Renditja për kupë - Sezon 26   (Grupi: Amateur - 64)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. P. Nazaré 3 P. Nazaré 3 P. Nazaré 2 P. Nazaré 3 P. Nazaré 3 P. Nazaré
11. R. Popielski 0
15. I. Shincko 3 I. Shincko 0
23. R. Ramirez 0
9. T. Vipan 2 T. Vipan 2 T. Vipan 1
13. G. Konispoliatis 1
28. V. Pavlovas 0 M. Temperini 1
8. M. Temperini 3
5. O. Boutot 3 O. Boutot 3 O. Boutot 1 H. Larrañaga 0
24. M. Rog 0
30. A. Isohanni 0 A. Drozd 0
20. A. Drozd 3
29. E. Borsari 3 E. Borsari 0 H. Larrañaga 2
27. D. Keradennec 0
19. P. Gomes 0 H. Larrañaga 3
4. H. Larrañaga 3
3. S. Piirimägi 1 J. Stovall 2 J. Stovall 2 J. Stovall 0 F. Rees 0
10. J. Stovall 2
32. T. Ivanic 0 P. Mattila 1
18. P. Mattila 3
22. G. Kaaiman 2 G. Kaaiman 0 L. Arrowsmith 1
16. N. Sándor 1
21. L. Arrowsmith 2 L. Arrowsmith 3
6. M. Ivanov 1
7. M. Svincovs 1 A. Bielawski 3 A. Bielawski 0 F. Rees 3
14. A. Bielawski 2
31. M. Maenpaa 0 K. Trajano 0
25. K. Trajano 3
12. S. Forth 3 S. Forth 1 F. Rees 3
17. R. Dik 0
26. K. Mockus 1 F. Rees 2
2. F. Rees 2