Renditja për kupë - Sezon 52   (Grupi: Amateur - 30)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Bergenkool 1 D. Arulic Ar 3 D. Arulic Ar 1 P. Sequeira 2 P. Sequeira 1 M. Simonov
17. D. Arulic Ar 2
30. J. Harju 0 D. Cañas 0
10. D. Cañas 3
13. V. Ramalho 2 V. Ramalho 0 P. Sequeira 2
20. W. Martucci 1
25. S. Lechner 1 P. Sequeira 3
8. P. Sequeira 2
5. J. Dafrente 3 J. Dafrente 2 J. Dafrente 0 J. Torres 1
31. C. Esposito 0
29. M. Dariusz 1 V. Sharaburov 1
32. V. Sharaburov 2
23. F. Andrei 2 F. Andrei 0 J. Torres 3
21. L. Janneau 1
26. L. Nishihata 0 J. Torres 3
4. J. Torres 3
3. M. Simonov 2 M. Simonov 3 M. Simonov 2 M. Simonov 2 M. Simonov 2
19. G. Jermak 1
22. L. Kordev 0 S. Storteboom 0
16. S. Storteboom 3
27. M. Lazovic 1 G. Panousis 1 A. Urbina 1
11. G. Panousis 2
15. R. Barbosa 1 A. Urbina 2
6. A. Urbina 2
7. D. Montalbano 3 D. Montalbano 1 P. Laude 0 H. Topčić 1
28. V. Kostov 0
12. P. Laude 3 P. Laude 2
18. H. Souza 0
14. R. Angeli 1 A. Herban 1 H. Topčić 3
9. A. Herban 2
24. Q. Levasseur 0 H. Topčić 2
2. H. Topčić 3