Renditja për kupë - Sezon 43   (Grupi: Amateur - 54)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. A. Gokhale 3 A. Gokhale 3 A. Gokhale 3 A. Gokhale 3 A. Gokhale 1 D. Paunovski
26. D. Ernst 0
24. A. Tsikoudias 2 A. Tsikoudias 0
28. A. Koljonen 1
12. G. Tassev 3 G. Tassev 1 G. Gerretz 0
11. A. Hakkarainen 0
14. G. Gerretz 2 G. Gerretz 2
8. K. Malik 1
5. D. Tadic 2 D. Tadic 2 D. Tadic 1 M. Tassi 0
22. S. Bolvári 1
29. V. Nicolae 1 F. Horváth 1
27. F. Horváth 2
21. R. Muru 3 R. Muru 0 M. Tassi 2
30. O. Loft 0
10. M. Tassi 2 M. Tassi 3
4. S. Bonato 1
3. F. Della Pepa 3 F. Della Pepa 3 F. Della Pepa 0 R. Nurja 0 D. Paunovski 2
23. P. Gerard 0
18. B. Place 1 M. Hatano 0
16. M. Hatano 2
20. S. Kiss 1 B. Zein 1 R. Nurja 3
13. B. Zein 2
17. J. Garcia 0 R. Nurja 2
6. R. Nurja 3
7. A. Pérez 0 M. Kalac 0 G. Momirski 0 D. Paunovski 3
15. M. Kalac 3
19. P. Smith 1 G. Momirski 3
9. G. Momirski 2
32. N. Naidoo 0 L. Cavalleria 0 D. Paunovski 3
25. L. Cavalleria 3
31. K. Stols 0 D. Paunovski 3
2. D. Paunovski 3