Renditja për kupë - Sezon 39   (Grupi: Amateur - 101)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. T. Chen 3 T. Chen 3 T. Chen 0 P. Turner 3 P. Turner 3 P. Turner
32. O. Gonzalez 0
26. D. Rossion 0 S. MacIver 0
28. S. MacIver 3
20. C. Indrecan 0 P. Turner 2 P. Turner 3
24. P. Turner 3
27. A. Silva 0 C. Esparza 1
8. C. Esparza 3
5. K. Sugier 3 K. Sugier 2 K. Sugier 2 K. Sugier 0
18. D. Gambelic 0
9. C. McLean 3 C. McLean 1
12. M. Nuorela 0
21. G. Sartini 0 F. Caballero 0 L. Peroin 1
16. F. Caballero 3
14. S. Bewers 0 L. Peroin 3
4. L. Peroin 3
3. K. Gábor 3 K. Gábor 3 K. Gábor 3 K. Gábor 1 A. Cejas 0
31. A. Shergill 0
29. V. Kostov 0 A. Cant 0
15. A. Cant 3
30. M. Shopov 2 M. Shopov 2 M. Shopov 0
23. R. Petrauskas 1
22. R. Sianowski 1 Y. Premraj 1
6. Y. Premraj 2
7. G. Beresford 0 A. Santucci 0 T. Vuolle 0 A. Cejas 2
10. A. Santucci 3
25. R. Agnew 0 T. Vuolle 3
11. T. Vuolle 3
19. S. Holm 0 P. Hertach 1 A. Cejas 3
13. P. Hertach 3
17. F. Szabó 0 A. Cejas 2
2. A. Cejas 3