Renditja për kupë - Sezon 47   (Grupi: Amateur - 28)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. I. Vedenikov 2 I. Vedenikov 3 I. Vedenikov 2 I. Vedenikov 2 I. Vedenikov 2 I. Vedenikov
19. F. Ten 1
26. T. Brondolin 0 P. Rocchi 0
13. P. Rocchi 3
12. I. Alonso Estevez 2 I. Alonso Estevez 1 S. Gronov 1
32. C. Legrand 1
20. S. Gronov 2 S. Gronov 2
8. C. Zsolt 1
5. G. Swaney 1 R. Assis 0 G. Kostopoulos 0 R. Serveto 1
21. R. Assis 2
10. G. Kostopoulos 3 G. Kostopoulos 3
25. R. Müller 0
18. Z. Támba 0 R. Fellegara 0 R. Serveto 3
30. R. Fellegara 3
14. D. Georgiev 0 R. Serveto 3
4. R. Serveto 3
3. D. James 3 D. James 0 A. Sarti 1 P. Taskila 3 P. Taskila 1
27. K. Ükskask 0
28. F. Napoli 1 A. Sarti 3
23. A. Sarti 2
9. L. Valenta 1 P. Taskila 2 P. Taskila 2
11. P. Taskila 2
17. M. Przerwa 0 J. Thöni 1
6. J. Thöni 3
7. J. Camacho 1 M. Ionut 2 M. Ionut 2 M. Ionut 0
24. M. Ionut 2
15. J. Pontelli 1 T. Pál 1
22. T. Pál 2
31. R. Franco 1 C. Baluta 0 M. Juřica 1
29. C. Baluta 2
16. M. Juřica 3 M. Juřica 3
2. L. Del Rio 0