Renditja për kupë - Sezon 27   (Grupi: Amateur - 64)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. M. Temperini 2 M. Temperini 3 M. Temperini 2 M. Temperini 3 M. Temperini 2 M. Temperini
9. M. Svincovs 1
17. M. Rog 0 S. Piirimägi 0
13. S. Piirimägi 3
30. H. Oliveira 2 H. Oliveira 0 R. Popielski 1
12. P. Dreshaj 1
26. K. Mockus 0 R. Popielski 3
8. R. Popielski 3
5. O. Boutot 2 O. Boutot 2 O. Boutot 2 O. Boutot 0
23. A. Kursis 1
10. N. Sándor 2 N. Sándor 1
29. J. Matusiak 1
14. L. Pal 3 L. Pal 2 L. Pal 1
16. E. Kwiatkowski 0
24. J. White 0 P. Mattila 1
4. P. Mattila 3
3. A. Bielawski 3 A. Bielawski 3 A. Bielawski 2 A. Bielawski 3 A. Bielawski 1
11. J. Wright 0
27. M. Ordody 1 R. Luca 0
25. R. Luca 2
19. G. Kaaiman 3 G. Kaaiman 1 A. Marinho 1
15. H. Larrañaga 0
32. C. Caillaud 0 A. Marinho 2
6. A. Marinho 3
7. A. Antonov 0 I. Shincko 3 I. Shincko 1 J. Stovall 0
22. I. Shincko 3
18. A. Andersson 2 A. Andersson 0
31. J. Litwinski 1
28. S. Nordqvist 2 S. Nordqvist 0 J. Stovall 2
20. J. Hellemans 1
21. R. Ramirez 1 J. Stovall 3
2. J. Stovall 2