Renditja për kupë - Sezon 29   (Grupi: Amateur - 52)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. J. Abi Jaudi 2 J. Abi Jaudi 3 J. Abi Jaudi 2 J. Abi Jaudi 3 J. Abi Jaudi 0 A. Oatley
15. C. Marchetti 1
22. Á. Berrón 2 Á. Berrón 0
24. D. Fernandez 1
16. E. Blissi 1 G. Ashford 0 P. Stracquadaini 1
10. G. Ashford 2
19. P. Stracquadaini 2 P. Stracquadaini 3
8. M. Wright 1
5. T. Tsial 3 T. Tsial 3 T. Tsial 0 C. Osiak 0
30. M. Broadhead 0
25. D. Godard de Barran 2 D. Godard de Barran 0
27. F. Godinho 1
17. M. Coelho 2 M. Coelho 0 C. Osiak 3
9. A. Bielawski 1
11. A. Lewis 0 C. Osiak 3
4. C. Osiak 3
3. D. van den Berg 3 D. van den Berg 2 D. van den Berg 1 A. Oatley 2 A. Oatley 3
29. M. Oliveira 0
32. L. Ponticelli 1 S. Stan 1
14. S. Stan 2
28. Z. Baráth 0 A. Oatley 2 A. Oatley 2
20. A. Oatley 3
18. G. Diehl 2 G. Diehl 1
6. W. Day 1
7. R. Kwaśny 1 R. Moura 0 T. Lacombe 3 T. Lacombe 1
26. R. Moura 2
31. R. Morrell 0 T. Lacombe 3
12. T. Lacombe 3
23. D. Voznyy 2 D. Voznyy 0 A. Zvaigznitis 0
13. B. Wójcicki 1
21. A. Zvaigznitis 3 A. Zvaigznitis 3
2. H. Brake 0