Head to head (Grupi: Rookie - 64)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Ivo Gonçalves 13 - 2 Zsolt Siki S87, G12
Ivo Gonçalves 11 - 3 Iordan Nikolov S87, G12
Ivo Gonçalves 10 - 5 Ferenc Fazekas S87, G12
Ivo Gonçalves 9 - 5 Iacovos Papanikolaou S87, G12
Ivo Gonçalves 7 - 8 Michal Novotný S87, G12
Ivo Gonçalves 7 - 1 Richard Berbecia S87, G10
Ivo Gonçalves 6 - 6 Giorgio De Rossi S87, G12
Ivo Gonçalves 5 - 3 Bruno Tondini S87, G12
Ivo Gonçalves 4 - 7 Zdeněk Rýc S87, G8
Ivo Gonçalves 4 - 6 Ilya Nazarov S87, G12
Ivo Gonçalves 3 - 4 Ian Triplow S87, G4
Ivo Gonçalves 3 - 0 Kalen Sandercock S87, G7
Ivo Gonçalves 2 - 13 Florin Ciocirlanoaia S87, G12
Ivo Gonçalves 2 - 6 Shaun McMillan S87, G5
Ivo Gonçalves 1 - 11 Kiril Penkov S87, G12
Ivo Gonçalves 1 - 2 Nilson Cardoso S87, G4
Ivo Gonçalves 1 - 2 Josh Beauchamp S87, G3
Ivo Gonçalves 1 - 0 Stan Constantin S87, G12
Ivo Gonçalves 0 - 1 Breifne Earley S86, G16
Ivo Gonçalves 0 - 2 Aleksander Shimansky S87, G2
Kiril Penkov 20 - 3 Bruno Tondini S87, G12
Kiril Penkov 12 - 0 Zsolt Siki S87, G12
Kiril Penkov 12 - 0 Ferenc Fazekas S87, G12
Kiril Penkov 12 - 0 Iordan Nikolov S87, G12
Kiril Penkov 11 - 1 Ivo Gonçalves S87, G12
Kiril Penkov 11 - 0 Iacovos Papanikolaou S87, G12
Kiril Penkov 10 - 2 Giorgio De Rossi S87, G12
Kiril Penkov 10 - 2 Michal Novotný S87, G12
Kiril Penkov 9 - 3 Florin Ciocirlanoaia S87, G12
Kiril Penkov 7 - 0 Ilya Nazarov S87, G12
Kiril Penkov 7 - 1 Zdeněk Rýc S87, G8
Kiril Penkov 5 - 0 Shaun McMillan S87, G5
Kiril Penkov 4 - 1 Richard Berbecia S87, G10
Kiril Penkov 4 - 0 Ian Triplow S87, G4
Kiril Penkov 3 - 0 Kalen Sandercock S87, G7
Kiril Penkov 3 - 0 Josh Beauchamp S87, G3
Kiril Penkov 2 - 0 Aleksander Shimansky S87, G2
Kiril Penkov 2 - 0 Nilson Cardoso S87, G4
Kiril Penkov 1 - 0 Stan Constantin S87, G12
Bruno Tondini 65 - 15 Iordan Nikolov S87, G12
Bruno Tondini 63 - 16 Ferenc Fazekas S87, G12
Bruno Tondini 38 - 28 Iacovos Papanikolaou S87, G12
Bruno Tondini 35 - 32 Richard Berbecia S87, G10
Bruno Tondini 18 - 1 Zsolt Siki S87, G12
Bruno Tondini 13 - 13 Florin Ciocirlanoaia S87, G12
Bruno Tondini 13 - 12 Michal Novotný S87, G12
Bruno Tondini 12 - 27 Ilya Nazarov S87, G12
Bruno Tondini 11 - 5 Zdeněk Rýc S87, G6
Bruno Tondini 9 - 1 Ian Triplow S87, G3
Bruno Tondini 6 - 12 Nilson Cardoso S87, G3
