Head to head (Grupi: Rookie - 8)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « [12 3 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Martin Georgiev 10 - 11 Matias Mm S75, G6
Martin Georgiev 6 - 8 Oswaldo Hernandez S75, G6
Martin Georgiev 6 - 14 Elmo Vogel S75, G6
Martin Georgiev 5 - 6 Nikola Bogovic S75, G5
Martin Georgiev 5 - 12 Srdjan Colic S75, G6
Martin Georgiev 4 - 17 Domenico Pastore S75, G6
Martin Georgiev 4 - 6 Kevin Annfield S74, G17
Martin Georgiev 3 - 2 Baker Johnson S75, G6
Martin Georgiev 3 - 18 Carlos Alberto Enriques S75, G6
Martin Georgiev 3 - 2 Ernestas Bačurinas S75, G6
Martin Georgiev 3 - 3 Meschi Nettu S75, G6
Martin Georgiev 2 - 3 Imre Böjte S75, G6
Martin Georgiev 1 - 3 Kurt Clauw S75, G6
Martin Georgiev 1 - 5 Michael Kunze S75, G6
Martin Georgiev 1 - 0 Piotr Szczepiński S75, G5
Martin Georgiev 1 - 1 Jiří Krásný S75, G6
Martin Georgiev 1 - 1 Jason Poland S75, G2
Martin Georgiev 1 - 0 Akhil Katakam S75, G4
Martin Georgiev 1 - 3 Saulius Svazas S75, G6
Martin Georgiev 0 - 6 Patryk Ryba S75, G6
Martin Georgiev 0 - 6 Sagar Abhyankar S75, G6
Martin Georgiev 0 - 5 Gangadhar Abhyankar S75, G6
Martin Georgiev 0 - 3 Efugus Pinkerton S75, G6
Michael Kunze 5 - 1 Carlos Alberto Enriques S75, G6
Michael Kunze 5 - 1 Martin Georgiev S75, G6
Michael Kunze 5 - 1 Meschi Nettu S75, G6
Michael Kunze 5 - 0 Baker Johnson S75, G6
Michael Kunze 4 - 2 Matias Mm S75, G6
Michael Kunze 4 - 0 Ernestas Bačurinas S75, G6
Michael Kunze 3 - 3 Domenico Pastore S75, G6
Michael Kunze 3 - 1 Nikola Bogovic S75, G5
Michael Kunze 3 - 3 Srdjan Colic S75, G6
Michael Kunze 3 - 2 Oswaldo Hernandez S75, G6
Michael Kunze 3 - 1 Saulius Svazas S75, G6
Michael Kunze 3 - 2 Imre Böjte S75, G6
Michael Kunze 2 - 4 Patryk Ryba S75, G6
Michael Kunze 2 - 0 Jiří Krásný S75, G6
Michael Kunze 2 - 2 Kurt Clauw S75, G6
Michael Kunze 2 - 0 Jason Poland S75, G2
Michael Kunze 1 - 0 Piotr Szczepiński S75, G5
Michael Kunze 1 - 5 Sagar Abhyankar S75, G6
Michael Kunze 1 - 4 Gangadhar Abhyankar S75, G6
Michael Kunze 1 - 0 Akhil Katakam S75, G4
Michael Kunze 0 - 3 Efugus Pinkerton S75, G6
Michael Kunze 0 - 6 Elmo Vogel S75, G6
Imre Böjte 4 - 1 Carlos Alberto Enriques S75, G6
Imre Böjte 3 - 1 Ernestas Bačurinas S75, G6
Imre Böjte 3 - 2 Baker Johnson S75, G6
Imre Böjte 3 - 2 Martin Georgiev S75, G6
