G9
Maxence Catherine 1 - 6 Jay Soft Devel S92, G9
Maxence Catherine 1 - 0 Harun Aldiron S92, G9
Maxence Catherine 0 - 8 Dragos Ciprian S92, G9
Maxence Catherine 0 - 1 Edoardo Zauli S92, G8
Maxence Catherine 0 - 8 Raul Guedes S92, G9
Maxence Catherine 0 - 5 Sławomir Wysocki S92, G9
Maxence Catherine 0 - 7 Ireneusz Wardzała S92, G9
Ireneusz Wardzała 8 - 0 Jorge Francisco S92, G10
Ireneusz Wardzała 8 - 0 Will Northcott S92, G10
Ireneusz Wardzała 8 - 0 João Luiz Tavares S92, G10
Ireneusz Wardzała 7 - 0 Maxence Catherine S92, G9
Ireneusz Wardzała 6 - 0 Xavier Silva S92, G10
Ireneusz Wardzała 6 - 2 Raul Guedes S92, G10
Ireneusz Wardzała 6 - 1 Jay Soft Devel S92, G10
Ireneusz Wardzała 5 - 0 Claude Fortin S92, G9
Ireneusz Wardzała 4 - 0 Tom Kal S92, G10
Ireneusz Wardzała 4 - 1 Kostas Giannak S92, G10
Ireneusz Wardzała 4 - 0 Ruben Lacerda S92, G10
Ireneusz Wardzała 2 - 3 Sławomir Wysocki S92, G10
Faqe « [12 »Shpejt shkoni në faqen: