Renditja për kupë - Sezon 46   (Grupi: Amateur - 105)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. S. Perez 2 S. Perez 3 S. Perez 1 H. Trapi 1 L. Micuda 1 J. Barabas
12. P. Petersen 1
13. R. Lozano Ortega 2 R. Lozano Ortega 0
18. R. Roman 1
17. L. Černocký 1 J. Gonzalez 0 H. Trapi 2
20. J. Gonzalez 2
24. A. Reyes 0 H. Trapi 3
8. H. Trapi 3
5. A. Urbina 3 A. Urbina 2 A. Urbina 1 L. Micuda 2
29. R. Sulek 0
16. E. Fano 2 E. Fano 1
30. R. Ullrich 1
21. I. Egito 0 M. Manieri 1 L. Micuda 2
10. M. Manieri 3
22. M. Bakula 0 L. Micuda 2
4. L. Micuda 3
3. J. Barabas 3 J. Barabas 3 J. Barabas 3 J. Barabas 2 J. Barabas 2
25. M. Ješić 0
9. D. Bertoya 3 D. Bertoya 0
28. J. Thierry 0
14. W. Martucci 2 W. Martucci 0 I. Lightfoot 0
19. M. Loura Cavalcante 1
23. Y. Mallis 0 I. Lightfoot 3
6. I. Lightfoot 3
7. E. Esteves 3 E. Esteves 1 S. Langosch 0 J. Erdélyi 1
32. N. Ivanov 0
31. K. Hopf 1 S. Langosch 2
27. S. Langosch 2
15. O. Bailloeul 2 O. Bailloeul 0 J. Erdélyi 3
26. B. Carnat 1
11. J. Bloem 1 J. Erdélyi 3
2. J. Erdélyi 2