Renditja për kupë - Sezon 33   (Grupi: Amateur - 64)

Lloj:    Grupi:    Sezon:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. Z. Uskokovic 2 Z. Uskokovic 3 Z. Uskokovic 2 Z. Uskokovic 2 Z. Uskokovic 2 Z. Uskokovic
9. D. Paraschiv 1
13. O. Boutot 2 O. Boutot 0
28. G. Wolak 1
23. H. Oliveira 0 A. Pizzardi 2 A. Pizzardi 1
16. A. Pizzardi 3
30. G. Lasas 0 M. Brazenas 1
8. M. Brazenas 3
5. J. García 2 J. García 0 R. Almeida Borges 3 R. Almeida Borges 1
22. E. Palmer 1
11. R. Almeida Borges 2 R. Almeida Borges 3
26. E. Serrão 1
18. H. Hanzek 3 H. Hanzek 1 J. Manifold 0
32. J. Korhonen 0
25. J. Manifold 2 J. Manifold 2
4. A. Poteha 1
3. P. Rizzi 3 P. Rizzi 2 P. Rizzi 3 P. Rizzi 1 S. Habóczki 1
15. M. Afiq 0
17. P. Cerqueira 0 G. Konispoliatis 1
14. G. Konispoliatis 3
27. G. Kostov 1 C. Hewitt 0 K. Pallagi 0
19. C. Hewitt 2
12. K. Pallagi 2 K. Pallagi 3
6. G. Partridge 1
7. A. Debesys 1 V. Maratea 2 V. Maratea 0 S. Habóczki 2
10. V. Maratea 2
31. A. Celentano 1 B. Szeker 1
20. B. Szeker 2
29. V. Puskarevic 2 V. Puskarevic 1 S. Habóczki 3
24. P. Diogo 1
21. A. Stań 1 S. Habóczki 2
2. S. Habóczki 2