Renditja për kupë - Sezon 24   (Grupi: Amateur - 64)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. F. Rahmat 2 F. Rahmat 0 G. Rozenbergs 2 G. Rozenbergs 0 A. Sheahen 2 A. Sheahen
17. D. Naumovski 1
10. G. Rozenbergs 3 G. Rozenbergs 3
12. R. Wyrzykowski 0
28. J. Souza 0 A. Raghu 0 E. Šaicāns 1
19. A. Raghu 3
30. M. Rog 0 E. Šaicāns 3
8. E. Šaicāns 3
5. A. Sheahen 3 A. Sheahen 3 A. Sheahen 2 A. Sheahen 3
15. D. Oliveira 0
25. T. Vipan 0 S. Iordanidis 0
24. S. Iordanidis 3
14. P. Cardon 0 P. Dreshaj 1 R. Lievens 1
11. P. Dreshaj 3
29. E. Ramos 0 R. Lievens 2
4. R. Lievens 3
3. G. Orban 3 G. Orban 3 G. Orban 2 G. Orban 2 G. Orban 1
26. L. Solazzi 0
20. K. Mockus 2 K. Mockus 0
32. G. Markovics 1
23. G. Kaaiman 1 F. Tumushi 0 I. Shincko 1
27. F. Tumushi 2
16. H. Larrañaga 0 I. Shincko 3
6. I. Shincko 3
7. Z. Pijukovic 1 G. Konispoliatis 2 G. Konispoliatis 1 A. Bielawski 1
13. G. Konispoliatis 2
9. A. Guerra 2 A. Guerra 1
22. K. Smedegard 1
21. S. Piirimägi 3 S. Piirimägi 1 A. Bielawski 2
31. K. Cliffe 0
18. D. Keane 1 A. Bielawski 2
2. A. Bielawski 2