Imre Böjte 3 - 2 Oswaldo Hernandez S75, G6
Imre Böjte 2 - 2 Saulius Svazas S75, G6
Imre Böjte 2 - 3 Michael Kunze S75, G6
Imre Böjte 2 - 3 Matias Mm S75, G6
Imre Böjte 2 - 3 Domenico Pastore S75, G6
Imre Böjte 2 - 1 Nikola Bogovic S75, G5
Imre Böjte 2 - 3 Meschi Nettu S75, G6
Imre Böjte 2 - 2 Kurt Clauw S75, G6
Imre Böjte 1 - 0 Akhil Katakam S75, G4
Imre Böjte 1 - 4 Patryk Ryba S75, G6
Imre Böjte 1 - 0 Piotr Szczepiński S75, G5
Imre Böjte 1 - 1 Jiří Krásný S75, G6
Imre Böjte 1 - 4 Srdjan Colic S75, G6
Imre Böjte 0 - 5 Elmo Vogel S75, G6
Imre Böjte 0 - 1 Jason Poland S75, G2
Imre Böjte 0 - 3 Efugus Pinkerton S75, G6
Imre Böjte 0 - 5 Sagar Abhyankar S75, G6
Imre Böjte 0 - 4 Gangadhar Abhyankar S75, G6
Nikola Bogovic 93 - 129 Carlos Alberto Enriques S75, G5
Nikola Bogovic 75 - 38 Srdjan Colic S75, G5
Nikola Bogovic 28 - 11 Domenico Pastore S75, G5
Nikola Bogovic 8 - 9 Sagar Abhyankar S75, G5
Nikola Bogovic 6 - 7 Matias Mm S75, G5
Nikola Bogovic 6 - 5 Martin Georgiev S75, G5
Nikola Bogovic 4 - 0 Ernestas Bačurinas S75, G4
Nikola Bogovic 3 - 4 Oswaldo Hernandez S75, G5
Nikola Bogovic 3 - 2 Carlos Pischedda S73, G14
Nikola Bogovic 2 - 2 Meschi Nettu S75, G5
Nikola Bogovic 2 - 10 Elmo Vogel S75, G5
Nikola Bogovic 2 - 1 Baker Johnson S75, G5
Nikola Bogovic 1 - 2 Imre Böjte S75, G5
Nikola Bogovic 1 - 0 Jiří Krásný S75, G5
Nikola Bogovic 1 - 0 Akhil Katakam S75, G4
Nikola Bogovic 1 - 2 Saulius Svazas S75, G5
Nikola Bogovic 1 - 3 Michael Kunze S75, G5
Nikola Bogovic 1 - 5 Kevin Annfield S74, G17
Nikola Bogovic 1 - 0 Piotr Szczepiński S75, G5
Nikola Bogovic 0 - 4 Gangadhar Abhyankar S75, G5
Nikola Bogovic 0 - 3 Kurt Clauw S75, G5
Nikola Bogovic 0 - 1 Jason Poland S75, G1
Nikola Bogovic 0 - 4 Patryk Ryba S75, G5
Nikola Bogovic 0 - 2 Efugus Pinkerton S75, G5
Ernestas Bačurinas 3 - 3 Domenico Pastore S75, G6
Ernestas Bačurinas 2 - 4 Carlos Alberto Enriques S75, G6
Ernestas Bačurinas 2 - 3 Martin Georgiev S75, G6
Ernestas Bačurinas 2 - 2 Meschi Nettu S75, G6
Ernestas Bačurinas 1 - 1 Kevin Annfield S74, G17
Ernestas Bačurinas 1 - 5 Elmo Vogel S75, G6
Ernestas Bačurinas 1 - 3 Patryk Ryba S75, G6
Ernestas Bačurinas 1 - 5 Matias Mm S75, G6
Ernestas Bačurinas 1 - 3 Imre Böjte S75, G6
Ernestas Bačurinas 1 - 0 Jiří Krásný S75, G6
Ernestas Bačurinas 1 - 5 Srdjan Colic S75, G6
