Renditja për kupë - Sezon 47   (Grupi: Amateur - 35)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. M. Bettio 1 P. Bedachev 3 P. Bedachev 2 P. Bedachev 1 M. Challinor 1 A. Ipacs
9. P. Bedachev 2
21. M. Miranda 1 P. Montes 0
29. P. Montes 2
19. K. Vasilottos 2 K. Vasilottos 1 B. Kirst 1
16. D. Guti 1
23. F. Calgaro 0 B. Kirst 2
8. B. Kirst 3
5. A. Gonzalez 3 A. Gonzalez 2 A. Gonzalez 1 M. Challinor 2
30. R. Vach 0
18. T. Puzas 0 D. Bates 1
28. D. Bates 3
22. E. Perez 1 F. Dec 0 M. Challinor 2
20. F. Dec 2
26. P. Massano 0 M. Challinor 3
4. M. Challinor 3
3. A. Ipacs 2 A. Ipacs 2 A. Ipacs 2 A. Ipacs 3 A. Ipacs 2
13. M. Parietti 1
25. I. János 0 T. Seib 1
14. T. Seib 3
12. M. Tasoso 2 M. Tasoso 0 D. Callegari 1
15. I. Majhen 1
17. D. Oliveira 0 D. Callegari 3
6. D. Callegari 3
7. M. Standen 3 M. Standen 3 M. Standen 2 M. Standen 0
31. I. Cedeno 0
10. J. Benson 3 J. Benson 0
24. M. Rubino 0
11. J. Sanchez 2 J. Sanchez 0 V. Berglezov 1
32. A. Ruff 1
27. A. Bikauskas 1 V. Berglezov 3
2. V. Berglezov 2