Head to head (Grupi: Rookie - 8)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [1Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Martin Georgiev 33 - 43 Srdjan Colic S79, G17
Martin Georgiev 19 - 51 Carlos Alberto Enriques S79, G17
Martin Georgiev 10 - 11 Kerem Cubuk S79, G9
Martin Georgiev 9 - 21 Dominik Suto S79, G3
Martin Georgiev 4 - 5 Andy Furrer S79, G17
Martin Georgiev 4 - 8 Greg O'Keefe S79, G10
Martin Georgiev 3 - 30 Marcelo Suso S79, G17
Martin Georgiev 3 - 14 Cezar Ivan S79, G17
Martin Georgiev 2 - 15 David Martinez S79, G17
Martin Georgiev 1 - 0 Arcanjo Fênix S79, G12
Martin Georgiev 1 - 0 Varga Domonkos S79, G4
Martin Georgiev 1 - 2 Jesus Casanova S79, G4
Martin Georgiev 0 - 1 Pedro Bonzela Franco S79, G15
Mirko Mischof 17 - 28 Daniel Blazo S73, G17
Kerem Cubuk 11 - 10 Martin Georgiev S79, G9
Kerem Cubuk 8 - 9 Srdjan Colic S79, G9
Kerem Cubuk 8 - 10 Carlos Alberto Enriques S79, G9
Kerem Cubuk 7 - 8 Marcelo Suso S79, G8
Kerem Cubuk 6 - 9 Dominik Suto S79, G3
Kerem Cubuk 6 - 3 Cezar Ivan S79, G9
Kerem Cubuk 4 - 4 Greg O'Keefe S79, G7
Kerem Cubuk 3 - 0 Jesus Casanova S79, G4
Kerem Cubuk 2 - 7 David Martinez S79, G9
Kerem Cubuk 1 - 0 Andy Furrer S79, G9
Kerem Cubuk 1 - 0 Varga Domonkos S79, G4
Marcelo Suso 30 - 3 Martin Georgiev S79, G17
Marcelo Suso 26 - 6 Srdjan Colic S79, G17
Marcelo Suso 23 - 5 Dominik Suto S79, G3
Marcelo Suso 20 - 7 Carlos Alberto Enriques S79, G17
Marcelo Suso 9 - 2 Greg O'Keefe S79, G10
Marcelo Suso 8 - 7 Kerem Cubuk S79, G8
Marcelo Suso 6 - 4 Cezar Ivan S79, G17
Marcelo Suso 3 - 0 Andy Furrer S79, G17
Marcelo Suso 2 - 8 David Martinez S79, G17
Marcelo Suso 2 - 0 Jesus Casanova S79, G4
Marcelo Suso 1 - 0 Varga Domonkos S79, G4
Dominik Suto 21 - 9 Martin Georgiev S79, G3
Dominik Suto 19 - 12 Srdjan Colic S79, G3
Dominik Suto 11 - 15 Carlos Alberto Enriques S79, G3
Dominik Suto 9 - 6 Kerem Cubuk S79, G3
Dominik Suto 7 - 2 Greg O'Keefe S79, G3
Dominik Suto 5 - 23 Marcelo Suso S79, G3
Dominik Suto 1 - 1 Jesus Casanova S79, G3
Dominik Suto 1 - 2 Cezar Ivan S79, G3
Dominik Suto 0 - 3 David Martinez S79, G3
Daniel Blazo 28 - 17 Mirko Mischof S73, G17
Cezar Ivan 14 - 3 Martin Georgiev S79, G17
Cezar Ivan 12 - 2 Carlos Alberto Enriques S79, G17
Cezar Ivan 8 - 4 Srdjan Colic S79, G17
Cezar Ivan 7 - 2 Andy Furrer S79, G17
Cezar Ivan 5 - 1 Greg O'Keefe S79, G10
Cezar Ivan 4 - 6 Marcelo Suso S79, G17
Cezar Ivan 3 - 6 Kerem Cubuk S79, G9
Cezar Ivan 3 - 14 David Martinez S79, G17
Cezar Ivan 2 - 1 Dominik Suto S79, G3
Cezar Ivan 1 - 2 Jesus Casanova S79, G4
Cezar Ivan 1 - 0 Pedro Bonzela Franco S79, G15
Cezar Ivan 1 - 0 Arcanjo Fênix S79, G12
Cezar Ivan 0 - 1 Varga Domonkos S79, G4
Pedro Bonzela Franco 1 - 0 Martin Georgiev S79, G15
Pedro Bonzela Franco 0 - 1 Cezar Ivan S79, G15
Pedro Bonzela Franco 0 - 1 Andy Furrer S79, G15
Pedro Bonzela Franco 0 - 1 David Martinez S79, G15
Pedro Bonzela Franco 0 - 1 Srdjan Colic S79, G15
David Martinez 15 - 2 Martin Georgiev S79, G17
David Martinez 14 - 3 Cezar Ivan S79, G17
David Martinez 14 - 0 Carlos Alberto Enriques S79, G17
David Martinez 9 - 3 Srdjan Colic S79, G17
David Martinez 8 - 1 Andy Furrer S79, G17
David Martinez 8 - 2 Marcelo Suso S79, G17
David Martinez 7 - 2 Kerem Cubuk S79, G9
David Martinez 6 - 0 Greg O'Keefe S79, G10
David Martinez 3 - 0 Jesus Casanova S79, G4
David Martinez 3 - 0 Dominik Suto S79, G3
David Martinez 1 - 0 Arcanjo Fênix S79, G12
David Martinez 1 - 0 Pedro Bonzela Franco S79, G15