Ernestas Bačurinas 1 - 8 Oswaldo Hernandez S75, G6
Ernestas Bačurinas 0 - 4 Michael Kunze S75, G6
Ernestas Bačurinas 0 - 1 Jason Poland S75, G2
Ernestas Bačurinas 0 - 4 Nikola Bogovic S75, G4
Ernestas Bačurinas 0 - 4 Baker Johnson S75, G6
Ernestas Bačurinas 0 - 2 Efugus Pinkerton S75, G6
Ernestas Bačurinas 0 - 4 Sagar Abhyankar S75, G6
Ernestas Bačurinas 0 - 3 Gangadhar Abhyankar S75, G6
Ernestas Bačurinas 0 - 3 Kurt Clauw S75, G6
Ernestas Bačurinas 0 - 1 Akhil Katakam S75, G4
Ernestas Bačurinas 0 - 3 Saulius Svazas S75, G6
Jiří Krásný 2 - 0 Carlos Alberto Enriques S75, G6
Jiří Krásný 1 - 1 Srdjan Colic S75, G6
Jiří Krásný 1 - 1 Oswaldo Hernandez S75, G6
Jiří Krásný 1 - 0 Piotr Szczepiński S75, G5
Jiří Krásný 1 - 1 Meschi Nettu S75, G6
Jiří Krásný 1 - 1 Baker Johnson S75, G6
Jiří Krásný 1 - 1 Martin Georgiev S75, G6
Jiří Krásný 1 - 1 Matias Mm S75, G6
Jiří Krásný 1 - 1 Imre Böjte S75, G6
Jiří Krásný 0 - 2 Gangadhar Abhyankar S75, G6
Jiří Krásný 0 - 1 Ernestas Bačurinas S75, G6
Jiří Krásný 0 - 2 Saulius Svazas S75, G6
Jiří Krásný 0 - 2 Michael Kunze S75, G6
Jiří Krásný 0 - 2 Elmo Vogel S75, G6
Jiří Krásný 0 - 1 Nikola Bogovic S75, G5
Jiří Krásný 0 - 2 Efugus Pinkerton S75, G6
Jiří Krásný 0 - 2 Domenico Pastore S75, G6
Jiří Krásný 0 - 2 Patryk Ryba S75, G6
Jiří Krásný 0 - 2 Sagar Abhyankar S75, G6
Jiří Krásný 0 - 2 Kurt Clauw S75, G6
Carlos Alberto Enriques 129 - 93 Nikola Bogovic S75, G5
Carlos Alberto Enriques 75 - 25 Srdjan Colic S75, G6
Carlos Alberto Enriques 42 - 12 Domenico Pastore S75, G6
Carlos Alberto Enriques 18 - 3 Martin Georgiev S75, G6
Carlos Alberto Enriques 17 - 6 Matias Mm S75, G6
Carlos Alberto Enriques 11 - 11 Elmo Vogel S75, G6
Carlos Alberto Enriques 10 - 5 Oswaldo Hernandez S75, G6
Carlos Alberto Enriques 10 - 1 Kevin Annfield S74, G17
Carlos Alberto Enriques 8 - 1 Carlos Pischedda S73, G14
Carlos Alberto Enriques 4 - 2 Ernestas Bačurinas S75, G6
Carlos Alberto Enriques 3 - 3 Meschi Nettu S75, G6
Carlos Alberto Enriques 2 - 3 Baker Johnson S75, G6
Carlos Alberto Enriques 2 - 0 Jason Poland S75, G2
Carlos Alberto Enriques 1 - 4 Imre Böjte S75, G6
Carlos Alberto Enriques 1 - 8 Gangadhar Abhyankar S75, G6
Carlos Alberto Enriques 1 - 3 Kurt Clauw S75, G6
Carlos Alberto Enriques 1 - 0 Akhil Katakam S75, G4
