Renditja për kupë - Sezon 27   (Grupi: Amateur - 53)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. G. Mihai-Emilian 3 G. Mihai-Emilian 2 G. Mihai-Emilian 3 G. Mihai-Emilian 2 G. Mihai-Emilian 0 C. Marchetti
29. A. Kornilov 0
26. R. Somerville 0 F. Vincent 1
10. F. Vincent 3
13. V. Eich 0 J. Rodríguez 1 J. Manifold 0
9. J. Rodríguez 3
19. G. Brkić 1 J. Manifold 2
8. J. Manifold 2
5. A. Block 3 A. Block 3 A. Block 2 A. Block 1
32. A. Pripisi 0
28. A. Kosztolni 1 D. Kowolik 0
27. D. Kowolik 2
17. C. Rusu 2 C. Rusu 0 E. Agostini Jr 1
16. P. Bright 1
21. E. Araujo 0 E. Agostini Jr 3
4. E. Agostini Jr 3
3. G. Jakubiak 0 D. Edwards 3 D. Edwards 0 M. Sadowski 0 C. Marchetti 3
25. D. Edwards 3
30. J. Thornes 2 J. Thornes 0
31. T. Tiainen 1
18. N. Moreno 1 N. Constantin 1 M. Sadowski 3
11. N. Constantin 2
24. T. Mayerhoff 0 M. Sadowski 2
6. M. Sadowski 3
7. C. Marchetti 3 C. Marchetti 2 C. Marchetti 2 C. Marchetti 3
23. R. Lefebvre 0
12. V. Cupric 3 V. Cupric 1
14. H. Kruis 0
22. B. Van Der Merwe 0 R. Simmons 1 J. Beveridge 1
15. R. Simmons 3
20. M. Zboch 0 J. Beveridge 2
2. J. Beveridge 3