Renditja për kupë - Sezon 48   (Grupi: Amateur - 105)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. M. Loura Cavalcante 3 M. Loura Cavalcante 3 M. Loura Cavalcante 3 M. Loura Cavalcante 2 M. Loura Cavalcante 3 M. Loura Cavalcante
10. I. Lightfoot 0
32. J. Nieves 1 E. Ceriani 0
24. E. Ceriani 2
26. A. Nagy 0 A. Jenner 1 B. Ambrus 0
22. A. Jenner 3
12. B. Ambrus 3 B. Ambrus 2
8. E. Fano 0
5. A. Reyes 3 A. Reyes 3 A. Reyes 1 L. Černocký 1
25. R. Palumbo 0
15. T. Csepregi 2 T. Csepregi 0
14. N. Mondino 1
11. L. Černocký 3 L. Černocký 2 L. Černocký 2
9. J. Gonzalez 0
23. P. Loureiro 1 D. Bertoya 1
4. D. Bertoya 2
3. A. Loglio 3 A. Loglio 1 S. Perez 3 S. Perez 2 S. Perez 0
19. Z. Culibrk 0
18. S. Perez 3 S. Perez 2
30. R. Sulek 0
31. A. Lourençon 3 A. Lourençon 2 A. Lourençon 0
28. A. Gindl 0
20. V. Kall 2 V. Kall 0
6. L. Esteves 1
7. O. Bailloeul 1 M. Janda 1 N. Hartlebury 2 N. Hartlebury 1
16. M. Janda 2
29. W. Martucci 0 N. Hartlebury 2
17. N. Hartlebury 3
13. A. Urbina 2 A. Urbina 3 A. Urbina 1
27. V. Mati 1
21. V. Caivano 0 M. Manieri 0
2. M. Manieri 3