Carlos Alberto Enriques 1 - 5 Michael Kunze S75, G6
Carlos Alberto Enriques 0 - 6 Patryk Ryba S75, G6
Carlos Alberto Enriques 0 - 3 Efugus Pinkerton S75, G6
Carlos Alberto Enriques 0 - 1 Piotr Szczepiński S75, G5
Carlos Alberto Enriques 0 - 6 Sagar Abhyankar S75, G6
Carlos Alberto Enriques 0 - 4 Saulius Svazas S75, G6
Carlos Alberto Enriques 0 - 2 Jiří Krásný S75, G6
Oswaldo Hernandez 8 - 7 Matias Mm S75, G6
Oswaldo Hernandez 8 - 6 Martin Georgiev S75, G6
Oswaldo Hernandez 8 - 1 Ernestas Bačurinas S75, G6
Oswaldo Hernandez 7 - 6 Srdjan Colic S75, G6
Oswaldo Hernandez 5 - 10 Domenico Pastore S75, G6
Oswaldo Hernandez 5 - 10 Carlos Alberto Enriques S75, G6
Oswaldo Hernandez 4 - 3 Nikola Bogovic S75, G5
Oswaldo Hernandez 3 - 12 Elmo Vogel S75, G6
Oswaldo Hernandez 3 - 2 Meschi Nettu S75, G6
Oswaldo Hernandez 2 - 2 Saulius Svazas S75, G6
Oswaldo Hernandez 2 - 3 Michael Kunze S75, G6
Oswaldo Hernandez 2 - 3 Baker Johnson S75, G6
Oswaldo Hernandez 2 - 2 Kurt Clauw S75, G6
Oswaldo Hernandez 2 - 3 Patryk Ryba S75, G6
Oswaldo Hernandez 2 - 3 Imre Böjte S75, G6
Oswaldo Hernandez 1 - 1 Jiří Krásný S75, G6
Oswaldo Hernandez 1 - 0 Piotr Szczepiński S75, G5
Oswaldo Hernandez 1 - 4 Sagar Abhyankar S75, G6
Oswaldo Hernandez 1 - 5 Kevin Annfield S74, G12
Oswaldo Hernandez 1 - 0 Jason Poland S75, G2
Oswaldo Hernandez 1 - 2 Efugus Pinkerton S75, G6
Oswaldo Hernandez 0 - 1 Akhil Katakam S75, G4
Oswaldo Hernandez 0 - 4 Gangadhar Abhyankar S75, G6
Patryk Ryba 6 - 0 Martin Georgiev S75, G6
Patryk Ryba 6 - 0 Carlos Alberto Enriques S75, G6
Patryk Ryba 5 - 1 Domenico Pastore S75, G6
Patryk Ryba 5 - 1 Meschi Nettu S75, G6
Patryk Ryba 4 - 2 Michael Kunze S75, G6
Patryk Ryba 4 - 2 Matias Mm S75, G6
Patryk Ryba 4 - 0 Nikola Bogovic S75, G5
Patryk Ryba 4 - 1 Imre Böjte S75, G6
Patryk Ryba 4 - 2 Srdjan Colic S75, G6
Patryk Ryba 3 - 2 Baker Johnson S75, G6
Patryk Ryba 3 - 2 Oswaldo Hernandez S75, G6
Patryk Ryba 3 - 1 Ernestas Bačurinas S75, G6
Patryk Ryba 2 - 2 Saulius Svazas S75, G6
Patryk Ryba 2 - 0 Jason Poland S75, G2
Patryk Ryba 2 - 0 Jiří Krásný S75, G6
Patryk Ryba 2 - 1 Efugus Pinkerton S75, G6
Patryk Ryba 2 - 4 Sagar Abhyankar S75, G6
Patryk Ryba 2 - 2 Kurt Clauw S75, G6
Patryk Ryba 1 - 0 Piotr Szczepiński S75, G5
Patryk Ryba 1 - 0 Akhil Katakam S75, G4
Faqe « [12 3 »Shpejt shkoni në faqen: