Renditja për kupë - Sezon 48   (Grupi: Amateur - 28)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. P. Taskila 3 P. Taskila 3 P. Taskila 2 P. Taskila 2 P. Taskila 1 F. Ten
23. S. Walshaw 0
12. T. Pál 1 L. Del Rio 0
21. L. Del Rio 2
16. K. Ükskask 1 C. Legrand 2 C. Legrand 1
17. C. Legrand 2
28. I. Alonso Estevez 2 I. Alonso Estevez 1
8. P. Rizzi 1
5. Z. Suput 3 Z. Suput 2 Z. Suput 1 A. Sarti 1
26. R. Angeli 0
10. G. Kostopoulos 2 G. Kostopoulos 1
22. F. Bullones 1
30. M. Virtanen 1 P. Entralgo 0 A. Sarti 2
31. P. Entralgo 2
27. D. Baychev 1 A. Sarti 3
4. A. Sarti 2
3. J. Thöni 2 J. Thöni 3 J. Thöni 1 F. Ten 2 F. Ten 2
29. C. Zsolt 1
32. D. Postiglione 1 M. Przerwa 0
25. M. Przerwa 2
9. F. Ten 3 F. Ten 3 F. Ten 2
18. J. Pontelli 0
24. J. Camacho 1 D. Georgiev 0
6. D. Georgiev 2
7. M. Ionut 2 M. Ionut 3 M. Ionut 0 E. Palletti 1
19. G. Swaney 1
15. D. James 2 D. James 0
14. P. Rocchi 1
13. R. Fellegara 2 R. Fellegara 1 E. Palletti 3
20. M. Juřica 1
11. R. Assis 0 E. Palletti 2
2. E. Palletti 3