Head to head (Grupi: Master - 2)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:

The score is based on the race results of the managers racing against each other in any group
Faqe « 1 2 3 ... 6 [78 »Shpejt shkoni në faqen:
Nat Menagjeri Score Score Nat Menagjeri Last match
Bart Kieviet 1 - 8 Stephen Bewers S96, G9
Bart Kieviet 1 - 8 Adam Pilo S96, G9
Bart Kieviet 0 - 9 Aleksey Kondratenko S96, G9
Bart Kieviet 0 - 9 Stéphane Rombaux S96, G9
Bart Kieviet 0 - 9 Frederic Estellon S96, G9
Bart Kieviet 0 - 9 Montes Dimemola S96, G9
Bart Kieviet 0 - 9 Paul Williams S96, G9
Bart Kieviet 0 - 9 Erwann Gendreau S96, G9
Bart Kieviet 0 - 9 Séverine Arapoglou S96, G9
Frederic Estellon 49 - 11 Mindaugas Kuodys S96, G9
Frederic Estellon 31 - 17 Adam Pilo S96, G9
Frederic Estellon 30 - 30 Martin Weiß S96, G9
Frederic Estellon 28 - 15 Sergio Odriozola S96, G9
Frederic Estellon 28 - 32 Séverine Arapoglou S96, G9
Frederic Estellon 26 - 16 Kevinas Breive S96, G9
Frederic Estellon 25 - 18 Giovanni Barzaghi S96, G9
Frederic Estellon 24 - 1 Michaela Källström S96, G9
Frederic Estellon 23 - 20 Christophe Dumont S96, G9
Frederic Estellon 22 - 21 James Boylan S96, G9
Frederic Estellon 22 - 21 Erwann Gendreau S96, G9
Frederic Estellon 22 - 21 Stephen Bewers S96, G9
Frederic Estellon 21 - 22 Ignacio Belatti S96, G9
Frederic Estellon 21 - 22 Stefano Fort S96, G9
Frederic Estellon 18 - 25 Aleksey Kondratenko S96, G9
Frederic Estellon 18 - 25 Montes Dimemola S96, G9
Frederic Estellon 17 - 9 Henri Dormann S96, G9
Frederic Estellon 16 - 26 Gaby Pelleriti S96, G9
Frederic Estellon 16 - 10 Olivier Portal S96, G9
Frederic Estellon 15 - 11 Paul Williams S96, G9
Frederic Estellon 14 - 12 Andrea Squizzato1 S96, G9
Frederic Estellon 13 - 30 Stéphane Rombaux S96, G9
Frederic Estellon 11 - 15 Riaan Van Der Merwe S96, G9
Frederic Estellon 11 - 15 David Rolleston1 S96, G9
Frederic Estellon 9 - 0 Nigel Koh S96, G9
Frederic Estellon 9 - 0 Gabriel Naya S96, G9
Frederic Estellon 9 - 0 Bart Kieviet S96, G9
Frederic Estellon 9 - 0 Nick Tsagarakis S96, G9
Frederic Estellon 9 - 0 Martin Rosina S96, G9
Frederic Estellon 9 - 0 Daniele Bontempo S96, G9
Frederic Estellon 9 - 0 James Berriman S96, G9
Frederic Estellon 9 - 0 Domien Luts S96, G9
Frederic Estellon 9 - 0 Lukáš Rychlík S96, G9
Frederic Estellon 9 - 0 Alexandre Reis S96, G9
Frederic Estellon 9 - 0 Jesus Fernandez S96, G9
Frederic Estellon 9 - 0 Joelson Gonçalves S96, G9
Frederic Estellon 9 - 0 Josh Clark S96, G9
Frederic Estellon 9 - 0 Deepak Kar S96, G9
Frederic Estellon 6 - 0 Adrian Skrobiński S96, G9
Séverine Arapoglou 32 - 28 Frederic Estellon S96, G9
Séverine Arapoglou 26 - 16 Kevinas Breive S96, G9
Séverine Arapoglou 25 - 0 Martin Rosina S96, G9
Séverine Arapoglou 24 - 19 Giovanni Barzaghi S96, G9
Séverine Arapoglou 24 - 34 Paul Williams S96, G9
Séverine Arapoglou 22 - 0 Adrian Skrobiński S96, G9
Séverine Arapoglou 21 - 22 Stefano Fort S96, G9
Séverine Arapoglou 19 - 24 James Boylan S96, G9
Séverine Arapoglou 18 - 8 Mindaugas Kuodys S96, G9
Séverine Arapoglou 18 - 25 Christophe Dumont S96, G9
Séverine Arapoglou 18 - 25 Martin Weiß S96, G9
Séverine Arapoglou 18 - 25 Erwann Gendreau S96, G9
Séverine Arapoglou 18 - 25 Ignacio Belatti S96, G9