David Martinez 1 - 0 Varga Domonkos S79, G4
Carlos Alberto Enriques 101 - 45 Srdjan Colic S79, G17
Carlos Alberto Enriques 51 - 19 Martin Georgiev S79, G17
Carlos Alberto Enriques 37 - 25 Thanasis Varlokostas S73, G17
Carlos Alberto Enriques 15 - 11 Dominik Suto S79, G3
Carlos Alberto Enriques 10 - 8 Kerem Cubuk S79, G9
Carlos Alberto Enriques 7 - 20 Marcelo Suso S79, G17
Carlos Alberto Enriques 6 - 6 Greg O'Keefe S79, G10
Carlos Alberto Enriques 3 - 4 Andy Furrer S79, G17
Carlos Alberto Enriques 2 - 12 Cezar Ivan S79, G17
Carlos Alberto Enriques 1 - 2 Jesus Casanova S79, G4
Carlos Alberto Enriques 0 - 1 Arcanjo Fênix S79, G12
Carlos Alberto Enriques 0 - 14 David Martinez S79, G17
Carlos Alberto Enriques 0 - 1 Varga Domonkos S79, G4
Thanasis Varlokostas 27 - 5 Srdjan Colic S73, G17
Thanasis Varlokostas 25 - 37 Carlos Alberto Enriques S73, G17
Andy Furrer 5 - 4 Martin Georgiev S79, G17
Andy Furrer 4 - 3 Carlos Alberto Enriques S79, G17
Andy Furrer 3 - 5 Srdjan Colic S79, G17
Andy Furrer 2 - 7 Cezar Ivan S79, G17
Andy Furrer 1 - 0 Pedro Bonzela Franco S79, G15
Andy Furrer 1 - 8 David Martinez S79, G17
Andy Furrer 0 - 1 Arcanjo Fênix S79, G12
Andy Furrer 0 - 3 Marcelo Suso S79, G17
Andy Furrer 0 - 1 Greg O'Keefe S79, G10
Andy Furrer 0 - 1 Kerem Cubuk S79, G9
Srdjan Colic 45 - 101 Carlos Alberto Enriques S79, G17
Srdjan Colic 43 - 33 Martin Georgiev S79, G17
Srdjan Colic 12 - 19 Dominik Suto S79, G3
Srdjan Colic 9 - 8 Kerem Cubuk S79, G9
Srdjan Colic 6 - 26 Marcelo Suso S79, G17
Srdjan Colic 5 - 27 Thanasis Varlokostas S73, G17
Srdjan Colic 5 - 3 Andy Furrer S79, G17
Srdjan Colic 4 - 6 Greg O'Keefe S79, G10
Srdjan Colic 4 - 8 Cezar Ivan S79, G17
Srdjan Colic 3 - 9 David Martinez S79, G17
Srdjan Colic 1 - 0 Varga Domonkos S79, G4
Srdjan Colic 1 - 1 Jesus Casanova S79, G4
Srdjan Colic 1 - 0 Pedro Bonzela Franco S79, G15
Srdjan Colic 0 - 1 Arcanjo Fênix S79, G12
Varga Domonkos 1 - 0 Cezar Ivan S79, G4
Varga Domonkos 1 - 0 Carlos Alberto Enriques S79, G4
Varga Domonkos 0 - 1 Kerem Cubuk S79, G4
Varga Domonkos 0 - 1 Jesus Casanova S79, G4
Varga Domonkos 0 - 1 Martin Georgiev S79, G4
Varga Domonkos 0 - 1 Marcelo Suso S79, G4
Varga Domonkos 0 - 1 David Martinez S79, G4
Varga Domonkos 0 - 1 Srdjan Colic S79, G4
Greg O'Keefe 8 - 4 Martin Georgiev S79, G10
Greg O'Keefe 6 - 6 Carlos Alberto Enriques S79, G10
Greg O'Keefe 6 - 4 Srdjan Colic S79, G10
Greg O'Keefe 4 - 4 Kerem Cubuk S79, G7
Greg O'Keefe 2 - 9 Marcelo Suso S79, G10
Greg O'Keefe 2 - 7 Dominik Suto S79, G3
Greg O'Keefe 1 - 0 Jesus Casanova S79, G3
Greg O'Keefe 1 - 5 Cezar Ivan S79, G10
Greg O'Keefe 1 - 0 Andy Furrer S79, G10
Greg O'Keefe 0 - 6 David Martinez S79, G10
Jesus Casanova 2 - 1 Carlos Alberto Enriques S79, G4
Jesus Casanova 2 - 1 Martin Georgiev S79, G4
Jesus Casanova 2 - 1 Cezar Ivan S79, G4
Jesus Casanova 1 - 0 Varga Domonkos S79, G4
Jesus Casanova 1 - 1 Dominik Suto S79, G3
Jesus Casanova 1 - 1 Srdjan Colic S79, G4
Jesus Casanova 0 - 3 Kerem Cubuk S79, G4
Jesus Casanova 0 - 3 David Martinez S79, G4
Jesus Casanova 0 - 1 Greg O'Keefe S79, G3
Jesus Casanova 0 - 2 Marcelo Suso S79, G4
Arcanjo Fênix 1 - 0 Srdjan Colic S79, G12
Arcanjo Fênix 1 - 0 Andy Furrer S79, G12
Arcanjo Fênix 1 - 0 Carlos Alberto Enriques S79, G12
Arcanjo Fênix 0 - 1 Martin Georgiev S79, G12
Arcanjo Fênix 0 - 1 David Martinez S79, G12
Arcanjo Fênix 0 - 1 Cezar Ivan S79, G12
Faqe « [1Shpejt shkoni në faqen: