Renditja për kupë - Sezon 31   (Grupi: Amateur - 64)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. R. Will 3 R. Will 3 R. Will 3 R. Will 1 C. Mudiman 2 C. Mudiman
20. H. Hanzek 0
23. F. Baraggia 3 F. Baraggia 0
31. D. Paraschiv 0
32. D. Mura 0 G. Konispoliatis 1 Z. Uskokovic 0
14. G. Konispoliatis 3
24. H. Oliveira 0 Z. Uskokovic 2
8. Z. Uskokovic 3
5. D. Morabito 2 D. Morabito 0 C. Mudiman 2 C. Mudiman 2
25. P. Diogo 1
22. W. Zalewski 1 C. Mudiman 3
10. C. Mudiman 2
16. M. Brazenas 1 S. Moeen 0 S. Piirimägi 1
27. S. Moeen 2
30. K. Mockus 0 S. Piirimägi 3
4. S. Piirimägi 3
3. A. Adam 2 A. Adam 0 T. Antek 3 T. Antek 0 A. Peres 1
21. M. Sumak 1
9. N. Sándor 0 T. Antek 3
15. T. Antek 3
26. M. Kukielski 3 M. Kukielski 3 M. Kukielski 0
29. V. Toma 0
12. G. Kostov 2 G. Kostov 0
6. O. Boutot 1
7. M. Hall 0 P. Tomczak 0 K. Kuus 0 A. Peres 3
11. P. Tomczak 3
13. K. Kuus 3 K. Kuus 3
19. R. Fonseca 0
17. B. Szeker 1 A. Çolak 1 A. Peres 3
18. A. Çolak 2
28. P. Cerqueira 0 A. Peres 2
2. A. Peres 3