Séverine Arapoglou 18 - 25 Stephen Bewers S96, G9
Séverine Arapoglou 17 - 26 Montes Dimemola S96, G9
Séverine Arapoglou 16 - 10 Sergio Odriozola S96, G9
Séverine Arapoglou 16 - 26 Gaby Pelleriti S96, G9
Séverine Arapoglou 16 - 27 Aleksey Kondratenko S96, G9
Séverine Arapoglou 15 - 11 Adam Pilo S96, G9
Séverine Arapoglou 15 - 11 Olivier Portal S96, G9
Séverine Arapoglou 14 - 12 Henri Dormann S96, G9
Séverine Arapoglou 14 - 12 Andrea Squizzato1 S96, G9
Séverine Arapoglou 13 - 30 Stéphane Rombaux S96, G9
Séverine Arapoglou 10 - 16 Riaan Van Der Merwe S96, G9
Séverine Arapoglou 9 - 0 Bart Kieviet S96, G9
Séverine Arapoglou 9 - 0 Gabriel Naya S96, G9
Séverine Arapoglou 9 - 0 Nick Tsagarakis S96, G9
Séverine Arapoglou 9 - 0 Daniele Bontempo S96, G9
Séverine Arapoglou 9 - 0 James Berriman S96, G9
Séverine Arapoglou 9 - 0 Lukáš Rychlík S96, G9
Séverine Arapoglou 9 - 0 Domien Luts S96, G9
Séverine Arapoglou 9 - 0 Alexandre Reis S96, G9
Séverine Arapoglou 9 - 0 Jesus Fernandez S96, G9
Séverine Arapoglou 9 - 0 David Rolleston1 S96, G9
Séverine Arapoglou 9 - 0 Joelson Gonçalves S96, G9
Séverine Arapoglou 9 - 0 Josh Clark S96, G9
Séverine Arapoglou 9 - 0 Deepak Kar S96, G9
Séverine Arapoglou 9 - 0 Nigel Koh S96, G9
Séverine Arapoglou 8 - 0 Michaela Källström S96, G9
Montes Dimemola 60 - 68 Aleksey Kondratenko S96, G9
Montes Dimemola 58 - 53 Stephen Bewers S96, G9
Montes Dimemola 53 - 41 Martin Weiß S96, G9
Montes Dimemola 45 - 12 Nick Tsagarakis S96, G9
Montes Dimemola 44 - 16 Stefano Fort S96, G9
Montes Dimemola 42 - 18 Riaan Van Der Merwe S96, G9
Montes Dimemola 38 - 21 Gaby Pelleriti S96, G9
Montes Dimemola 35 - 42 Christophe Dumont S96, G9
Montes Dimemola 33 - 9 Kevinas Breive S96, G9
Montes Dimemola 31 - 12 Giovanni Barzaghi S96, G9
Montes Dimemola 28 - 32 Ignacio Belatti S96, G9
Montes Dimemola 26 - 34 James Boylan S96, G9
Montes Dimemola 26 - 17 Séverine Arapoglou S96, G9
Montes Dimemola 25 - 18 Frederic Estellon S96, G9
Montes Dimemola 23 - 20 Erwann Gendreau S96, G9
Montes Dimemola 23 - 3 Jesus Fernandez S96, G9
Montes Dimemola 21 - 5 Lukáš Rychlík S96, G9
Montes Dimemola 21 - 5 Nigel Koh S96, G9
Montes Dimemola 20 - 23 Olivier Portal S96, G9
Montes Dimemola 20 - 5 Michaela Källström S96, G9
Montes Dimemola 19 - 7 Mindaugas Kuodys S96, G9
Montes Dimemola 17 - 9 Sergio Odriozola S96, G9
Montes Dimemola 15 - 11 Henri Dormann S96, G9
Montes Dimemola 12 - 31 Stéphane Rombaux S96, G9
Montes Dimemola 12 - 14 Adam Pilo S96, G9
Montes Dimemola 9 - 0 Gabriel Naya S96, G9
Montes Dimemola 9 - 0 Bart Kieviet S96, G9
Montes Dimemola 9 - 0 Martin Rosina S96, G9
Montes Dimemola 9 - 0 James Berriman S96, G9
Montes Dimemola 9 - 17 Paul Williams S96, G9
Montes Dimemola 9 - 0 Alexandre Reis S96, G9
Montes Dimemola 9 - 0 Joelson Gonçalves S96, G9
Montes Dimemola 9 - 0 Deepak Kar S96, G9
Montes Dimemola 9 - 17 Andrea Squizzato1 S96, G9
Montes Dimemola 8 - 1 David Rolleston1 S96, G9
Montes Dimemola 7 - 2 Daniele Bontempo S96, G9
Montes Dimemola 7 - 2 Domien Luts S96, G9
Montes Dimemola 7 - 2 Josh Clark S96, G9
Montes Dimemola 4 - 2 Adrian Skrobiński S96, G9
Henri Dormann 27 - 16 Stephen Bewers S96, G9
Henri Dormann 26 - 17 Christophe Dumont S96, G9
