Head to head (Grupi: Rookie - 6)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 4 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Julien Desbois 14 - 1 Zalán Krakovszki S98, G9
Julien Desbois 12 - 3 Adrian Hoyos S98, G10
Julien Desbois 9 - 1 Robert Wimmer S98, G10
Julien Desbois 9 - 8 Jhonatan Ampuero S98, G11
Julien Desbois 8 - 9 Martín Ampuero S98, G11
Julien Desbois 8 - 4 Tina Osilul S98, G11
Julien Desbois 7 - 10 Marti Apiglishi S98, G11
Julien Desbois 7 - 9 Rob Mut S98, G11
Julien Desbois 7 - 2 Andrey Yerzin S98, G10
Julien Desbois 7 - 0 Sergei Ivashechkin S98, G8
Julien Desbois 7 - 7 Rafa Travaioli S98, G8
Julien Desbois 5 - 4 Marcel Jadczak S98, G7
Julien Desbois 5 - 4 Renat Habibullin S98, G8
Julien Desbois 4 - 13 Troy Zivkov S98, G11
Julien Desbois 4 - 11 Josh Poynter S98, G11
Julien Desbois 3 - 7 Andrei Vsehmudrei S98, G10
Julien Desbois 3 - 2 Diggy Seyshud S98, G11
Julien Desbois 2 - 0 Singh Peterson S98, G10
Julien Desbois 2 - 6 Rodrigo R Roman S98, G11
Julien Desbois 1 - 0 Mayank Patle S98, G9
Julien Desbois 1 - 3 Daltton Lima S98, G10
Julien Desbois 1 - 0 Cyril He S98, G8
Julien Desbois 1 - 0 Michele Vaglini S98, G3
Julien Desbois 1 - 15 Claudio Rebecchi S98, G11
Julien Desbois 1 - 10 Aitor Benny S98, G11
Julien Desbois 1 - 0 Davi Alves Barreto Miranda S98, G9
Julien Desbois 1 - 0 Spencer Dreiseszun S98, G11
Julien Desbois 1 - 1 Oski Lip S98, G11
Julien Desbois 1 - 0 Kioo Thebest S98, G8
Julien Desbois 1 - 0 Petulka 11 S98, G9
Michele Vaglini 1 - 0 Marcel Jadczak S98, G3
Michele Vaglini 1 - 0 Zalán Krakovszki S98, G3
Michele Vaglini 0 - 1 Jhonatan Ampuero S98, G3
Michele Vaglini 0 - 1 Tina Osilul S98, G3
Michele Vaglini 0 - 1 Troy Zivkov S98, G3
Michele Vaglini 0 - 1 Julien Desbois S98, G3
Michele Vaglini 0 - 1 Aitor Benny S98, G3
Michele Vaglini 0 - 1 Renat Habibullin S98, G3
Michele Vaglini 0 - 1 Andrei Vsehmudrei S98, G3
Michele Vaglini 0 - 1 Daltton Lima S98, G3
Michele Vaglini 0 - 1 Martín Ampuero S98, G3
Michele Vaglini 0 - 1 Andrey Yerzin S98, G3
Michele Vaglini 0 - 1 Rafa Travaioli S98, G3
Michele Vaglini 0 - 1 Claudio Rebecchi S98, G3
Michele Vaglini 0 - 1 Adrian Hoyos S98, G3
Michele Vaglini 0 - 1 Sergei Ivashechkin S98, G3
Michele Vaglini 0 - 1 Marti Apiglishi S98, G3
Michele Vaglini 0 - 1 Robert Wimmer S98, G3
Michele Vaglini 0 - 1 Rob Mut S98, G3
Michele Vaglini 0 - 1 Josh Poynter S98, G3
Sergei Ivashechkin 6 - 1 Zalán Krakovszki S98, G8
Sergei Ivashechkin 3 - 4 Adrian Hoyos S98, G8
Sergei Ivashechkin 3 - 4 Robert Wimmer S98, G8
Sergei Ivashechkin 3 - 0 Marcel Jadczak S98, G7
Sergei Ivashechkin 3 - 2 Tina Osilul S98, G8
Sergei Ivashechkin 2 - 5 Jhonatan Ampuero S98, G8
Sergei Ivashechkin 2 - 5 Renat Habibullin S98, G8
Sergei Ivashechkin 2 - 5 Rafa Travaioli S98, G8
Sergei Ivashechkin 1 - 1 Diggy Seyshud S98, G8
Sergei Ivashechkin 1 - 4 Rodrigo R Roman S98, G8
Sergei Ivashechkin 1 - 2 Daltton Lima S98, G7
Sergei Ivashechkin 1 - 6 Rob Mut S98, G8
Sergei Ivashechkin 1 - 0 Kioo Thebest S98, G8
Sergei Ivashechkin 1 - 0 Michele Vaglini S98, G3