Bruno Tondini 4 - 5 Shaun McMillan S87, G3
Bruno Tondini 3 - 5 Ivo Gonçalves S87, G12
Bruno Tondini 3 - 4 Giorgio De Rossi S87, G12
Bruno Tondini 3 - 20 Kiril Penkov S87, G12
Bruno Tondini 2 - 0 Josh Beauchamp S87, G3
Bruno Tondini 1 - 0 Breifne Earley S86, G16
Bruno Tondini 1 - 0 Kalen Sandercock S87, G6
Bruno Tondini 1 - 0 Aleksander Shimansky S87, G2
Bruno Tondini 1 - 0 Stan Constantin S87, G12
Florin Ciocirlanoaia 32 - 6 Ferenc Fazekas S87, G12
Florin Ciocirlanoaia 32 - 6 Iordan Nikolov S87, G12
Florin Ciocirlanoaia 28 - 8 Michal Novotný S87, G12
Florin Ciocirlanoaia 27 - 9 Iacovos Papanikolaou S87, G12
Florin Ciocirlanoaia 23 - 5 Zsolt Siki S87, G12
Florin Ciocirlanoaia 22 - 5 Richard Berbecia S87, G10
Florin Ciocirlanoaia 21 - 4 Zdeněk Rýc S87, G8
Florin Ciocirlanoaia 15 - 12 Ilya Nazarov S87, G12
Florin Ciocirlanoaia 13 - 2 Ivo Gonçalves S87, G12
Florin Ciocirlanoaia 13 - 13 Bruno Tondini S87, G12
Florin Ciocirlanoaia 11 - 3 Ian Triplow S87, G4
Florin Ciocirlanoaia 10 - 4 Shaun McMillan S87, G5
Florin Ciocirlanoaia 6 - 0 Nilson Cardoso S87, G4
Florin Ciocirlanoaia 6 - 6 Giorgio De Rossi S87, G12
Florin Ciocirlanoaia 3 - 9 Kiril Penkov S87, G12
Florin Ciocirlanoaia 3 - 0 Kalen Sandercock S87, G7
Florin Ciocirlanoaia 3 - 0 Josh Beauchamp S87, G3
Florin Ciocirlanoaia 2 - 0 Aleksander Shimansky S87, G2
Florin Ciocirlanoaia 1 - 0 Stan Constantin S87, G12
Florin Ciocirlanoaia 1 - 0 Breifne Earley S86, G16
Ilya Nazarov 50 - 7 Iordan Nikolov S87, G12
Ilya Nazarov 47 - 10 Ferenc Fazekas S87, G12
Ilya Nazarov 33 - 22 Iacovos Papanikolaou S87, G12
Ilya Nazarov 28 - 16 Richard Berbecia S87, G10
Ilya Nazarov 27 - 12 Bruno Tondini S87, G12
Ilya Nazarov 15 - 11 Michal Novotný S87, G12
Ilya Nazarov 15 - 3 Zsolt Siki S87, G12
Ilya Nazarov 12 - 15 Florin Ciocirlanoaia S87, G12
Ilya Nazarov 11 - 5 Zdeněk Rýc S87, G5
Ilya Nazarov 9 - 1 Shaun McMillan S87, G5
Ilya Nazarov 9 - 1 Ian Triplow S87, G3
Ilya Nazarov 6 - 4 Ivo Gonçalves S87, G12
Ilya Nazarov 3 - 0 Josh Beauchamp S87, G3
Ilya Nazarov 3 - 1 Nilson Cardoso S87, G3
Ilya Nazarov 2 - 0 Aleksander Shimansky S87, G2
Ilya Nazarov 1 - 6 Giorgio De Rossi S87, G12
Ilya Nazarov 1 - 0 Stan Constantin S87, G12
Ilya Nazarov 1 - 0 Breifne Earley S86, G16
Ilya Nazarov 1 - 0 Kalen Sandercock S87, G5
Ilya Nazarov 0 - 7 Kiril Penkov S87, G12
Nilson Cardoso 12 - 6 Bruno Tondini S87, G3
