Renditja për kupë - Sezon 50   (Grupi: Amateur - 30)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. L. Nishihata 1 M. Agoulnik 2 M. Agoulnik 3 M. Agoulnik 0 J. Callow 2 J. Callow
13. M. Agoulnik 2
10. G. Panousis 3 G. Panousis 1
26. A. Palyanytsa 0
27. A. Pesquera 1 A. Kliamenakis 0 H. Topčić 0
22. A. Kliamenakis 2
19. M. Lazovic 0 H. Topčić 3
8. H. Topčić 3
5. R. Dumas 2 R. Dumas 3 R. Dumas 1 J. Callow 3
14. J. Bergenkool 1
31. W. Martucci 2 W. Martucci 0
29. A. Pillai 1
25. H. Souza 1 J. Torres 0 J. Callow 2
23. J. Torres 2
28. F. Santiago 0 J. Callow 3
4. J. Callow 3
3. A. Ptak 3 A. Ptak 2 A. Ptak 3 A. Ptak 2 A. Ptak 1
24. J. Harju 0
20. S. Kuzmanovic 1 D. Arulic Ar 1
17. D. Arulic Ar 2
32. Q. Levasseur 0 F. Andrei 0 B. Naso 0
16. F. Andrei 3
15. G. Jermak 1 B. Naso 3
6. B. Naso 2
7. F. Godinho 3 F. Godinho 1 L. Kordev 1 P. Mistrz 1
18. P. Sequeira 0
11. L. Kordev 2 L. Kordev 2
12. M. Simonov 1
21. D. Borçoi 1 R. Angeli 0 P. Mistrz 2
30. R. Angeli 2
9. S. Storteboom 0 P. Mistrz 3
2. P. Mistrz 3