Renditja për kupë - Sezon 45   (Grupi: Amateur - 53)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. A. Malkin 2 A. Malkin 1 G. Bass 2 G. Bass 2 G. Bass 1 S. Scarponi
16. A. Quintana 1
23. L. Radics 0 G. Bass 2
11. G. Bass 3
12. D. Culita 2 D. Culita 1 D. Polikarpov 1
14. M. Holm 1
27. P. Ádám 0 D. Polikarpov 2
8. D. Polikarpov 3
5. E. Kondrat 3 E. Kondrat 3 E. Kondrat 3 E. Kondrat 1
13. G. Neri 0
20. S. Fanelli 2 S. Fanelli 0
18. P. Di Giuseppe 1
24. M. Gurzo 2 M. Gurzo 2 M. Gurzo 0
19. S. Byl 1
17. L. Di Napoli 2 L. Di Napoli 1
4. L. Oliveira 1
3. R. Varsic 0 S. Scarponi 3 S. Scarponi 3 S. Scarponi 3 S. Scarponi 2
22. S. Scarponi 3
9. A. Pavlychev 2 A. Pavlychev 0
32. T. Kiss 0
28. G. Velasquez 1 M. Prądzyński 2 M. Prądzyński 0
30. M. Prądzyński 2
29. P. Bordones 0 S. Vivek 1
6. S. Vivek 3
7. G. Tierney 3 G. Tierney 1 C. Esparza 3 C. Esparza 0
26. A. Korolyov 0
15. C. Esparza 3 C. Esparza 2
25. G. Chamen 0
31. H. Mansfeld 0 M. Subi 0 S. Jurewicz 0
10. M. Subi 3
21. C. Matton 1 S. Jurewicz 3
2. S. Jurewicz 2