Henri Dormann 23 - 36 Gaby Pelleriti S96, G9
Henri Dormann 21 - 22 Giovanni Barzaghi S96, G9
Henri Dormann 21 - 4 Kevinas Breive S96, G9
Henri Dormann 21 - 90 Stéphane Rombaux S96, G9
Henri Dormann 19 - 7 Mindaugas Kuodys S96, G9
Henri Dormann 18 - 8 Sergio Odriozola S96, G9
Henri Dormann 17 - 26 Joelson Gonçalves S96, G9
Henri Dormann 15 - 11 Olivier Portal S96, G9
Henri Dormann 15 - 11 James Boylan S96, G9
Henri Dormann 14 - 12 Stefano Fort S96, G9
Henri Dormann 13 - 30 Lukáš Rychlík S96, G9
Henri Dormann 13 - 13 Erwann Gendreau S96, G9
Henri Dormann 13 - 30 Ignacio Belatti S96, G9
Henri Dormann 13 - 13 Adam Pilo S96, G9
Henri Dormann 12 - 14 Séverine Arapoglou S96, G9
Henri Dormann 12 - 14 Martin Weiß S96, G9
Henri Dormann 12 - 14 Andrea Squizzato1 S96, G9
Henri Dormann 11 - 15 Montes Dimemola S96, G9
Henri Dormann 10 - 16 Bart Kieviet S96, G9
Henri Dormann 9 - 0 Gabriel Naya S96, G9
Henri Dormann 9 - 17 Nick Tsagarakis S96, G9
Henri Dormann 9 - 0 Martin Rosina S96, G9
Henri Dormann 9 - 17 Paul Williams S96, G9
Henri Dormann 9 - 0 Alexandre Reis S96, G9
Henri Dormann 9 - 17 Frederic Estellon S96, G9
Henri Dormann 9 - 0 Deepak Kar S96, G9
Henri Dormann 9 - 0 Riaan Van Der Merwe S96, G9
Henri Dormann 8 - 1 James Berriman S96, G9
Henri Dormann 8 - 0 Michaela Källström S96, G9
Henri Dormann 7 - 2 Domien Luts S96, G9
Henri Dormann 7 - 2 Jesus Fernandez S96, G9
Henri Dormann 7 - 2 Nigel Koh S96, G9
Henri Dormann 6 - 3 Daniele Bontempo S96, G9
Henri Dormann 6 - 3 David Rolleston1 S96, G9
Henri Dormann 6 - 20 Aleksey Kondratenko S96, G9
Henri Dormann 5 - 4 Josh Clark S96, G9
Henri Dormann 4 - 2 Adrian Skrobiński S96, G9
Lukáš Rychlík 48 - 11 Gaby Pelleriti S96, G9
Lukáš Rychlík 30 - 13 Henri Dormann S96, G9
Lukáš Rychlík 26 - 17 Alexandre Reis S96, G9
Lukáš Rychlík 16 - 10 Stéphane Rombaux S96, G9
Lukáš Rychlík 11 - 15 Stephen Bewers S96, G9
Lukáš Rychlík 9 - 0 Stefano Fort S96, G9
Lukáš Rychlík 9 - 17 Riaan Van Der Merwe S96, G9
Lukáš Rychlík 9 - 0 Gabriel Naya S96, G9
Lukáš Rychlík 7 - 2 Joelson Gonçalves S96, G9
Lukáš Rychlík 7 - 19 Aleksey Kondratenko S96, G9
Lukáš Rychlík 6 - 2 Michaela Källström S96, G9
Lukáš Rychlík 5 - 4 Giovanni Barzaghi S96, G9
Lukáš Rychlík 5 - 4 Martin Rosina S96, G9
Lukáš Rychlík 5 - 4 James Berriman S96, G9
Lukáš Rychlík 5 - 4 Domien Luts S96, G9
Lukáš Rychlík 5 - 21 Montes Dimemola S96, G9
Lukáš Rychlík 4 - 22 Erwann Gendreau S96, G9
Lukáš Rychlík 4 - 5 Ignacio Belatti S96, G9
Lukáš Rychlík 4 - 4 Kevinas Breive S96, G9
Lukáš Rychlík 4 - 5 Mindaugas Kuodys S96, G9
Lukáš Rychlík 4 - 5 Bart Kieviet S96, G9
Lukáš Rychlík 3 - 6 Nick Tsagarakis S96, G9
Lukáš Rychlík 3 - 3 Adrian Skrobiński S96, G9
Lukáš Rychlík 3 - 6 Deepak Kar S96, G9
Lukáš Rychlík 2 - 7 Jesus Fernandez S96, G9
Lukáš Rychlík 2 - 7 Andrea Squizzato1 S96, G9
Lukáš Rychlík 2 - 7 Nigel Koh S96, G9
Lukáš Rychlík 1 - 8 Daniele Bontempo S96, G9
Lukáš Rychlík 1 - 8 Sergio Odriozola S96, G9
Lukáš Rychlík 1 - 8 Josh Clark S96, G9
Lukáš Rychlík 1 - 8 Olivier Portal S96, G9
Lukáš Rychlík 1 - 8 Christophe Dumont S96, G9
Lukáš Rychlík 0 - 9 Séverine Arapoglou S96, G9
Lukáš Rychlík 0 - 9 Paul Williams S96, G9
Lukáš Rychlík 0 - 9 Martin Weiß S96, G9
Faqe « 1 2 3 ... 6 [78 »Shpejt shkoni në faqen: