Renditja për kupë - Sezon 36   (Grupi: Amateur - 54)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. P. Correia 3 P. Correia 3 P. Correia 3 P. Correia 2 P. Correia 3 P. Correia
14. A. Pérez 0
22. P. Mitev 3 P. Mitev 0
29. M. Carozo 0
20. M. Eerola 2 M. Eerola 2 M. Eerola 0
21. J. Volotin 1
30. G. Rocha 1 A. Ivanova 1
8. A. Ivanova 2
5. R. Lukyanchuk 3 R. Lukyanchuk 3 R. Lukyanchuk 3 R. Lukyanchuk 1
27. T. Bačić 0
17. F. Gissara 3 F. Gissara 0
9. Z. Latinovits 0
23. J. Bayo 2 J. Bayo 0 M. Killingback 0
26. M. Cioce 1
18. W. Sosa 1 M. Killingback 3
4. M. Killingback 2
3. C. Rossinho 3 C. Rossinho 3 C. Rossinho 1 C. Cornia 0 S. Marks 0
24. M. Gripic 0
32. J. Toth 0 E. Blissi 0
11. E. Blissi 3
28. S. Barros 0 Y. Wai 0 C. Cornia 2
19. Y. Wai 3
15. A. González 0 C. Cornia 3
6. C. Cornia 3
7. M. Pospíšil 3 M. Pospíšil 3 M. Pospíšil 0 S. Marks 3
13. R. Granzoto 0
16. J. Henttu 3 J. Henttu 0
25. R. Perez 0
12. J. Hawryś 1 R. Chiru 0 S. Marks 3
10. R. Chiru 2
31. G. Wajde 0 S. Marks 3
2. S. Marks 3