Sergei Ivashechkin 0 - 7 Marti Apiglishi S98, G8
Sergei Ivashechkin 0 - 7 Andrey Yerzin S98, G8
Sergei Ivashechkin 0 - 1 Cyril He S98, G8
Sergei Ivashechkin 0 - 7 Julien Desbois S98, G8
Sergei Ivashechkin 0 - 6 Claudio Rebecchi S98, G8
Sergei Ivashechkin 0 - 7 Aitor Benny S98, G8
Sergei Ivashechkin 0 - 7 Troy Zivkov S98, G8
Sergei Ivashechkin 0 - 7 Andrei Vsehmudrei S98, G8
Sergei Ivashechkin 0 - 6 Josh Poynter S98, G8
Sergei Ivashechkin 0 - 1 Oski Lip S98, G8
Sergei Ivashechkin 0 - 7 Martín Ampuero S98, G8
Aitor Benny 11 - 0 Jhonatan Ampuero S98, G11
Aitor Benny 10 - 0 Robert Wimmer S98, G10
Aitor Benny 10 - 1 Julien Desbois S98, G11
Aitor Benny 10 - 1 Martín Ampuero S98, G11
Aitor Benny 9 - 0 Adrian Hoyos S98, G10
Aitor Benny 9 - 2 Marti Apiglishi S98, G11
Aitor Benny 9 - 1 Rob Mut S98, G11
Aitor Benny 9 - 0 Andrey Yerzin S98, G10
Aitor Benny 9 - 0 Zalán Krakovszki S98, G9
Aitor Benny 9 - 1 Andrei Vsehmudrei S98, G10
Aitor Benny 8 - 0 Rafa Travaioli S98, G8
Aitor Benny 8 - 0 Tina Osilul S98, G11
Aitor Benny 7 - 4 Troy Zivkov S98, G11
Aitor Benny 7 - 0 Sergei Ivashechkin S98, G8
Aitor Benny 7 - 1 Renat Habibullin S98, G8
Aitor Benny 7 - 3 Josh Poynter S98, G11
Aitor Benny 4 - 1 Diggy Seyshud S98, G11
Aitor Benny 4 - 4 Rodrigo R Roman S98, G11
Aitor Benny 4 - 0 Daltton Lima S98, G10
Aitor Benny 4 - 0 Marcel Jadczak S98, G7
Aitor Benny 2 - 0 Singh Peterson S98, G10
Aitor Benny 2 - 8 Claudio Rebecchi S98, G11
Aitor Benny 2 - 0 Oski Lip S98, G11
Aitor Benny 1 - 0 Michele Vaglini S98, G3
Aitor Benny 1 - 0 Petulka 11 S98, G9
Aitor Benny 1 - 0 Mayank Patle S98, G9
Aitor Benny 1 - 0 Cyril He S98, G8
Aitor Benny 1 - 0 Davi Alves Barreto Miranda S98, G9
Aitor Benny 1 - 0 Spencer Dreiseszun S98, G11
Aitor Benny 1 - 0 Kioo Thebest S98, G8
Rodrigo R Roman 13 - 13 Daltton Lima S98, G10
Rodrigo R Roman 6 - 2 Martín Ampuero S98, G11
Rodrigo R Roman 6 - 2 Julien Desbois S98, G11
Rodrigo R Roman 6 - 0 Adrian Hoyos S98, G10
Rodrigo R Roman 6 - 1 Robert Wimmer S98, G10
Rodrigo R Roman 5 - 1 Zalán Krakovszki S98, G9
Rodrigo R Roman 5 - 2 Andrei Vsehmudrei S98, G10
Rodrigo R Roman 5 - 0 Rafa Travaioli S98, G8
Rodrigo R Roman 5 - 3 Marti Apiglishi S98, G11
Rodrigo R Roman 5 - 2 Andrey Yerzin S98, G10
Rodrigo R Roman 5 - 3 Jhonatan Ampuero S98, G11
Rodrigo R Roman 4 - 1 Renat Habibullin S98, G8
Rodrigo R Roman 4 - 3 Josh Poynter S98, G11
Rodrigo R Roman 4 - 1 Diggy Seyshud S98, G11
Rodrigo R Roman 4 - 4 Aitor Benny S98, G11
Rodrigo R Roman 4 - 3 Rob Mut S98, G11
Rodrigo R Roman 4 - 1 Sergei Ivashechkin S98, G8
Rodrigo R Roman 4 - 4 Troy Zivkov S98, G11
Rodrigo R Roman 3 - 2 Tina Osilul S98, G11
Rodrigo R Roman 2 - 0 Oski Lip S98, G11
Rodrigo R Roman 2 - 5 Claudio Rebecchi S98, G11
Rodrigo R Roman 2 - 0 Singh Peterson S98, G10
Rodrigo R Roman 1 - 0 Spencer Dreiseszun S98, G11
Rodrigo R Roman 1 - 0 Kioo Thebest S98, G8
Rodrigo R Roman 1 - 0 Petulka 11 S98, G9
Rodrigo R Roman 1 - 0 Mayank Patle S98, G9
Rodrigo R Roman 1 - 0 Cyril He S98, G8
Rodrigo R Roman 1 - 0 Marcel Jadczak S98, G7
