Renditja për kupë - Sezon 32   (Grupi: Amateur - 4)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Homonnai 3 J. Homonnai 2 J. Homonnai 2 J. Homonnai 1 K. Wojcicki 0 F. Fondelli
32. M. Kot 0
17. J. Berni 3 J. Berni 1
27. P. Bielak 0
10. M. Herr 3 M. Herr 1 L. Murray 1
21. D. Titov 0
20. P. Majchrzyk 0 L. Murray 2
8. L. Murray 3
5. D. Garcia 2 D. Garcia 3 D. Garcia 0 K. Wojcicki 2
31. T. Rodrigues 1
26. T. De Jong 1 P. Gkaintatzis 0
13. P. Gkaintatzis 2
16. M. Cuffez 1 F. Romani 1 K. Wojcicki 3
14. F. Romani 2
25. G. Péntek 0 K. Wojcicki 2
4. K. Wojcicki 3
3. J. Zieliński 0 A. Porro 1 P. Ribeiro 1 F. Fondelli 3 F. Fondelli 3
19. A. Porro 3
12. M. Fašung 0 P. Ribeiro 2
9. P. Ribeiro 3
28. Ł. Kowalski 0 K. Ivanov 1 F. Fondelli 2
11. K. Ivanov 3
24. A. Naumoff 0 F. Fondelli 2
6. F. Fondelli 3
7. C. Small 2 C. Small 2 C. Small 0 C. Clément 0
23. J. Nunes 1
18. H. Peltomaa 1 A. Zander 1
30. A. Zander 2
15. G. Brojak 2 G. Brojak 1 C. Clément 3
22. W. Lopes 1
29. P. Balogh 0 C. Clément 2
2. C. Clément 3