Renditja për kupë - Sezon 16   (Grupi: Amateur - 21)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Mathews 3 J. Mathews 3 J. Mathews 3 J. Mathews 3 J. Mathews 1 B. Kristensen
29. C. Esteve 0
12. J. Russell 2 J. Russell 0
11. D. Vaz 1
15. X. Alex 2 X. Alex 2 X. Alex 0
26. J. Teddyatmadja 1
28. N. Perkovic 1 P. Grigore 1
8. P. Grigore 2
5. D. Dectis 3 D. Dectis 3 D. Dectis 3 D. Dectis 0
13. S. Kulkarni 0
19. S. Viana 0 P. Sykes 0
23. P. Sykes 3
27. O. Díez 2 O. Díez 0 J. Ladevez 0
14. J. Ridley 1
22. J. Ladevez 2 J. Ladevez 3
4. J. Males 1
3. B. Kristensen 2 B. Kristensen 3 B. Kristensen 3 B. Kristensen 3 B. Kristensen 2
20. I. Ladrun 1
21. W. Durczyński 0 J. Redlof 0
10. J. Redlof 3
9. L. Laurinaitis 2 L. Laurinaitis 3 L. Laurinaitis 0
32. R. Irwansyah 1
25. S. Babicz 1 P. Meseguer 0
6. P. Meseguer 2
7. E. Pinkevicius 2 E. Pinkevicius 3 E. Pinkevicius 1 E. Stepancuk 0
17. S. Bull 1
31. S. Negher 0 G. Jakaitis 0
24. G. Jakaitis 3
16. O. Mitca 3 O. Mitca 0 E. Stepancuk 2
30. J. Niemelä 0
18. F. Becker 1 E. Stepancuk 3
2. E. Stepancuk 2