Rodrigo R Roman 1 - 0 Davi Alves Barreto Miranda S98, G9
Zalán Krakovszki 7 - 10 Adrian Hoyos S98, G8
Zalán Krakovszki 6 - 51 Rob Mut S98, G8
Zalán Krakovszki 4 - 16 Marcel Jadczak S98, G7
Zalán Krakovszki 3 - 39 Josh Poynter S98, G9
Zalán Krakovszki 3 - 22 Rafa Travaioli S98, G8
Zalán Krakovszki 3 - 6 Robert Wimmer S98, G9
Zalán Krakovszki 2 - 25 Tina Osilul S98, G9
Zalán Krakovszki 1 - 25 Martín Ampuero S98, G9
Zalán Krakovszki 1 - 2 Diggy Seyshud S98, G9
Zalán Krakovszki 1 - 25 Jhonatan Ampuero S98, G9
Zalán Krakovszki 1 - 14 Julien Desbois S98, G9
Zalán Krakovszki 1 - 23 Claudio Rebecchi S98, G9
Zalán Krakovszki 1 - 23 Troy Zivkov S98, G9
Zalán Krakovszki 1 - 6 Sergei Ivashechkin S98, G8
Zalán Krakovszki 1 - 5 Rodrigo R Roman S98, G9
Zalán Krakovszki 0 - 1 Oski Lip S98, G8
Zalán Krakovszki 0 - 1 Kioo Thebest S98, G8
Zalán Krakovszki 0 - 1 Michele Vaglini S98, G3
Zalán Krakovszki 0 - 1 Petulka 11 S98, G9
Zalán Krakovszki 0 - 9 Aitor Benny S98, G9
Zalán Krakovszki 0 - 26 Marti Apiglishi S98, G9
Zalán Krakovszki 0 - 1 Mayank Patle S98, G9
Zalán Krakovszki 0 - 3 Daltton Lima S98, G7
Zalán Krakovszki 0 - 1 Cyril He S98, G8
Zalán Krakovszki 0 - 8 Andrey Yerzin S98, G9
Zalán Krakovszki 0 - 1 Singh Peterson S98, G9
Zalán Krakovszki 0 - 1 Davi Alves Barreto Miranda S98, G9
Zalán Krakovszki 0 - 9 Renat Habibullin S98, G8
Zalán Krakovszki 0 - 9 Andrei Vsehmudrei S98, G9
Daltton Lima 13 - 13 Rodrigo R Roman S98, G10
Daltton Lima 7 - 5 Josh Poynter S98, G10
Daltton Lima 4 - 0 Adrian Hoyos S98, G10
Daltton Lima 3 - 1 Martín Ampuero S98, G10
Daltton Lima 3 - 0 Zalán Krakovszki S98, G7
Daltton Lima 3 - 1 Robert Wimmer S98, G10
Daltton Lima 3 - 1 Andrey Yerzin S98, G10
Daltton Lima 3 - 1 Julien Desbois S98, G10
Daltton Lima 2 - 1 Sergei Ivashechkin S98, G7
Daltton Lima 2 - 2 Troy Zivkov S98, G10
Daltton Lima 2 - 0 Marcel Jadczak S98, G7
Daltton Lima 2 - 0 Tina Osilul S98, G7
Daltton Lima 2 - 1 Rafa Travaioli S98, G7
Daltton Lima 2 - 0 Diggy Seyshud S98, G10
Daltton Lima 2 - 2 Marti Apiglishi S98, G10
Daltton Lima 2 - 2 Rob Mut S98, G10
Daltton Lima 2 - 2 Jhonatan Ampuero S98, G10
Daltton Lima 1 - 2 Renat Habibullin S98, G7
Daltton Lima 1 - 3 Andrei Vsehmudrei S98, G10
Daltton Lima 1 - 0 Singh Peterson S98, G10
Daltton Lima 1 - 0 Michele Vaglini S98, G3
Daltton Lima 0 - 3 Claudio Rebecchi S98, G10
Daltton Lima 0 - 4 Aitor Benny S98, G10
Josh Poynter 39 - 3 Zalán Krakovszki S98, G9
Josh Poynter 20 - 26 Rob Mut S98, G11
Josh Poynter 19 - 4 Martín Ampuero S98, G11
Josh Poynter 19 - 5 Tina Osilul S98, G11
Josh Poynter 17 - 3 Rafa Travaioli S98, G8
Josh Poynter 16 - 0 Adrian Hoyos S98, G10
Josh Poynter 15 - 8 Jhonatan Ampuero S98, G11
Josh Poynter 13 - 10 Marti Apiglishi S98, G11
Josh Poynter 12 - 3 Marcel Jadczak S98, G3
Josh Poynter 11 - 11 Troy Zivkov S98, G11
Josh Poynter 11 - 4 Julien Desbois S98, G11
Josh Poynter 9 - 0 Robert Wimmer S98, G10
Josh Poynter 8 - 0 Andrey Yerzin S98, G10
Josh Poynter 8 - 15 Claudio Rebecchi S98, G11
Faqe « [12 3 4 »Shpejt shkoni në faqen: