Renditja për kupë - Sezon 51   (Grupi: Amateur - 14)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. L. Teixeira Pinto 3 L. Teixeira Pinto 2 L. Teixeira Pinto 3 L. Teixeira Pinto 1 M. Busato 2 M. Busato
13. J. Castadelli 0
23. K. Attila 2 K. Attila 1
12. S. Riccardi 1
21. M. Joshua 2 M. Joshua 1 M. Mikulovic 0
26. X. Figueras 1
11. S. Uribe 0 M. Mikulovic 2
8. M. Mikulovic 3
5. M. Busato 2 M. Busato 2 M. Busato 3 M. Busato 2
15. R. Veerus 1
16. C. Franco 3 C. Franco 1
25. J. Hinchliffe 0
28. P. Kiss 3 P. Kiss 0 R. Stallone 0
27. A. Cavani 0
22. R. Leyva 0 R. Stallone 3
4. R. Stallone 3
3. J. Romero 3 J. Romero 3 J. Romero 3 J. Romero 2 J. Romero 1
31. R. Carter 0
14. D. Van West 2 D. Van West 0
10. K. Čučoriedka 1
24. M. Beresford 0 C. Johnston 1 A. Fernandes 0
18. C. Johnston 3
30. J. Thierry 0 A. Fernandes 2
6. A. Fernandes 3
7. M. Figuera 3 M. Figuera 2 M. Figuera 0 M. Cendrós 1
9. E. Littlejohns 0
19. F. Kurganoff 1 F. Lopez 1
17. F. Lopez 2
20. I. Grzelak 3 I. Grzelak 1 M. Cendrós 3
32. C. Mecfel 0
29. Ł. Bereszko 0 M. Cendrós 2
2. M. Cendrós 3