Renditja për kupë - Sezon 51   (Grupi: Amateur - 30)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. R. Dumas 3 R. Dumas 2 R. Dumas 3 R. Dumas 0 D. Borçoi 3 D. Borçoi
29. N. Zikouridis 0
22. A. Palyanytsa 0 D. Cañas 1
18. D. Cañas 3
27. J. Harju 0 M. Lazovic 1 L. Kordev 0
15. M. Lazovic 3
21. V. Ramalho 0 L. Kordev 2
8. L. Kordev 3
5. J. Bergenkool 1 S. Kuzmanovic 1 G. Jermak 0 D. Borçoi 3
14. S. Kuzmanovic 2
16. G. Jermak 3 G. Jermak 2
23. V. Kostov 0
28. J. Bohatec 0 D. Borçoi 3 D. Borçoi 3
9. D. Borçoi 3
20. R. Angeli 1 G. Panousis 0
4. G. Panousis 2
3. M. Agoulnik 2 M. Agoulnik 0 M. Simonov 2 M. Simonov 0 H. Topčić 0
24. P. Laude 1
12. M. Simonov 3 M. Simonov 3
17. H. Souza 0
10. D. Arulic Ar 1 L. Janneau 0 S. Storteboom 1
19. L. Janneau 2
26. J. Torres 0 S. Storteboom 3
6. S. Storteboom 3
7. A. Herban 3 A. Herban 1 H. Topčić 2 H. Topčić 3
31. R. Barbosa 0
13. H. Topčić 2 H. Topčić 2
11. P. Sequeira 1
25. F. Andrei 3 F. Andrei 0 F. Godinho 1
30. Q. Levasseur 0
32. L. Nishihata 0 F. Godinho 3
2. F. Godinho 3