Renditja për kupë - Sezon 34   (Grupi: Amateur - 18)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. E. Lisauskas 3 E. Lisauskas 0 J. Castilla 0 S. Nowak 3 S. Nowak 3 S. Nowak
23. D. Blager 0
13. J. Castilla 2 J. Castilla 3
22. A. Verdijck 1
11. J. Punisson 3 J. Punisson 0 S. Nowak 3
17. K. Ziganshin 0
16. P. Ferrero 1 S. Nowak 3
8. S. Nowak 2
5. O. Chernov 2 O. Chernov 1 F. Di Nucci 0 D. Marshall 0
31. A. Lorente 1
9. F. Di Nucci 3 F. Di Nucci 2
28. D. Kerey 0
32. L. Martinez 0 D. Marshall 3 D. Marshall 3
10. D. Marshall 3
27. D. Bus 0 R. Sianowski 0
4. R. Sianowski 3
3. M. Källström 3 M. Källström 1 J. Escartin 1 S. Fosztó 0 N. Meszaros 0
25. F. Hlaj 0
19. G. Swiercz 0 J. Escartin 2
12. J. Escartin 3
30. R. Inghiotti 1 B. Duray 0 S. Fosztó 2
14. B. Duray 2
15. F. Hejj 0 S. Fosztó 3
6. S. Fosztó 3
7. C. Gallego Martin 3 C. Gallego Martin 2 C. Gallego Martin 0 N. Meszaros 3
24. M. Cristea 0
29. M. Margorin 0 P. Dolapsakis 1
26. P. Dolapsakis 3
21. P. Balogh 0 P. Rovina 0 N. Meszaros 3
18. P. Rovina 3
20. D. Marinkovic 0 N. Meszaros 3
2. N. Meszaros 3