Renditja për kupë - Sezon 40   (Grupi: Amateur - 17)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. F. Deb 3 F. Deb 3 F. Deb 1 J. Tjop 2 J. Tjop 1 J. Cano
23. R. Ibniev 0
31. B. Lo Turco 0 H. Larrañaga 0
21. H. Larrañaga 3
9. R. Walsh 3 R. Walsh 1 J. Tjop 2
18. E. Olesoff 0
17. D. Chirascu 0 J. Tjop 2
8. J. Tjop 3
5. D. Gonser 3 D. Gonser 3 D. Gonser 1 S. Lourenço 1
19. A. Bull 0
13. M. Magrini 3 M. Magrini 0
30. M. Barac 0
12. A. Fdez 2 A. Fdez 0 S. Lourenço 2
22. D. Dineli 1
14. N. Somma 1 S. Lourenço 3
4. S. Lourenço 2
3. J. Cano 3 J. Cano 3 J. Cano 2 J. Cano 2 J. Cano 2
25. J. Rajala 0
15. A. Demian-Groza 2 A. Demian-Groza 0
20. A. Cerra 1
27. S. Nagy 3 S. Nagy 1 P. Wojno 1
32. S. Zolin 0
26. P. Borges 0 P. Wojno 2
6. P. Wojno 3
7. K. Fitzgerald 3 K. Fitzgerald 2 K. Fitzgerald 2 K. Fitzgerald 1
16. J. Clark 0
24. V. Variksoo 0 M. Kukielski 1
10. M. Kukielski 3
28. S. Maiorov 3 S. Maiorov 1 A. Smiatacz 1
11. M. Francucci 0
29. F. Lechner 0 A. Smiatacz 2
2. A. Smiatacz 3