Renditja për kupë - Sezon 66   (Grupi: Amateur - 60)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. Erika Csomay 3 Erika Csomay 3 Erika Csomay 2 Erika Csomay 1 Daniel Palma 2 Daniel Palma
9. Ben Gladwyn 0
23. Thoma Pali 1 Zsolt Havas 0
27. Zsolt Havas 2
14. Emir Jusic 2 Emir Jusic 1 Nuno Martins 1
31. Eric Henry 1
28. Bojan Matic 0 Nuno Martins 2
8. Nuno Martins 3
5. Ruslanas Kozačenko 2 Ruslanas Kozačenko 0 Harno Lé 0 Daniel Palma 2
16. Luiz Souza 1
17. Harno Lé 3 Harno Lé 3
26. Antonio Figueroa 0
25. Hernan Torres 1 Dimitar Raev 0 Daniel Palma 3
22. Dimitar Raev 2
18. Fernando Tumushi 0 Daniel Palma 3
4. Daniel Palma 3
3. Oprea Ioan 2 Oprea Ioan 3 Oprea Ioan 1 Remus Dan 3 Remus Dan 1
19. Stefan Dubach 1
29. Marc Meuleman 1 Pascal Philippe 0
13. Pascal Philippe 2
15. Marlon Feltrin Jeremias 0 Remus Dan 3 Remus Dan 2
12. Remus Dan 3
24. Steve Hughes 0 Orlin Popov 0
6. Orlin Popov 3
7. Andrey Stolybko 3 Andrey Stolybko 3 Andrey Stolybko 3 Andrey Stolybko 0
30. Fred Trader 0
21. Ivan Cerpa 3 Ivan Cerpa 0
32. Antonis Tsikoudias 0
10. Daniele Ambroggi 2 Daniele Ambroggi 0 Kacper Lis 0
20. Aitzol Arroyo 1
11. Kacper Lis 2 Kacper Lis 3
2. Brigitta Balázsi 1