Renditja për kupë - Sezon 37   (Grupi: Amateur - 54)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. M. Eerola 2 M. Eerola 3 M. Eerola 3 M. Eerola 2 M. Eerola 0 F. Gissara
12. M. Damian 1
19. C. Foggo 1 F. Romeo 0
13. F. Romeo 2
14. K. Malik 3 K. Malik 2 K. Malik 0
25. T. Oliver 0
16. R. Arjona 1 A. Pérez 1
8. A. Pérez 2
5. E. Blissi 0 A. Ivanova 1 C. Marchetti 3 C. Marchetti 1
26. A. Ivanova 3
24. C. Marchetti 2 C. Marchetti 2
9. C. Rossinho 1
20. J. Hawryś 1 G. Wajde 3 G. Wajde 0
30. G. Wajde 2
17. J. Bayo 0 C. Cornia 0
4. C. Cornia 3
3. P. Mitev 3 P. Mitev 3 P. Mitev 2 P. Mitev 0 F. Gissara 3
32. L. Kies 0
29. T. Hafra 1 M. Kaser 0
22. M. Kaser 2
31. M. Gripic 2 M. Gripic 0 R. Chiru 1
10. C. Iori 1
28. E. Matsson 0 R. Chiru 3
6. R. Chiru 3
7. L. Salerno 1 Z. Latinovits 3 Z. Latinovits 1 F. Gissara 3
18. Z. Latinovits 2
27. N. Nikolov 1 M. Kalac 0
21. M. Kalac 2
15. M. Pospíšil 1 Y. Wai 1 F. Gissara 2
11. Y. Wai 2
23. I. Lazdāne 0 F. Gissara 2
2. F. Gissara 3