Nilson Cardoso 5 - 0 Zsolt Siki S87, G4
Nilson Cardoso 4 - 2 Iordan Nikolov S87, G4
Nilson Cardoso 3 - 1 Ian Triplow S87, G4
Nilson Cardoso 3 - 3 Ferenc Fazekas S87, G4
Nilson Cardoso 2 - 4 Zdeněk Rýc S87, G4
Nilson Cardoso 2 - 4 Iacovos Papanikolaou S87, G4
Nilson Cardoso 2 - 2 Shaun McMillan S87, G4
Nilson Cardoso 2 - 2 Richard Berbecia S87, G4
Nilson Cardoso 2 - 4 Michal Novotný S87, G4
Nilson Cardoso 2 - 1 Ivo Gonçalves S87, G4
Nilson Cardoso 1 - 3 Ilya Nazarov S87, G3
Nilson Cardoso 1 - 0 Josh Beauchamp S87, G3
Nilson Cardoso 0 - 2 Giorgio De Rossi S87, G4
Nilson Cardoso 0 - 2 Kiril Penkov S87, G4
Nilson Cardoso 0 - 6 Florin Ciocirlanoaia S87, G4
Zsolt Siki 15 - 12 Iordan Nikolov S87, G12
Zsolt Siki 7 - 13 Richard Berbecia S87, G10
Zsolt Siki 6 - 19 Iacovos Papanikolaou S87, G12
Zsolt Siki 5 - 23 Florin Ciocirlanoaia S87, G12
Zsolt Siki 4 - 10 Shaun McMillan S87, G5
Zsolt Siki 4 - 10 Ian Triplow S87, G4
Zsolt Siki 3 - 15 Ilya Nazarov S87, G12
Zsolt Siki 3 - 25 Ferenc Fazekas S87, G12
Zsolt Siki 2 - 22 Zdeněk Rýc S87, G8
Zsolt Siki 2 - 1 Kalen Sandercock S87, G7
Zsolt Siki 2 - 1 Josh Beauchamp S87, G3
Zsolt Siki 2 - 13 Ivo Gonçalves S87, G12
Zsolt Siki 1 - 18 Bruno Tondini S87, G12
Zsolt Siki 1 - 1 Aleksander Shimansky S87, G2
Zsolt Siki 0 - 12 Giorgio De Rossi S87, G12
Zsolt Siki 0 - 12 Kiril Penkov S87, G12
Zsolt Siki 0 - 1 Stan Constantin S87, G12
Zsolt Siki 0 - 28 Michal Novotný S87, G12
Zsolt Siki 0 - 5 Nilson Cardoso S87, G4
Zsolt Siki 0 - 1 Breifne Earley S86, G16
Iacovos Papanikolaou 67 - 27 Iordan Nikolov S87, G12
Iacovos Papanikolaou 59 - 32 Ferenc Fazekas S87, G12
Iacovos Papanikolaou 38 - 37 Richard Berbecia S87, G10
Iacovos Papanikolaou 28 - 38 Bruno Tondini S87, G12
Iacovos Papanikolaou 22 - 33 Ilya Nazarov S87, G12
Iacovos Papanikolaou 19 - 6 Zsolt Siki S87, G12
Iacovos Papanikolaou 17 - 18 Michal Novotný S87, G12
Iacovos Papanikolaou 10 - 12 Zdeněk Rýc S87, G8
Iacovos Papanikolaou 9 - 27 Florin Ciocirlanoaia S87, G12
Iacovos Papanikolaou 6 - 6 Ian Triplow S87, G4
Iacovos Papanikolaou 6 - 6 Shaun McMillan S87, G5
Iacovos Papanikolaou 5 - 9 Ivo Gonçalves S87, G12
Iacovos Papanikolaou 4 - 2 Nilson Cardoso S87, G4
Iacovos Papanikolaou 2 - 0 Kalen Sandercock S87, G6
Iacovos Papanikolaou 2 - 10 Giorgio De Rossi S87, G12
Iacovos Papanikolaou 1 - 0 Breifne Earley S86, G16
