Renditja për kupë - Sezon 43   (Grupi: Amateur - 53)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. D. Culita 2 D. Culita 0 A. Quintana 1 R. Varsic 0 M. Ernst 3 M. Ernst
24. G. Tierney 1
12. L. Oliveira 1 A. Quintana 3
23. A. Quintana 2
29. Y. Combrisson 0 R. Varsic 2 R. Varsic 2
11. R. Varsic 3
13. D. Polikarpov 2 D. Polikarpov 1
8. S. Jurewicz 1
5. M. Ernst 3 M. Ernst 3 M. Ernst 2 M. Ernst 3
20. D. Chanev 0
32. B. Pizzo 0 J. Masse 0
18. J. Masse 3
31. N. Hrosc 1 M. Subi 0 Z. Fekete 1
22. M. Subi 2
28. N. Giampaolini 0 Z. Fekete 3
4. Z. Fekete 3
3. M. Holm 3 M. Holm 0 B. Gilbert 2 B. Gilbert 3 B. Gilbert 0
21. E. Kondrat 0
9. B. Gilbert 3 B. Gilbert 3
30. C. Esparza 0
14. L. Di Napoli 0 H. Mansfeld 1 J. Francês 1
19. H. Mansfeld 3
26. L. Freitas 0 J. Francês 2
6. J. Francês 3
7. V. Gadliauskas 2 V. Gadliauskas 2 V. Gadliauskas 3 V. Gadliauskas 0
15. S. Scarponi 1
10. G. Bass 2 G. Bass 1
25. K. Mira 1
16. T. Illés 1 K. Dencsik 0 B. Boldrini 0
17. K. Dencsik 2
27. S. Byl 1 B. Boldrini 3
2. B. Boldrini 2