Iacovos Papanikolaou 1 - 2 Josh Beauchamp S87, G3
Iacovos Papanikolaou 1 - 0 Stan Constantin S87, G12
Iacovos Papanikolaou 0 - 11 Kiril Penkov S87, G12
Iacovos Papanikolaou 0 - 2 Aleksander Shimansky S87, G2
Ferenc Fazekas 123 - 46 Iordan Nikolov S87, G12
Ferenc Fazekas 47 - 102 Richard Berbecia S87, G10
Ferenc Fazekas 32 - 59 Iacovos Papanikolaou S87, G12
Ferenc Fazekas 25 - 3 Zsolt Siki S87, G12
Ferenc Fazekas 16 - 63 Bruno Tondini S87, G12
Ferenc Fazekas 10 - 47 Ilya Nazarov S87, G12
Ferenc Fazekas 9 - 29 Michal Novotný S87, G12
Ferenc Fazekas 8 - 6 Ian Triplow S87, G4
Ferenc Fazekas 6 - 32 Florin Ciocirlanoaia S87, G12
Ferenc Fazekas 6 - 19 Zdeněk Rýc S87, G8
Ferenc Fazekas 6 - 8 Shaun McMillan S87, G5
Ferenc Fazekas 5 - 10 Ivo Gonçalves S87, G12
Ferenc Fazekas 3 - 3 Nilson Cardoso S87, G4
Ferenc Fazekas 3 - 0 Kalen Sandercock S87, G7
Ferenc Fazekas 2 - 0 Aleksander Shimansky S87, G2
Ferenc Fazekas 2 - 1 Josh Beauchamp S87, G3
Ferenc Fazekas 2 - 10 Giorgio De Rossi S87, G12
Ferenc Fazekas 1 - 0 Stan Constantin S87, G12
Ferenc Fazekas 0 - 12 Kiril Penkov S87, G12
Ferenc Fazekas 0 - 1 Breifne Earley S86, G16
Giorgio De Rossi 12 - 0 Zsolt Siki S87, G12
Giorgio De Rossi 10 - 2 Ferenc Fazekas S87, G12
Giorgio De Rossi 10 - 2 Iacovos Papanikolaou S87, G12
Giorgio De Rossi 10 - 2 Iordan Nikolov S87, G12
Giorgio De Rossi 8 - 4 Michal Novotný S87, G12
Giorgio De Rossi 6 - 6 Florin Ciocirlanoaia S87, G12
Giorgio De Rossi 6 - 6 Ivo Gonçalves S87, G12
Giorgio De Rossi 6 - 2 Zdeněk Rýc S87, G8
Giorgio De Rossi 6 - 1 Ilya Nazarov S87, G12
Giorgio De Rossi 5 - 0 Shaun McMillan S87, G5
Giorgio De Rossi 4 - 0 Ian Triplow S87, G4
Giorgio De Rossi 4 - 3 Bruno Tondini S87, G12
Giorgio De Rossi 3 - 0 Josh Beauchamp S87, G3
Giorgio De Rossi 3 - 0 Kalen Sandercock S87, G7
Giorgio De Rossi 3 - 2 Richard Berbecia S87, G10
Giorgio De Rossi 2 - 10 Kiril Penkov S87, G12
Giorgio De Rossi 2 - 0 Nilson Cardoso S87, G4
Giorgio De Rossi 2 - 0 Aleksander Shimansky S87, G2
Giorgio De Rossi 1 - 0 Stan Constantin S87, G12
Zdeněk Rýc 22 - 2 Zsolt Siki S87, G8
Zdeněk Rýc 19 - 5 Iordan Nikolov S87, G8
Zdeněk Rýc 19 - 6 Ferenc Fazekas S87, G8
Zdeněk Rýc 12 - 2 Ian Triplow S87, G4
Zdeněk Rýc 12 - 10 Iacovos Papanikolaou S87, G8
Zdeněk Rýc 11 - 8 Richard Berbecia S87, G7
Faqe « [12 »Shpejt shkoni në faqen: